subota, 20. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 22. 10. 2018. do 28. 10. 2018.


Pon. 22. za + Matu, Zoru, Iliju, Janju i Jozu (m) (Mara Maslać) / 7,30
            za + Janju, Zvonku (m) i Željka (m) Šimunovića (Katica Martinović) / 18,00


Uto. 23. za + Željka (m) i Danicu Ostojić (Vera) / 7,30
            za + Vladu i Milevu (Fabijan Prce sa ob.) / 18,00


Sri. 24. za + Tomislava (m), Tadiju, Anu (ž) i Janju Rako (Nada Čutura) / 7,30
            za + Đuru, Lucu, Nikolu, Dragana i Terezu (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 25. za + Neđu (m) (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Pet. 26. za + Stanu (ž) i Janju (ž) (Stojan Perić) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malića (Vlatko) / 18,00


Sub. 27. za sve svoje pok. (Nevenka Sulić) / 7,30


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 15. 10. 2018. do 21. 10. 2018.


Pon. 15. za + Antuna Vidića (Stojanka sa dj.) 1.g. / 7,30
            za + Vinka (m) (Vide i Slavica Šutalo) / 18,00


Uto. 16. za + Marka (m) Rebca (Božica sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) Raiča i ost. + iz ob. Raič i Moro (Spasa) / 18,00


Sri. 17. za + Ružu i Petra Šutala (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
za + Julku i Maricu Raič i ost. + (Danica Previšić) / 18,00


Čet. 18. za + Tonija i Matu Perutina (Draženka sa ob.) / 7,30
            za + Miška Maslaća (Neđa) / 18,00


Pet. 19. za + Tomislava (m) (Vlado) / 7,30
            za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 18,00


Sub. 20. za + Ivana (m) Menala i ost. + (Manda sa dj.) / 7,30
            za + Ninu (m) Bukovca (Vesna Šutalo) / 7,30


Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 6. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 8. 10. 2018. do 14. 10. 2018.


Pon. 8. za + Anicu Maslać (Marija Prce sa ob.) / 7,30
            za + Editu Bošković (Ljubica sa ob.) / 18,00


Uto. 9. za + Spasu (m), Faniku (ž), Borku (ž) i Anku (ž) (Stjepan Šutalo) / 7,30
            za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Sri. 10. za + Božicu i Martina (Ivan Puljić) / 7,30
            za + Stjepana i Anitu Perić (Denis sa ob.) / 18,00


Čet. 11. za + Marijana (m), Katu, Luku, Tomislava (m) i Vicka (m) (Stojanka Mustapić) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Pet. 12. za + Meri (ž), Gordanu (ž) i ost. + (Ines) / 7,30
            za + Anđelu (ž) Rebac (obitelj) / 18,00


Sub. 13. za + Cvijetu (ž), Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (Slavica) / 7,30
            za + Antu (m) (Serafina) / 7,30


Ned. 14. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 29. rujna 2018.

Raspored svetih misa: od 1. 10. 2018. do 7. 10. 2018.


Pon. 1. za + Anicu Maslać (Dragica Maslać) / 7,30
                                               sv. misa u povodu dana starijih osoba /11,00
            sedmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Matiju Šimović (Boris Šimović) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda, don Marin Krešić, ž. vikar-Gradina

Uto. 2. za + Đuru, Ružu, Luku i Boku (Marinko Šutalo) / 7,30
osmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Jozu i Matu (Dominika Jurković) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda, don Ivan Bijakšić, ž. vikar-Blagaj Buna

Sri. 3. za + Zoru Bošković (Ljilja Palameta) / 7,30
deveti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Franu (m), Neđu (m) i Marinka (m) Jurkovića (Štefa) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda, don Tomislav Ljuban, župnik-Čeljevo

Čet. 4. SV. FRANJO ASIŠKI, zaštitnik naše župe…
mise za narod u 7,30 i 11,00 sati
                        sv. misu u 11,00 sati predvodi i propovijeda, dr. Ratko Perić, biskup


Pet. 5. za + Editu i Stojana Boškovića (Vjeko Bender) / 7,30
            Obitelj Perić na nak. / 18,00

Sub. 6. za + Šćepu Jurkovića (Vido Vukanović) / 7,30
            za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 7,30

Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 22. rujna 2018.

Raspored svetih misa: od 24. 9. 2018. do 30. 9. 2018.


Pon. 24. za + Anicu Putica (obitelj) / 7,30
            za + Marka (m) Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00

Uto. 25. za + Domagoja Zubca (Ivan Pažin) / 7,30
            prvi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Anđu, Đuru i ost. + (Zorica Šutalo) / 18,00

Sri. 26. za sve svoje pok. (Perica Jurković) / 7,30
            drugi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            Darija Vučina na nak. / 18,00

Čet. 27. za + Cvjetka, Ljubicu i Miroslava (m) Budimir (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30
            treći dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Damjana i ost. + (Slava Papac) / 18,00

Pet. 28. za sve svoje pok. (Mladenka i Nikola Perić) / 7,30       
           
ISPOVIJED (đaci i ostali…) / 17,00
četvrti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Đuru Palameta (Damir Palameta) / 18,00

Sub. 29. za sve svoje pok. (Ruža Raguž) / 7,30
            peti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + roditelje, strica i strinu (Jozo Njavro) / 18,00

Ne. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 (krštenje) sati…
            šesti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30