subota, 18. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 20. 5. 2019. do 26. 5. 2019.


Pon. 20. za + Marka i Anđu (Vinka) / 7,30
            za + Dragana (m) (Davor  Katić) / 18,00


Uto. 21. za + Marijana (m) i Janju Raguž (Ivanka sa dj.) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 18,00


Sri. 22. za sve pok. iz ob. Franje Milićevića i Ivana (m) Šaravanje (unuka) / 7,30
            za + Danicu (Ivica, Irena i Zora) / 18,00


Čet. 23. za + Franju i Ljubicu Čutura (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m), Maru, Iliju i ost. + (Neđa Kević) / 18,00


Pet. 24. za + Matu Previšića (obitelj) / 7,30
            za + Tomislava (m) Raguža (Mara) / 18,00


Sub. 25. za sve svoje pok. (Ozana Šutalo) / 7,30
            za + Meri (ž) Pehar (Ines) / 7,30


Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 13. 5. 2019. do 19. 5. 2019.


Pon. 13. za + Lovru i Antuna Boškovića i ost. + (Ljubica) / 7,30
            za sve svoje pok. (Vinko Puđa) / 18,00


Uto 14. za + Antu i Božicu Barišić (Mirko) / 7,30
            za + Marka, Maru, Niku, Vidu, Boška i Damjana (Ivan Goluža) / 18,00


Sri. 15. za + Boška, Grgu i Anicu (Boža sa dj.) / 7,30
            za + Peru (m) i Božicu Perić i ost. + (Dana Kevo) / 18,00


Čet. 16. za + Anđu Goluža (Ana) / 7,30
            za + Peru (m) i ost. + (Božica Milanović sa dj.) / 18,00


Pet. 17. za + Petra, Milku (ž) i Juru (Ivan Matuško) / 7,30
            misa vjenčanja (Luka i Božica) / 18,30


Sub. 18. za + Jozu (m) i Rosu (ž) (Vinko Menalo) / 7,30
            za + Miju Delinca (obitelj) / 7,30


Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 6. 5. 2019. do 12. 5. 2019.


Pon. 6. za + Marka i Maru Sušić (Danijela Šutalo) / 7,30
            za sve svoje pok. (Damjan i Zora Bošković) / 18,00


Uto. 7. za + Mirka, Iliju i Jaku (ž) Zovko (Janja sa dj.) / 7,30
            50 GODINA BRAKA (MIŠKO i AGATA) / 13,00
            za + Miju i Mariju Džajić (Anita Raguž) / 18,00


Sri. 8. za + Tomislava (m), Anu (ž) i Nikolu Stanića (Ljubica) / 7,30
            za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko sa ob.) / 18,00


Čet. 9. za + Đuru, Lucu, Dragana, Nikolu i Terezu (Marija Prce sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Raguža i ost. + (Spasoje sa ob.) / 18,00


Pet. 10. za + Miru (ž) Raguž (Martina Brajković) / 7,30
            za + Barišu i ost. + (Ivka Obradović) / 18,00


Sub. 11. za Antu Babića (Spasa sa ob.) / 7,30
            za + Ilku (ž) Anić (Vinka Pavlović) / 7,30


Ned. 12. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati…
(11,00 sati - Kraljica Mira na Hrasnu)