subota, 28. travnja 2018.

Raspored svetih misa: od 30. 4. 2018. do 6. 5. 2018.


Pon. 30. za + Miru (ž) i Nikolu Šimović i ost. + (Jadranka Jelčić sa ob.) / 7,30
            za + Tonija Perutina (Žarko Nosić) / 18,00


Uto. 1. za + Stanka i Terezu Luburić i ost. + (Željana) / 7,30
za + Niku (m), Božanu, Martina (m) i Dragicu (Mišo i Martina Butigan) / 18,00


Sri. 2. za + Ivana, Đuru, Lucu i Cviju (Anica Raguž) / 7,30
            za + Šimu (ž), Nikolu, Antu i ost. + (Marinka Karlušić sa ob.) / 18,00


Čet. 3. za sve svoje pok. (Hrvoje i Matea Ćorić) / 7,30
            za + Jozu (m) Kikaša (Marina sa dj.) / 18,00


Pet. 4. za + Josipu (ž) Maslać (Vide) / 7,30
            za + Stipu Pendeša (Božica Previšić) / 7,30
            (Davor i Željka), misa vjenčanja u 16,30


Sub. 5. za + Ivu (ž) i Franju Medvidovića (obitelj) / 7,30
            za + Viktora Vukića (Nada Vukić) / 7,30
            ispovijed prvopričesnika i njihovih roditelja u 9,00 sati…
            krštenje u 19,00 sati…


Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 (PRVA PRIČEST) i 18,00 sati…

subota, 21. travnja 2018.

Raspored svetih misa: od 23. 4. 2018. do 29. 4. 2018.


Pon. 23. za + Martina Bogdana (Ankica Krešić) / 7,30
            za sve svoje pok. (Anica i Milenko Bošković) / 18,00


Uto. 24. za + Stojana i Janju Krešić (Ivo i Zdenka) / 7,30
            za + Božicu i Marka Dadića (Lenka Jovanović) / 18,00


Sri. 25. za + Marinu Previšić (Ivan) / 7,30
            za + Antu, Anicu, Ivana i Ružu (Niko i Mila Bule) / 18,00


Čet. 26. za + Zoru Andrun (Nikola i Zdenka sa ob.) / 7,30
            za + Đuru i Maru (Ilija Vujnović) / 18,00


Pet. 27. za + Zdravku (ž) Puljić i + Marka Gadže (Tomislav sa ob.) / 7,30
            za + Martina, Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka sa ob.) / 18,00


Sub. 28. za + Vidu (m), Anđu i Šćepu (Ivka Vujnović) / 7,30
            za + Nadu (ž) Čoko (Robert) / 7,30


Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. travnja 2018.

Raspored svetih misa: od 16. 4. 2018. do 22. 4. 2018.


Pon. 16. za + Vidu (m), Anđu, Jozu (m), Cvijetu i Janju (Mara Jurković) / 7,30
            za + Boška Perića i ost. + (Anika Stanković sa ob.) / 18,00


Uto. 17. za sve pok. iz ob. Bošković i Martinović (Ružica) / 7,30
            za + Vlatka (m), Nedjeljku (ž) i Vesnu (Dragan Obad sa ob.) / 18,00


Sri. 18. za + Jerku (m) Đevenica (Mira sa ob.) / 7,30
            za + Paulu Raguž (Snježana sa ob.) / 18,00


Čet. 19. za + Stjepana (m) Buntića (Nikola i Zdenka sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 20. za + Katu i Niku (m) Raguža (Finka Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Anđu i ost. + (Ivan Jogunica) / 18,00


Sub. 21. za + Mladena (m) i Ljubicu Brajković (Marija) / 7,30
            za + Nikolu i Lucu Puljić (Anton sa ob.) / 7,30
            /Marin i Laura/, misa vjenčanja u 18,30


Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. travnja 2018.

Raspored svetih misa: od 9. 4. 2018. do 15. 4. 2018.


Pon. 9. za + Spasoja i Lucu Vukanović i ost. + (Ivo) / 7,30
            za sve svoje pok. (Ana Buntić) / 18,00


Uto. 10. za + Boška /1.g./ i Vidu (ž) Puljić (djeca) / 7,30
            za sve svoje pok. (Rada) / 18,00


Sri. 11. za sve svoje pok. (Ivo Maslać) / 7,30
            za + Ivku i Ivana Akrapovića (obitelj) / 18,00


Čet. 12. za + Mirka, Lucu, Ivana (m) i Vidu (ž) (Ivica Đevenica) / 7,30
            za + Grgura Bukvića (Draga Mustapić) / 18,00


Pet. 13. za + Tadiju i sve pok. iz ob. Petković i Zubonja (Marija) / 7,30
            za sve svoje pok. (Matija Kolobarić) / 18,00


Sub. 14. za + Maricu Matijić (Pero) 1.g. / 7,30
            za sve svoje pok. (Nevenka Petković) / 7,30
            krštenja u 12,00 i 15,00 sati…


Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…