subota, 9. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 11. 2. 2019. do 17. 2. 2019.


Pon. 11. za + Pavu, Fabijana i Ružu Gadžić (Janja i Marina Raguž) / 7,30
            za + Rudu (m) i Ružu Pehar (Dragica) / 18,00


Uto. 12. za + Stanu, Luku i Maru Njavro (Vicko sa ob.) / 7,30
            za + Milenka (m) (Stoja Kukrika sa dj.) / 18,00


Sri. 13. za sve svoje pok. (Stanka i Marinko Marić) / 7,30
            za + Ivana, Antu i Janju Butigan (Kata) / 18,00


Čet. 14. za + Zvonku (Blaženka) / 7,30
            za + Anu i Mirka Boškovića (Marijan Krmek sa ob.) / 18,00


Pet. 15. za sve svoje pok. (Šćepica Šutalo) / 7,30
            za + Ivku i Ivana Akrapovića (obitelj) / 18,00


Sub. 16. za + Željka (m) Ostojića (Vera Jogunica) / 7,30
            za + Juru Miličevića (Marica) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 4. 2. 2019. do 10. 2. 2019.


Pon. 4. za sve svoje pok. (Ljubica Raguž) / 7,30
            za + Đuru, Ilinku i Maru (Vide Krmek) / 18,00


Uto. 5. za + Jozu (m), Luciju i Nevenku Perić (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30
            za + Rosu, Boška i Maru (Vido Vukanović) / 18,00


Sri. 6. za + Miška, Ivu (ž) i Brunu (m) (Mira Šimović) / 7,30
            za + Luku Mustapića (Stojanka sa ob.) 1.g. / 18,00


Čet. 7. za sve svoje pok. (Grgo i Janja Martić) / 7,30
            za + Matu Kneževića (Božo) / 18,00


Pet. 8. za + Božicu i Đuru Palameta (Damir) / 7,30
            za + Franu Perića i + Dragu Arapovića (Angelina) / 18,00


Sub. 9. za „katoličku mladež i katoličke obitelji“ / 7,30
            za sve svoje pok. (Božo Raguž) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 26. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 28. 1. 2019. do 3. 2. 2019.


Pon. 28. za + Lucu i Ivana (m) Mustapića (Marija sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Borislav i Stana Bule) / 18,00


Uto. 29. za duše u čistilištu (Rada) / 7,30
            za + Zdravka (m), Ružu i Niku (m) Boškovića (obitelj) / 18,00


Sri. 30. za + Janju Petković (obitelj) 1.g. / 7,30
            za + Zoru, Nikolu i Zoru Bošković (Ljilja Palameta) / 18,00


Čet. 31. za + Ivana (m) Raguža i + Tomislava (m) Kalfića (Zdravko Raguž) / 7,30
            za + Damjana, Marka i Lucu Puljić (Danica) / 18,00


Pet. 1. za + Ružu, Juru i Milku (Tomislav Šimović sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Janja Knežević) / 18,00


Sub. 2. SVIJEĆNICA, za + Cviju Vučina (Mirko) / 7,30
            za + Nikolu i Anđu Šanje (djeca) / 18,00


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 21. 1. 2019. do 27. 1. 2019.


Pon.  21. za + Martina, Matiju i Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30


Uto. 22. za + Janju i Vicka Boškovića (Dominika Jurković) / 7,30


Sri. 23. za + Katu, Miška i Katu (Zdenka) / 7,30


Čet. 24. za + Radmilu Samardžić i + Luciju (ž), Boška, Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića / 7,30


Pet. 25. za + Duju, Ivana, Maru, Jagu i Ružu (Mara sa ob.) / 7,30


Sub. 26. za + Domagoja Zubca (ob. Martinović) / 7,30
            za + Dragicu-Janju Vukorep (obitelj) / 7,30
            krštenja…


Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 12. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 14. 1. 2019. do 20. 1. 2019.


Pon. 14. za + Maru Šutalo (Mladenka Perić) / 7,30
            za + Ljubicu Perić (susjede) / 18,00


Uto. 15. za sve svoje pok. (Ante Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Božicu Bošković i ost. + (Drago) / 18,00


Sri. 16. za + Marinka i Nedjeljka i ost. + (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Stanu Brajković (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 17. za + Šćepu Jurkovića (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu, Melitu i ost. + (Ruža Marković) / 18,00


Pet. 18. za + Davorku (Tomislav Šimović) / 7,30
            za + Maru (ž) i Stanka Krmeka (Anita) / 18,00


Sub. 19. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru (Niko Bule) / 7,30
            za + Miru (ž) Sulić (Mario) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…