subota, 30. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 1. 4. 2019. do 7. 4. 2019.


Pon. 1. za + Rudolfa (ob. Pehar) / 7,30
            za + Zorku (ž) i Dragu (m) Andrun (Nikola sa ob.) / 18,00


Uto. 2. za + Nikolu, Anicu, Janju i Božicu (Ruža Milanović) / 7,30
            za + Anku i Antu Vukorep (obitelj) / 18,00


Sri. 3. za + Anu Buntić (Zoran sa ob.) / 7,30
            za + Maru, Marijana, Slavku (ž) i Ivu (m) (Stjepan Marić) / 18,00


Čet. 4. za + Martina, Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka sa ob.) / 7,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Ljilja Marić) / 18,00


Pet. 5. za + Miju i Anu Maslać i ost. + (Štefa Jurković) 1.g. / 7,30
            za + Stojana i Maricu (Mario Njavro) / 18,00


Sub. 6. za + Štefaniju i Iliju Jovanović (Ljubo) / 7,30
            za + Matu, Ružicu i Duju (Vlado i Snježana Šimunović) / 7,30


Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 23. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 25. 3. 2019. do 31. 3. 2019.


Pon. 25. za + Stanka Krndelja (Dajana Ćorić) / 7,30
            za + Dragu (m) Raiča (Marina Pavlović) / 18,00


Uto. 26. za sve pok. iz ob. Knežević i Lasta (obitelj) / 7,30
            za + Vlatka (m), Vesnu i Nedjeljku (ž) (Dragan Obad sa ob.) / 18,00


Sri. 27. za + Tomislava (m) Oberana (Ante) / 7,30
            za + Jakova, Janju i Ilu (m) (Nevenka) / 18,00


Čet. 28. za + Marinka Sušića – Cakana (Dragan Šutalo) / 7,30
            za + Nikolu Primorca (obitelj) / 18,00


Pet. 29. za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Zlata i Pero Maslać) / 7,30
            za + Nikolu Daničića i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sub. 30. za + Jozu (m), Cviju, Janju, Božicu i Ilinku (ž) (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Boška i Vidu (ž) (Katica Njavro) / 7,30


Ned. 31. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 18. 3. 2019. do 24. 3. 2019.


Pon. 18. za + Marka, Anđu, Luciju i Božicu (Danica Pažin sa ob.) / 7,30
            za pok. roditelje i ost. + iz ob. Matić (Draga Bender) / 18,00


Uto. 19. za + Antu Buntića i ost. + iz ob. Buntić i Radić (Mara sa ob.) / 7,30
            za + Jagodu Babić (Valentina Bevanda) / 18,00


Sri. 20. za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Spasoja i Lucu Vukanović i ost. + (Ivo) / 18,00


Čet. 21. za + Niku (m) Vučina (Anđa sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu, Ljubicu i Pericu Raguž (Tomo) / 18,00


Pet. 22. za + Ivanu (ž) i Niku (m) (Vide Kuzman) / 7,30
            za + Lucu i Mirka Đevenica (Anastazija Perić) /18,00


Sub. 23. za sve svoje pok. (Marin i Luca Šimović) / 7,30
            za +Serafinu Obrdalj (prijateljice) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 9. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 11. 3. 2019. do 17. 3. 2019.


Pon. 11. za + Filu (ž), Marka, Iliju i Milu (ž) (Božica Rebac sa dj.) / 7,30
            za + Antu i Ivu (ž) (Vida Šego sa ob.) / 18,00


Uto. 12. za + Mirka (m), Janju i Janka Porobija (Mirjana) / 7,30
            za sve svoje pok. (Petar i Mara Šaravanja) / 18,00


Sri. 13. za + Stanka Krndelja (Darija) / 7,30
            za + Đuru i Zoru (Lazar Ćišija) / 18,00


Čet. 14. za + Šćepu Buntića (Nikola Andrun sa ob.) / 7,30
            za + Mirka (m) i Jelenu Šutalo (Đuro sa ob.) / 18,00


Pet. 15. za + Milijanu,Mariju i Ljiljanku (Danica Puljić) / 7,30
            za + Miru (m), Nikolu i Maru Marković i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sub. 16. za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Stanko i Draženka Dadić) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 4. 3. 2019. do 10. 3. 2019.


Pon. 4. za + Niku (m) i Katu (Finka Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Boška, Luciju, Radmilu, Ivana i Stanka (Danica Pažin sa ob.) / 18,00


Uto. 5. za+ Vladimira i Janju Karlović (Predrag sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Jadranka i Željko Jelčić) / 18,00


Sri. 6. ČISTA SRIJEDA, za + Ljilju Mandarić (obitelj) / 7,30
            za + Iliju, Anđu i Milu (m) Puljića (Pero sa ob.) / 18,00


Čet. 7. za + Ilku, Moniku i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            za + don Damjana, Vidoja i Ljubu (ž) Raguž (Anika Stanković) / 18,00


Pet. 8. za + Nedjeljka (m) Krešića (Veronika sa dj.) / 7,30
            za + Srećka Jelčića (Vera sa dj.) / 18,00


Sub. 9. za + Vladu (m) i Jelu Đevenica i ost. + (obitelj) / 7,30
            za sve svoje pok. (Zdenko Raguž) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…