subota, 28. ožujka 2020.

PETA KORIZMENA NEDJELJA 29. 3. 2020.


Raspored svetih Misa od 30. 3. do 4. 4. 2020.

Pon. 30.3. Za + rod. Janju i Vicka – Dominika sa djecom- 7.30 s.

Uto. 31.3.  Za + rod. Vidoja i Cvijetu – Božo Raguž  - u 7.30
                 Lazar Ćišija za sve ++ iz obitelji Ćišija i Proleta – u 18.00 s.
        
Sri. 1.4. Mara i Anđelko Obradović Misa zahvalnica 60. god. braka - u 7.30
                 Za + Lucu i Mirka Đevenicu – Anastazija Perić u 18.00 s.

Čet. 2. 4.   Janja Šimović za sve svoje ++  u 7.30 s.
                Poslije podne u 17.30 – krunica, te u 18.00 klanjanje pred Presvetim.

Pet. 3.4. Za + Cmiljka /m/ Ivana i Jelu Jurković i ost.++ iz obi.-Ivana- u 7.30 s.
       U 17.30 Križni put.
       Sv. Misa u 18.00 za + rod. Đuru i Maru – Ilija Vujnović

Sub. 4.4. Za + rod. Miška i Ivu, te + brata Brunu – Mira Šimović - u 7.30 s.

Ned. 5. 4. Mise za narod su u: 9,00; 11,00; i 18,00

petak, 27. ožujka 2020.

PETAK 18.00 IZRAVNO IZ VATIKANA - KLANJANJE I POTPUNI OPROST.


Dekret i nota Apostolske pokorničarne.
Objavljenih 19. ožujka 2020.

Oprost je otpuštanje pred Bogom vremenite kazne za grijehe čija je krivnja već izbrisana, što ga vjernik, prikladno raspoložen i pod sigurnim i određenim uvjetima, postiže pomoću Crkve, koja, kao služiteljica otkupljenja, ovlašteno dijeli i primjenjuje blago Kristovih i svetačkih zadovoljština. Oprost može biti djelomičan ili potpun, već prema tome da li djelomično ili potpuno oslobađa od vremenite kazne koja se duguje za grijehe (kann. 992-997 Zakonik kanonskoga prava, usp. Katekizam Katoličke Crkve 1471).

Da bi se shvatila ova nauka i praksa Crkve, treba imati na pameti da grijeh ima dvostruku posljedicu: vječnu kaznu (krivnju) i vremenitu kaznu. Ako počinimo teški grijeh on nas lišava zajedništva s Bogom, čineći nas time nesposobnima da postignemo vječni život. To lišavanje zove se vječna kazna za grijehe, za koju u ispovijedi i kajanju primamo oproštenje. S druge strane svaki grijeh, pa i laki, povlači sa sobom nezdravu privrženost uz stvorenja, koju treba čistiti bilo na ovoj zemlji bilo poslije smrti u stanju zvanom čistilište. To čišćenje oslobađa od takozvane vremenite kazne za grijehe, a za nju nam Crkva iz blaga Kristovih zasluga i zasluga svetaca udjeljuje oprost. Bog u ispovijedi oprašta krivnju, ali ostaje vremenita kazna za koju se u ispovijedi prima pokora. Ako naše kajanje i pokora nisu savršeni, ne oslobađamo se posve tih vremenitih kazna na ovom svijetu, nego ih sa sobom nosimo i u drugi život (usp. KKC 1472-1473).

Svaki vjernik može dobiti oprost za sebe i samo za pokojne duše u čistilištu. Vjernik ne može namijeniti oproste za drugog vjernika koji je živ. Razlog je posljedična veza između sakramenta pokore i oprosta. Oprosti za žive stječu se sakramentalnim odrješenjem. Ne možemo primiti sakramentalno odrješenje umjesto drugih, tako što ispovijedamo svoje grijehe. Drugim riječima, oprosti za žive ovise od čina vlastite volje, a ne od ispunjavanja drugih uvjeta.
Da bi netko bio sposoban dobiti oproste traže se sljedeći uvjeti: a) mora biti kršten, b) da nije kanonski izopćen, c) da je u stanju milosti barem na završetku propisanih djela, d) da ima barem opću nakanu steći oprost i u određeno vrijeme na dužan način izvrši naložena djela.
Novi dekret donosi posebne pogodnosti potpunog oprosta koje se mogu iskoristiti u novonastaloj situaciji u kojoj živimo, tj:
-           uvjetima za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije korona-virusom
-           i  postupanju glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u istim okolnostima.

