subota, 24. studenoga 2018.

Raspored svetih misa: od 26. 11. 2018. do 2. 12. 2018.


Pon. 26. za + Antu, Mariju i Anu (ž) (Serafina) / 7,30
            za + Anđu Maslać (Ivo sa dj.) / 18,00


Uto. 27. za + Matu i Ilonku (ž) (Nada Raguž) / 7,30
            za + Matu i Matiju-Macu (ob. Šimović) / 18,00


Sri. 28. za duše u čistilištu (Anica Bošković) / 7,30
            za + Marija (m) i Katu (ž) Previšić (Anđelko) / 18,00


Čet. 29. za + Lucu i Spasoja i ost. + (Ivo Vukanović) / 7,30
            za + Antu Markovića (Anica sa ob.) / 18,00


Pet. 30. za sve svoje pok. (Finka Tanjić-Vidović) / 7,30
            za sve svoje pok. (Luka i Mara Marković) / 18,00


Sub. 1. za + Ivana Stankovića i + Editu Bošković (Klaudija Bošković) / 7,30
            za + Marinka, Neđu i sve ost. + (ob. Martić) / 7,30


Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 17. studenoga 2018.

Raspored svetih misa: od 19. 11. 2018. do 25. 11. 2018.


Pon. 19. za sve svoje pok. (Cvija Previšić) / 7,30
            za sve svoje pok. (Miško i Agata Raguž) / 18,00


Uto. 20. za + Iliju (Lenka i Ivica (m)) / 7,30
            za + Vidu (ž) i Boška Puljića (Veronika) / 18,00


Sri. 21. za + Nedjeljka (m), Iliju i Maru Krešić (Veronika) / 7,30
            za + Antu Petkovića (obitelj) / 18,00


Čet. 22. za + Maricu Mastela i ost. + (Iva Beno) / 7,30
            za + Matu i Stazu Sulić (Davor sa ob.) / 18,00


Pet. 23. za + Janju Delinac (obitelj) 1.g. / 7,30
            za + Editu i Stojana Boškovića (Stojka Stanković) / 18,00


Sub. 24. za + Nikolu (m) i Milu (ž); Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            za + Marka (Ljubica Puljić sa ob.) / 7,30


Ned. 25. KRIST KRALJ, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 10. studenoga 2018.

Raspored svetih misa: od 12. 11. 2018. do 18. 11. 2018.


Pon. 12. za + Luku (Mara Njavro sa ob.) / 7,30
            za + Franu (Angelina) / 18,00


Uto. 13. za + Ljubicu Perić (Mirjana Jurković) / 7,30
            za + Željku (ž) Butigan (Renata i Žarko Obradović sa ob.) / 18,00


Sri. 14. za + Ivana (m), Cvijetu (ž) i Zdenka (m) (Drago Čutura) / 7,30
            za + Anđu i Marka Perića (Vinka) / 18,00


Čet. 15. za + Ivana (m) Lauca (obitelj) / 7,30
            za + Niku (m) Previšića (Janja Martić) / 18,00


Pet. 16. za + Ružicu Petković (prijateljice) / 7,30
            za + Janju, Marijana (m), Maricu i Maru (ob. Krešić) / 18,00


Sub. 17. za + Stanka (m) i Terezu Luburić i ost. + (Željana) / 7,30
            za + Mladenku (ž) Beno i ost. + (Anita Oberan) / 7,30


Ned. 18. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 3. studenoga 2018.

Raspored svetih misa: od 5. 11. 2018. do 11. 11. 2018.


Pon. 5. za + Peru (m) Milanovića i ost. + (Božica sa ob.) / 7,30
            za + Zdravka (m) Brajkovića i ost. + (Anđa sa dj.) / 18,00


Uto. 6. za + Agatu i Miru (ž) Kovač (Josipa) / 7,30
            za + Ilu (m) Stipića (Matea Ćorić) / 18,00


Sri. 7. za + Jozefinu i Josipa (m) Valjan (Josipa) / 7,30
            za + Niku (m) i Ivanu (ž) Babić (Berislava Pavlović sa ob.) / 18,00


Čet. 8. za + Marinka (m) Sušića (Ana) / 7,30
            za + Marka i Maru Sušić (Danijela Šutalo) / 18,00


Pet. 9. za + Tomislava (m), Nikolu i Anu (ž) (Ljubica Stanić) / 7,30
            za + Blašku (m) Jurkovića (Mara sa dj.) / 18,00


Sub. 10. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Lidija Karamatić) / 7,30


Ned. 11. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…