subota, 19. listopada 2019.

29. NEDJELJA KROZ GODINU


Raspored svetih misa od 21. do 26. listopada.

Pon. 21. Za + Niku (m) Miru (ž) Iliju i Stoju – (Ilija Šimović) 07.30
              Za + supruga Nikolu – (Neđa Kević sa obitelji) 18.00

Uto. 22. Za sve svoje ++  (Ružica Njavro) 07.30
             Za preminulog Tomu Rebca – (obitelj)  1. god. 18.00

Sri. 23. Za + Cvijetka, Ljubicu i Miroslava (m)Budimira – (Mirjana Kašić sa
                   obitelji) 07.30
            Za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) Rebac – (Božica sa djecom) 18.00

Čet. 24. Za + Božu (m) Vinka, Rosu, Maru i ost. ++ (Janja i Marina Raguž)7.30   
             Za + Nikolu i Maru Šutalo – (Milenko) 18.00

Pet. 25. Za + Anđelu Rebac i duše u čistilištu – (Vanda) 07.30
             Za + rod. Maru i Peru Malića – (Vlatko) 18.30

Sub. 26. Za + Maru i Marka Sušića – (Danijela Šutalo) 07.30
                   N.N. za sve svoje ++ 18.00

Ned. 27.. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…

subota, 12. listopada 2019.

Raspored svetih misa od 14. do 19. listopada.==================================
Pon. 14. Za sve svoje ++  (Berislava Pavlović)  07.30
                   (Miško i Agata Raguž) za sve svoje  ++   18.00


Uto. 15. Za sve svoje  ++ (Tomislav i Janja Šimović) 07,30
                   Za + Zoru i Đuru Ćišija  (obitelj) 18.00


Sri. 16. Za + Ružu /ž/ Peru i Vidu /ž/ Jovanović  - (Zdravka Vulić) 07.30
                   Za sve svoje ++  (Jadranka Jelčić)  18.00


Čet. 17. Za duše u čistilištu   (Anđa Kuzman sa obitelji)  07.30
Za ++ rodit. Terezu i Stanka i sve ++ iz obitelji Dragićević i Luburić  (Željana Luburić) 18.00


Pet. 18. Za + muža Franju i ost. ++  (Štefa Jurković) 07.30
                   Za sve svoje ++  (Dragica) 18.00


Sub. 19.  Za + Ivanku /ž/ i Žarka Jakića  (djeca) 07.30
Za + muža Ivana, brata Luku Raiča i sve svoje ++ Manda Menalo sa djecom, 18.000


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…


subota, 5. listopada 2019.

Raspored svetih misa: od 7. 10. 2019. do 13. 10. 2019.


Pon. 7. za duše u čistilištu (Ankica) / 18,00


Uto. 8. za + Nikolu, Milu (m), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 18,00


Sri. 9. za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Čet. 10. za + Maru, Janju, Iliju i Nedjeljka (m) (Veronika Krešić sa dj.) / 18,00


Pet. 11. za + Marka Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Sub. 12. (Karmen i Miše), misa vjenčanja u 18,30


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 28. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 30. 9. 2019. do 6. 10. 2019.


Pon. 30. za + Krešu Puljića i ost. + (Zvonko Puljić sa ob.) / 7,30
šesti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Rafu Popovića (Katica sa ob.) / 18,00

Uto. 1. za + Blašku (m) i Jozu (m) Obradovića (Slavka Puljić) / 7,30
            Svjetski dan starijih osoba… / 11,00
sedmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Dragu (m) Raiča (Marina) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Ivica Boras, župnik župe sv. Mateja iz Mostara.

Sri. 2. za + Stjepana i Anitu Perić (Denis) / 7,30
osmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Nevenku (ž) Martinović (Ruža Marković) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Gordan Božić, župnik župe Domanovići.

Čet. 3. za + Antu Markovića (Anica sa ob.) 1.g. / 7,30
deveti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Ružicu Petković (prijateljice) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Slaven Ćorić, župnik župe Sutina…

Pet. 4. SV. FRANJO ASIŠKI, zaštitnik naše župe…
mise za narod u 7,30 i 11,00 sati…
sv. misu u 11,00 sati predvodi i propovijeda, don Ljubo Planinić, župnik župe Kruševo kod Mostara

Sub. 5. za + Celiju Knežević (obitelj) / 7,30
            za + Zrinka (m) Marčinka (obitelj) / 7,30

Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 23. 9. 2019. do 29. 9. 2019.


Pon. 23. za + Niku (m), Ivana, Marka i Neđu (m) (ob. Žilić) / 7,30
            za + Danicu i Marka Pažina (Ivica sa ob.) / 18,00


Uto. 24. za + Ljiljanku Žilić i ost. + (ob. Puljić) / 7,30
            za + Vidoja, Lucu i Božicu Beno (Marinko) / 18,00


Sri. 25. za + Ljubicu Perić (ob. Marić) 1.g. / 7,30
prvi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Iliju i Vinku (ž) Bošković (Dragica Obradović sa ob.) / 18,00


Čet. 26. za + Zorana Pavlovića (Veselko) / 7,30
            drugi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Jozu (m) i Matu Jurkovića (Dominika sa dj.) / 18,00


Pet. 27. za + Stanka (m) Šutala (Ante sa ob.) / 7,30
            treći dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Faniku Butigan (Zdravka Njavro) / 18,00


Sub. 28. za + Peru (m) Puljića i ost. + (Anđa sa ob.) / 7,30
            četvrti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Tomislava (m), Tadiju, Anu i Janju Rako (Nada) / 18,00


Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…
            ISPOVIJED (đaci i ostali…) / 17,00
peti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30