subota, 19. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 21. 1. 2019. do 27. 1. 2019.


Pon.  21. za + Martina, Matiju i Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30


Uto. 22. za + Janju i Vicka Boškovića (Dominika Jurković) / 7,30


Sri. 23. za + Katu, Miška i Katu (Zdenka) / 7,30


Čet. 24. za + Radmilu Samardžić i + Luciju (ž), Boška, Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića / 7,30


Pet. 25. za + Duju, Ivana, Maru, Jagu i Ružu (Mara sa ob.) / 7,30


Sub. 26. za + Domagoja Zubca (ob. Martinović) / 7,30
            za + Dragicu-Janju Vukorep (obitelj) / 7,30
            krštenja…


Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 12. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 14. 1. 2019. do 20. 1. 2019.


Pon. 14. za + Maru Šutalo (Mladenka Perić) / 7,30
            za + Ljubicu Perić (susjede) / 18,00


Uto. 15. za sve svoje pok. (Ante Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Božicu Bošković i ost. + (Drago) / 18,00


Sri. 16. za + Marinka i Nedjeljka i ost. + (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Stanu Brajković (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 17. za + Šćepu Jurkovića (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu, Melitu i ost. + (Ruža Marković) / 18,00


Pet. 18. za + Davorku (Tomislav Šimović) / 7,30
            za + Maru (ž) i Stanka Krmeka (Anita) / 18,00


Sub. 19. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru (Niko Bule) / 7,30
            za + Miru (ž) Sulić (Mario) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 7. 1. 2019. do 13. 1. 2019.


Pon. 7. za + Ljilju i Nadu Žilić i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m) Krešića (Svjetlana sa dj.) / 7,30


Uto. 8. za + Dragicu i Dragu (m) Katić (Davor) / 7,30
            za + Tomislava (m) Kovačevića i ost. + iz ob. Dževlan i Šitum (Dragica sa dj.) / 7,30


Sri. 9. za + Ivana (m) Pavlovića i ost. + (Ruža) / 7,30
            za sve svoje pok. (Anđa Vučina) / 7,30


Čet. 10. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa dj.) / 7,30
            za + Marka i Božicu Dadić (Lenka Jovanović) / 7,30


Pet. 11. za + Vidoja Raguža i ost. + (Miško) / 7,30
            za + Vidu (m) i Anđu Kevo i ost. + (Spasoje Kevo) / 7,30


Sub. 12. za + Zdenka (m) Čutura (Drago) / 7,30
            za + Marka i Ivanu (ž) Vučina (Mirko) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 29. prosinca 2018.

Raspored svetih misa: od 31. 12. 2018. do 6. 1. 2019.


Pon. 31. za + Mandu Bule (Miro sa ob.) / 7,30
            Darija Vučina na nak. / 7,30


Uto. 1. NOVA GODINA, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…


Sri. 2. za + Peru Kuzmana (Anđa sa ob.) 1.g. / 7,30
            za + Ivana, Ružicu (ž), Marka i Božicu (djeca) / 7,30


Čet. 3. za + Ljubana (m), Roberta (m) i Smiljku (ž) Limov (obitelj) / 7,30
            za + Antu Vukorepa (obitelj) / 7,30


Pet. 4. za + Jelicu i Brunu (m) Andruna (Nikola sa ob.) / 7,30
            za + Martina Krešića (Vesna Marić) / 7,30


Sub. 5. za duše u čistilištu (Marija Ramljak) / 7,30
            za + Danicu i Lazara Škipina (obitelj) / 7,30


Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 22. prosinca 2018.

Raspored svetih misa: od 24. 12. 2018. do 30. 12. 2018.


Pon. 24. za + Miju Maslaća (Ilija Vujinović) / 6,30
za + Božu (m), Vinka (m) i Ivana (m) Čolića i ost. + (Janja i Marina Raguž), 6,30
            misa PONOĆKA u 24,00  sata…


Uto. 25. BOŽIĆ, mise za narod u 9,0 i 11,00 sati…


Sri. 26. za + Maru Tanjić-Vidović (obitelj) / 9,00


Čet. 27. za + Đuru i Janju Šutalo (Zdravka Njavro), 9,00


Pet. 28. za + Janju, Stojana i Ivana (m) (Ivo i Zdenka Krešić) / 7,30
            za + Vidoja (m), Luciju i Božicu Beno (Marinko) / 7,30


Sub. 29. za + Zdravku (ž) Puljić (Ivan sa ob.) / 7,30
            za + Stojana Šutalo (Janja) / 7,30


Ned. 30. SV. OBITELJ, mise za narod u 9,00 (Božićni blagoslov djece), 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…