Držimo da sadržaj ovih dvaju dokumenata, koje dostavljamo u prilogu, može pomoći u svom doista dubokom i delikatnom teološkom čitanju aktualne situacije. Radi boljeg razumijevanja i primjene ovdje ih ukratko sažimamo i iznosim bit tih dokumenata.

1) Uvjeti za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije korona-virusom.
Podjeljuje se potpuni oprost sljedećim skupinama vjernika:
a) koji su zaraženi korona-virusom, zatim onima koji se nalaze u karanteni prema odlukama zdravstvenih vlasti u bolnicama ili u vlastitim domovima,
b) članovima obitelji zaraženih ili osoba u karanteni,
c) zdravstvenim radnicima i svima koji se, po primjeru milosrdnog Samaritanca, izlažu riziku zaraze pomažući oboljelima od korona-virusa.

Potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete (vrijede za sve tri navedene kategorije osoba):

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko ili duhovno putem medija sudjeluju u slavljenju Svete Mise, ili ukoliko izmole krunicu, obave pobožnost križnog puta ili drugi oblik pobožnosti, ili ako barem izmole Vjerovanje i Oče naš te pobožno zazovu Blaženu Djevicu Mariju, prikazujući ovu kušnju u duhu vjere u Boga i ljubavi prema braći i sestrama,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetog Oca.

d) Potpuni oprost podjeljuje se, osim spomenutih, i svim vjernicima koji mole za okončanje pandemije, ozdravljenje zaraženih ili za vječno spasenje onih koje je Gospodin pozvao k sebi.

U ovom slučaju potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete:

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko posjete Presveti sakrament, ili sudjeluju u euharistijskom klanjanju, ili čitaju Sveto pismo tijekom barem pola sata, ili izmole krunicu, ili obave pobožnost križnog puta, ili izmole krunicu Božanskog milosrđa,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetog Oca.

2) Upute za postupanje glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u okolnostima pandemije korona-virusom

Glede sakramenta pomirenja, Apostolska pokorničarne ističe odredbe crkvenog prava o tome kako skupno odrješenje (tj. odrješenje bez prethodne pojedinačne ispovijedi) može biti podijeljeno samo u slučaju prijetnje smrtne pogibelji ukoliko nema vremena za slušanje pojedinačne ispovijedi vjernika, ili u slučaju velike potrebe ukoliko nema na raspolaganju dovoljno ispovjednika, uz obvezu vjernika koji prima takvo odrješenje da će u dužnom vremenu (čim to bude moguće) u redovitom obliku pojedinačne ispovijedi ispovjediti teške grijehe koje sada ne može ispovjediti (kan. 961. i 962. ZKP).


ponedjeljak, 23. ožujka 2020.

OBAVIJEST 23.3.2020.


Poštovani i dragi vjernici.

Zbog policijskog sata i zabrane kretanja od 18.00 s.,
večernje sv. Mise, bit će u 17.00 s., a pobožnosti
će počinjati pola sata prije tj. u 16.30 s. Hvala.

subota, 21. ožujka 2020.

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA


Raspored svetih Misa od 16. 3. do 21. 3. 2020.

Pon. 23.3. Za +  Miju Delinca 1. god. i + Janju – obitelj - 7.30 s. 

Uto. 24.3.  Za + Antu i Marka – Ivica Radić - u 7.30
                        Za + Matu Kneževića – Božo s obitelji  - u 18.00 s.

Sri. 25.3.  Za +  Danicu Pažin 1. god. te + Marka i Božicu – djeca - u  7.30
                   Za duše u čistilištu N.N. - u 18.00 s.

Čet. 26.3  - Za + rod. Božicu i Đuru te + Peru /m/ - Damir Palameta - u 7.30 s.
                Poslije podne u 17.30 – krunica, te u 18.00 klanjanje pred Presvetim.

Pet. 27.3. Za + Stanu /ž/, Luku i Maru – Vicko Njavro s obitelji - u 7.30 s.
                U 17.30 Križni put i sv. Misa: Ante i Kristina Bender za sve svoje ++

Sub. 28.3. Za + Vericu Zadrić  - Marin Zadrić - u 7.30 s.

-         U srijedu je BLAGDAN Navještenja Gospodinova – Blagovijest.

