subota, 12. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 14. 8. 2017. do 20. 8. 2017.


Pon. 14. za + Katu Puljić (Katica) / 7,30


Uto. 15. VELIKA GOSPA: mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Sri. 16. za + Srećka Šimovića (Marin) / 7,30


Čet. 17. za + Ljubu (m), Ivanu (ž), Matiju (ž) i Tomislava Krešića (Ivo) / 7,30


Pet. 18. za + Božu i Vinka Raguža i ost. + (Janja i Marina) / 7,30
            vjenčanje (Marko i Dajana) u 19,00 sati…


Sub. 19. za + Janju Stipić (Matea Ćorić) / 7,30
            krštenje…


Ned. 20. za + Matu Antunovića (obitelj) 1.g. / 9,00

            mise za narod u 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 7. 8. 2017. do 13. 8. 2017.


Pon. 7. za + Ivana i Boju Marić (Mara) / 7,30


Uto. 8. za + Marka, Stojana, Katu i Cviju Goluža (Božica) / 7,30


Sri. 9. za + Franu (m) Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30


Čet. 10. Šima i Mato Obad za sve svoje pok. / 7,30


Pet. 11. za + Smiljku Šegedin (Ljiljna Buntić) / 7,30


Sub. 12. za + Matiju-Macu Šimović (Boris sa ob.) 1.g. / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 29. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 31. 7. 2017. do 6. 8. 2017.


Pon. 31. za + Jelenu, Mihu (m) i ost. svoje pok. (Vjekoslav i Tereza Bender) / 7,30


Uto. 1. za + Cvijanu (ž) Nuić (Katica Karamatić) / 7,30


Sri. 2. za + Janju i Stjepana Kuzmana (Pavo sa ob.) / 7,30


Čet. 3. za + Antu Škegro (obitelj) / 7,30


Pet. 4. za + bake i djedove (Ante Bender) / 7,30


Sub. 5. za + Zorana (m) i Matu (Finka Pavlović) / 7,30Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 22. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 24. 7. 2017. do 30. 7. 2017.


Pon. 24. za + Matu i Veru (ž) Brajković (Pero sa ob.) / 7,30


Uto. 25. za + Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića (Danica sa dj.) / 7,30


Sri. 26. za + Anicu Ćišija (Zora) / 7,30
            Jelena Kozina na nak. / 7,30


Čet. 27. za + Maru, Marka i Ivana (m) Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30


Pet. 28. za + Luciju i Jozu (m) (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30


Sub. 29. za + Iliju, Božicu i Ivana (m) Stankovića (Mara) / 7,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 15. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 17. 7. 2017. do 23. 7. 2017.


Pon. 17. za + Niku (m) i Katu (Finka Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Zvonku Jurkovića (obitelj) /zadušnica/  7,30


Uto. 18. za + Zdravku (ž) (Tomislav Puljić sa ob.) / 7,30


Sri. 19. za + Matu Perića i ost. + (Stojan) / 7,30


Čet. 20. za + Matiju, Martina, Ivana (m) i Dragu (ž) (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Pet. 21. Cvija Goluža na nak. / 7,30


Sub. 22. za + Stojana Njavru (Ilinka sa ob.) / 7,30Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…