subota, 20. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 22. 4. 2019. do 28. 4. 2019.


Pon. 22. USKRSNI PONEDJELJAK,
mise za narod u 9,00 i 11,00 (KRIZMA) sati…


Uto. 23. za + Stojana Krešića i ost. + (Ivo) / 7,30
            za + Ivanu (ž) i Marka (Mirko Vučina) / 18,00


Sri. 24. za + Anđu Jogunica i ost. + (Ivan sa ob.) / 7,30
            za + Stojana Krešića i ost. + (Mara Previšić) / 18,00


Čet. 25. za + Marka i Anu Bagavac (Janja Marijanović) / 7,30
            za + Marinu (ž) (Ivan Previšić sa ob.) / 18,00


Pet. 26. za sve svoje pok. (Marijana i Davor Dodig) / 7,30
            za + Katu i Žarka (m) Vego (obitelj) / 18,00


Sub. 27. za + Miroslava (m) i Ivana (m) Blaževića (Marija Blažević) / 7,30
            za + Anđelka i Ružu Šutalo (obitelj) / 7,30
            krštenja u 12,00 sati…


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 15. 4. 2019. do 21. 4. 2019.


Pon. 15. za + Vidu (m) i Jozu (m) Maslać (Ružica sa ob.) / 7,30
            za + Đuru, Maru i Ivu (ž) Vujnović i ost. + (Ilija) / 7,30


Uto. 16. za + Anicu Maslać (Dragica) 1.g. / 7,30
            za + Vidu (m), Anđu i Stjepana (Ivka Vujnović) / 7,30


Sri. 17. za + Paulu Raguž (Zdenka Marić) / iza ispovijedi u 8,30 sati…
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / iza ispovijedi u 16,00 sati…
            za + Maricu Pandžić (Jelena Maslać) / iza ispovijedi u 18,00 sati…


Čet. 18. VELIKI ČETVRTAK, misa Večere Gospodnje,
za + Ivana Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 19. VELIKI PETAK, post i nemrs, obredi u 18,00 sati…


Sub. 20. VELIKA SUBOTA, obredi i sv. misa u 19,30 sati…


Ned. 21. USKRS, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…

subota, 6. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 8. 4. 2019. do 14. 4. 2019.


Pon. 8. za + Marinka, Lucu i Ivana (m) Jurasa (Zdravka sa ob.) / 7,30
     za + Peru, Maru, Cvijetka, Božu (ž) i Željku (ž) (Mara i Anđelko Obradović) / 18,00


Uto. 9. za + Antu, Anicu, Ivana (m) i Ružu (Niko i Mila Bule) / 7,30
            za + Niku (m), Ivana (m), Božicu i Zoru (Boža Maslać) / 18,00


Sri. 10. za + Boška i Vidu (ž) (Veronika) / 7,30
            za + Vesnu Obad, + Željku Butigan i + Ružicu Petković (Rada sa ob.) / 7,30


Čet. 11. za sve svoje pok. (Nada Vukić) / 7,30
            za duše u čistilištu (Dajana Ćorić) / 7,30


Pet. 12. za + Marijanu, Kseniju i Zlatu (ž) (Cvija) / 7,30
            za + Ivu (ž) i Franju Medvidovića (Željko) / 18,00


Sub. 13. za + Maricu Matijić (obitelj) / 7,30
            za + Tadiju Petkovića (Marija sa ob.) / 7,30


Ned. 14. CVJETNICA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 30. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 1. 4. 2019. do 7. 4. 2019.


Pon. 1. za + Rudolfa (ob. Pehar) / 7,30
            za + Zorku (ž) i Dragu (m) Andrun (Nikola sa ob.) / 18,00


Uto. 2. za + Nikolu, Anicu, Janju i Božicu (Ruža Milanović) / 7,30
            za + Anku i Antu Vukorep (obitelj) / 18,00


Sri. 3. za + Anu Buntić (Zoran sa ob.) / 7,30
            za + Maru, Marijana, Slavku (ž) i Ivu (m) (Stjepan Marić) / 18,00


Čet. 4. za + Martina, Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka sa ob.) / 7,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Ljilja Marić) / 18,00


Pet. 5. za + Miju i Anu Maslać i ost. + (Štefa Jurković) 1.g. / 7,30
            za + Stojana i Maricu (Mario Njavro) / 18,00


Sub. 6. za + Štefaniju i Iliju Jovanović (Ljubo) / 7,30
            za + Matu, Ružicu i Duju (Vlado i Snježana Šimunović) / 7,30


Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 23. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 25. 3. 2019. do 31. 3. 2019.


Pon. 25. za + Stanka Krndelja (Dajana Ćorić) / 7,30
            za + Dragu (m) Raiča (Marina Pavlović) / 18,00


Uto. 26. za sve pok. iz ob. Knežević i Lasta (obitelj) / 7,30
            za + Vlatka (m), Vesnu i Nedjeljku (ž) (Dragan Obad sa ob.) / 18,00


Sri. 27. za + Tomislava (m) Oberana (Ante) / 7,30
            za + Jakova, Janju i Ilu (m) (Nevenka) / 18,00


Čet. 28. za + Marinka Sušića – Cakana (Dragan Šutalo) / 7,30
            za + Nikolu Primorca (obitelj) / 18,00


Pet. 29. za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Zlata i Pero Maslać) / 7,30
            za + Nikolu Daničića i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sub. 30. za + Jozu (m), Cviju, Janju, Božicu i Ilinku (ž) (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Boška i Vidu (ž) (Katica Njavro) / 7,30


Ned. 31. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…