Ned. 29. 3. Mise za narod su u: 9,00; 11,00; i 18,00

Poštovani i dragi vjernici!
Savjesni i odgovorni Crkvi, te poslušni civilnom stožeru, podsjećamo: Osobama mlađim od 18. i starijima od 65. godina, zabranjeno je kretanje.     Svete Mise će se slaviti sa malim brojem vjernika.  Svi koji dođu, mole se da stoje na preporučenoj distanci, kako u crkvi tako i izvan crkve.
Svete Mise kroz tjedan, preporučamo za najbližu rodbinu čija je nakana.
Ostanimo u svojim obiteljima i svi skupa sjedinjeni u zajedničkoj molitvi.    Pratimo svetu Misu na radiju i televiziji, te molimo krunicu s Papom i cijelom Crkvom, svaku večer u 21.00 sat. Po zagovoru svetoga Franje Asiškoga, zaštitnika naše župe Čapljina, svima zdravlje, blagoslov i duševni miri.  


četvrtak, 19. ožujka 2020.

BRAĆO I SESTRE!


Poštovani i dragi vjernici!
Svi smo svjesni da je naše svakodnevno življenje
postalo kušnja, zabrinutost i neizvjesnost.
Ali nemojmo zaboraviti da smo i vjernici.
Vjerujem da svi pratimo vijesti, preporuke i
usmjerenja liječnika kao i civilnih stožera.
Stoga, prakticirajmo savjete i odredbe struke.
Što se tiče svetih Misa i pobožnosti, ako Bog da:
-         Radnim danom ćemo imati svetu Misu
prema ustaljenom rasporedu. Bilo bi lijepo
da dođe rodbina čija je nakana.
-         Za vrijeme nedjeljnih svetih Misa kao i za
put križa petkom, postavit ćemo zvučnike
vani prema Neretvi. Vjerujem da ćemo  na
taj način pobožno pratiti Riječ Božju, držeći
se preporuke o distanci, onih koji su unutra
kao i onih koji su vani.
Sve neka bude na slavu božju a nama korist i spasenje.  

subota, 14. ožujka 2020.

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 15.3.2020.


Raspored svetih Misa od 16. 3. do 21. 3. 2020.
Pon. 16.3. Za +  Maru i Dragu Mustapić – obitelj - 7.30 s. 
Uto. 17.3.  Za + Lucu Šutalo – Zdravka Njavro - u 7.30
                        Za + Miru /m/ Markovića i ost. ++ Ruža s obit. - u 18.00 s.
Sri. 18.3.  Za sve svoje ++  - Blaženka - u  7.30
                   Za + Mandicu Šnjarić – Branka Knežević s obit. - u 18.00 s.
Čet. 19.3  - Svetkovina sv. Josipa zaručnika BD Marije + u 7.30 s.
                Poslije podne u 17.30 – krunica, te u 18.00 klanjanje pred Presvetim.
Pet. 20.3. Za + Spasoja i Lucu Vukanović – Ivo - u 7.30 s.
                U 17.30 Križni put i sv. Misa za + Cviju Vučina – Mirko
Sub. 21.3. Za + Niku /m/ i ost. ++  - Anđa Vučina s obitelji  - u 7.30 s. 
                Ned. 22. 3. Mise za narod su u: 9,00; 11,00; i 18,00

         Obavijest!
         Dragi vjernici, nastojte ovo pomno pročitati. Hvala.

         Prot. br. 64/2020.                                                              Sarajevo,  13. ožujka 2020.

Svim župama na području
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Predmet: Upute i odredbe za ponašanje u situaciji proglašene pandemije koronavirusa

Draga braćo župnici i upravitelji župa!

Sadašnja, službeno proglašena pandemija koronavirusa tiče se svih članova Katoličke Crkve.  Nakon savjetovanja i dogovora kao dijecezanski biskupi zajedno vam upućujemo – za sada – ove napomene da ih priopćite svojim župljanima i da se prema njima ravnate.

