subota, 19. svibnja 2018.

Raspored svetih misa: od 21. 5. 2018. do 27. 5. 2018.


Pon. 21. za sve svoje pok. (Janja Krešić) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 7,30


Uto. 22. za + Antu Buntića i ost. + iz ob. Buntić i Radić (Mara sa ob.) / 7,30
            za + Cviju Markić (susjedi…) / 18,00


Sri. 23. za + Tadiju (Nevenka sa ob.) / 7,30
            za + Ljubu (m), Božu (m) i Stanu Previšić (Danica sa dj.) / 18,00


Čet. 24. za + Žarka (m) i Katu Vego (Ljiljana Buntić) / 7,30
            za + Stojana Krešića i ost. + (Mara Previšić) / 18,00


Pet. 25. za + Željku (ž) Brkić (Štefica) / 7,30
            za + Cviju i Peru (m) Matića (Mara Krmek sa ob.) / 18,00


Sub. 26. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Vinko Matić) / 7,30
            za + Anđu Jelčić (obitelj) / 7,30
            (Dario i Maja), misa vjenčanja u 18,00 sati…


Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…