subota, 21. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 23. 10. 2017. do 29. 10. 2017.


Pon. 23. za + Zvonku (m) Jurkovića (Milijana i Danijel sa dj.) / 7,30
            Tomislav Šimović za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 24. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Luku, Stanu i Maru (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 18,00


Sri. 25. za + Antu, Mariju i Anu (Serafina) / 7,30
            Anđel i Marijana Dragičević za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 26. Janja Šimović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Ružu i Maru Puljić i ost. + (Ljubica) / 18,00


Pet. 27. za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malić (djeca) / 18,00


Sub. 28. za + Marinka (m) i Nedjeljka (m) Martića (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu Ivankovića (Tereza) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 16. 10. 2017. do 22. 10. 2017.


Pon. 16. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Balić i ost. + (Berislava Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Uto. 17. za + Ružu i Petra (m) Šutalo (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
            za + Terezu i Stanka (m) Luburića i ost. + (obitelj) / 18,00


Sri. 18. Ljubica Puljić za pok. roditelje, svekra i svekrvu / 7,30
            za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 18,00


Čet. 19. za + Vidoja, Ilinku i Maru (Vide Šutalo) / 7,30
            za + Anu (ž) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Pet. 20. za + Borku (ž) Matavulj (Stjepka) / 7,30
            za + Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Sub. 21. za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 7,30
            za + Niku (m), Miru (ž), Iliju i Stoju Šimović (Ilija) / 7,30Ned. 22. MISIJSKA NEDJELJA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 9. 10. 2017. do 15. 10. 2017.


Pon. 9. za + Iliju i Anicu Marić (Veronika) / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića i ost. + (Katica sa dj.) / 18,00


Uto. 10. za + Martina i Božicu Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sri. 11. za + Jozu (m) i Veselku (ž) Sičaja (Anita) / 7,30
            za duše u čistilištu (N.N.) / 18,00


Čet. 12. za + Grgu (m) Cvitanovića i + Niku (m) Žilića (ob. Žilić) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) / 18,00


Pet. 13. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka) / 18,00


Sub. 14. za + Vinku (ž) i Iliju Bošković (Dragica sa ob.) / 7,30
            misa vjenčanja (Tamara i Marko) u 17,00 sati… Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 30. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 2. 10. 2017. do 8. 10. 2017.


Pon. 2. za + Peru, Ružu i Vidu (ž) Jovanović (Zdravka Vulić sa ob.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 9. razred
            za + Stanka (m) Buntića i ost. + (Ljiljana) / 18,00


Uto. 3. za + Tomislava (m) 1.g., Tadiju, Anu i Janju Rako (Nada Čutura) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
            za + Franu (m) i Marina (m) Jurkovića (Štefa) / 18,00


Sri. 4. SV. FRANJO, rana misa u 7,30 sati…
pučka misa /za narod/ u 11,00 sati…
            za + Celiju Knežević (obitelj) / 18,00


Čet. 5. za + Niku (m), Delfu i Božu (m) Vučina (Pava Goluža) / 7,30
            Vedran Puđa za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 6. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa ob.) / 7,30
            za + Janju i Šćepu Kuzman i + Marka Boškovića (Pavica Bošković) / 18,00


Sub. 7. za + Luku i Maru Đevenica (Anđa sa ob.) / 7,30
            za + Anu (ž) Jukić (Ljubica) / 7,30Ned. 8. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati….

subota, 23. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 25. 9. 2017. do 1. 10. 2017.


Pon. 25. za + Nikicu (m) Jelavića (Krunoslava) 1.g. / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
za + Ivu (ž) i Stanu (ž) Perić (Stojan) / 18,00


Uto. 26. za + Đuru Palameta (Damir) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            za + Ivana (m) Jakića (Vida sa dj.) / 18,00


Sri. 27. za + Grgu Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred
            za + Ljubu (m) (Ljubica Perić) / 18,00


Čet. 28. za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 9. razred
            Lazo i Ružica Ćišija za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 29. za + Nikicu (m) Palameta (Ivo Krešić sa ob.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
            za + Marka (m) Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Sub. 30. za + Ivana (m), Ružu i ost. + (Manda Menalo sa dj.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            misa vjenčanja /Marija i Anđelko/ / 18,00


Ned. 1. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred

 (ispovijed u 17,00 sati)