I u ovoj sadašnjoj kušnji mi kao Kristovi vjernici svoje pouzdanje stavljamo u ruke svoga Stvoritelja i Spasitelja, uzdajući se u moćni majčinski zagovor Presvete Djevice i Bogorodice Marije. Stoga pozivamo sve članove naših biskupija na pojačanu osobnu i obiteljsku molitvu:
- za oboljele od virusa,
- za sve koji se za njih brinu,
- za sve koji se brinu za zdravlje svih nas kao i za opće dobro,
- za zaustavljanje daljnjega širenja ove pošasti.
Neka se na te nakane – gdje god je to moguće – u prikladno vrijeme mole slavna otajstva Gospine krunice, Lauretanske (Gospine) litanije, Krunica Božjeg milosrđa i Molitva pape Franje, koju prilažemo.
Neka se češće, osobito u Misama s narodom, osim u nedjelje i na svetkovine (sv. Josip i Blagovijest) uzme obrazac „prigodne Mise“ – „U svakoj potrebi““ – A ili B – (RM str. 740 i 741) (usp. OURM 331 i 332).
Kao kršćani dužni smo surađivati sa svima, kojima je povjereno voditi naše društvo i brinuti se za zdravlje i opće dobro u našoj zemlji. Zato se trebamo pridržavati uputâ koje izdaju civilne vlasti i mjerodavna ministarstva.
Neka se, do daljnjega, u skladu s odredbama civilnih vlasti o prekidu djelovanja obrazovnih ustanova, ne održava ni župni vjeronauk.
Neka se kod održavanja Euharistijskih slavlja primjenjuju propisi o javnom okupljanju i – do daljnjega  ondje gdje je moguće, neka se održavaju na otvorenom prostoru.
            Starijim osobama i drugima koji su, prema mišljenju struke, izloženije opasnosti virusa, preporučamo da dobro razmisle i sami odluče o dolasku na Euharistijska slavlja.
            Vjernici, koji imaju običaj koristiti blagoslovljenu vodu kod ulaska u crkvu, zbog opreza mogu to ispustiti. Ako se smatra razboritim, može ispustiti poziv na pružanje ruke kod davanja znaka mira prije pričesti.
            Sveta pričest neka se dijeli na uobičajeni način, ali neka svećenici pri tomu budu vrlo oprezni i poštuju volju vjernika.
Kao Kristovi vjernici, ovu najnoviju pojavu kod nas i diljem zemaljske kugle iskoristimo na osobno i zajedničko duhovno obraćenje i učvršćenje međusobne solidarnosti u duhu Evanđelja i crkvenoga nauka.
Zazivamo Božji blagoslov na sve bolesnike u svijetu, zdravstvene djelatnike, na sve vas i sve ljude i molimo zagovor Presvete Djevice i naših svetih Zaštitnika.
Sveta Bogorodice, Zdravlje bolesnih, moli za nas!


Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski
        predsjednik BK BiHMolitva pape Franje Djevici Mariji, Zdravlju bolesnih,
u opasnosti od korona virusa

Marijo, ti bez prestanka sjajiš tijekom našeg putovanja kao znak spasenja i nade. Povjeravamo ti sebe, Zdravlje bolesnih, koja si kraj Križa bila blizu Isusove patnje, čuvajući čvrstom svoju vjeru. Ti, „Spasiteljice naroda Rima“ znaš što nam je potrebno i vjerujemo da ćeš osigurati sve što nam treba tako da se, kao i u Kani Galilejskoj, radost i slavlje mogu iznova vratiti nakon ovog trenutka kušnje. Pomozi nam, Majko Božje Ljubavi, da se suobličimo Očevoj volji i da činimo sve što nam Isus govori, On koji je preuzeo naše patnje na sebe, ponio naše boli, da bi nas po Križu doveo do radosti Uskrsnuća. Tražimo utočište pod tvojom zaštitom, o sveta Majko Božja. Ne preziri naše vapaje – nas koji smo stavljeni na kušnju – i izbavi nas od svake opasnosti. O slavna i blagoslovljena Djevice! Amen       


subota, 7. ožujka 2020.

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA 8.3.2020.


Raspored svetih Misa od 9. 3. do 14. 3. 2020.

Pon. 9.3. Za + rod. Vladu i Jelu te + Vinku, Stanu i Tomislava – Antonija
                                 Bošković s obitelji u 7.30 s. 

Uto. 10.3.  Za + Katu, Miška i Katu – Marica Raguž u 7.30
                        Za + Stanu Marić i sve svoje ++ - sanja Raič u 18.00 s.

Sri. 11.3.  Za + Boku Njavru – Zdravka Njavro sa djecom u  7.30
                   Za + Zoru, Nikolu i Zortu Bošković – Ljulja Palameta u 18.00 s.

Čet. 12.3 Za+Jozu i Luciju te Nevenku Perić–Lazar Martinović s obit. u 7.30 s.
                Poslije podne u 17.30 – krunica, te u 18.00 klanjanje pred Presvetim.

Pet. 13.3. Za + Zdravka, Niku i Ružu obitelj Bošković u 7.30 s.
                U 17.30 Križni put i sv. Misa za +Damjana Puljića-Draga sa djecom

Sub. 14.3. Za + Mirka i Jelenu Šutalo – Đuro sa obitelji – u 7.30 s.
                   11. sati Krštenje.

Ned. 1. 3. Mise za narod su u: 9,00; 11,00; i 18,00

P.s. Primamo nove članove u dječji kao i u veliki zbor Sv. Franji. Hvala.