subota, 27. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 29. 10. 2018. do 4. 11. 2018.


Pon. 29. za + Marijanu Vukanović i ost. + (Nikolina Krešić) / 7,30
            za + Janju Perić (Milijana Krešić sa ob.) / 18,00


Uto. 30. za + Božu (m) Raguža (Janja i Marijana) / 7,30
            za + Vinku (ž) i Slavku (ž) Babić (Lazar i Ružica Ćišija) / 18,00


Sri. 31. za + Ružu, Peru (m) i Vidu (ž) Jovanović (ob. Vulić) / 7,30
            za + Tomislava Raguža (obitelj) / 18,00


Čet. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 2. DUŠNI DAN, mise za pokojne u 8,00 i 18,00 sati…


Sub. 3. za + Anicu, Juru i Niku (m) (Ljuba Vukanović sa ob.) / 7,30
            za + Antu i Milu (ž) Šutalo i + Mariju (ž) (sinovi/brat) / 7,30


Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 20. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 22. 10. 2018. do 28. 10. 2018.


Pon. 22. za + Matu, Zoru, Iliju, Janju i Jozu (m) (Mara Maslać) / 7,30
            za + Janju, Zvonku (m) i Željka (m) Šimunovića (Katica Martinović) / 18,00


Uto. 23. za + Željka (m) i Danicu Ostojić (Vera) / 7,30
            za + Vladu i Milevu (Fabijan Prce sa ob.) / 18,00


Sri. 24. za + Tomislava (m), Tadiju, Anu (ž) i Janju Rako (Nada Čutura) / 7,30
            za + Đuru, Lucu, Nikolu, Dragana i Terezu (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 25. za + Neđu (m) (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Pet. 26. za + Stanu (ž) i Janju (ž) (Stojan Perić) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malića (Vlatko) / 18,00


Sub. 27. za sve svoje pok. (Nevenka Sulić) / 7,30


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 15. 10. 2018. do 21. 10. 2018.


Pon. 15. za + Antuna Vidića (Stojanka sa dj.) 1.g. / 7,30
            za + Vinka (m) (Vide i Slavica Šutalo) / 18,00


Uto. 16. za + Marka (m) Rebca (Božica sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) Raiča i ost. + iz ob. Raič i Moro (Spasa) / 18,00


Sri. 17. za + Ružu i Petra Šutala (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
za + Julku i Maricu Raič i ost. + (Danica Previšić) / 18,00


Čet. 18. za + Tonija i Matu Perutina (Draženka sa ob.) / 7,30
            za + Miška Maslaća (Neđa) / 18,00


Pet. 19. za + Tomislava (m) (Vlado) / 7,30
            za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 18,00


Sub. 20. za + Ivana (m) Menala i ost. + (Manda sa dj.) / 7,30
            za + Ninu (m) Bukovca (Vesna Šutalo) / 7,30


Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 6. listopada 2018.

Raspored svetih misa: od 8. 10. 2018. do 14. 10. 2018.


Pon. 8. za + Anicu Maslać (Marija Prce sa ob.) / 7,30
            za + Editu Bošković (Ljubica sa ob.) / 18,00


Uto. 9. za + Spasu (m), Faniku (ž), Borku (ž) i Anku (ž) (Stjepan Šutalo) / 7,30
            za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Sri. 10. za + Božicu i Martina (Ivan Puljić) / 7,30
            za + Stjepana i Anitu Perić (Denis sa ob.) / 18,00


Čet. 11. za + Marijana (m), Katu, Luku, Tomislava (m) i Vicka (m) (Stojanka Mustapić) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Pet. 12. za + Meri (ž), Gordanu (ž) i ost. + (Ines) / 7,30
            za + Anđelu (ž) Rebac (obitelj) / 18,00


Sub. 13. za + Cvijetu (ž), Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (Slavica) / 7,30
            za + Antu (m) (Serafina) / 7,30


Ned. 14. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…