subota, 31. srpnja 2021.

 OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 1. 8. 2021.

Raspored svetih Misa od 2. 8. do 7. 8. 2021.

Pon. 2. 8.  Za + Katicu i Nedjeljka Martinovića – Danijel sa obitelji - 7.30 

Uto. 3. 8.  Za + rod. Miju i Janju Delinac i ost. + iz obi.– Paula Franjić - 7.30  

Sri.  4. 8.  Za + Amaliju, Antoniju i Dragana – obitelj Pehar - 7.30

Čet. 5. 8.  Za sve svoje ++ - Božica Goluža - 7.30

Pet. 6. 8.  Za + muža Ljubu te + Šćepu Moru – Janja Vučina – 7.30

Sub.7. 8.  Za sve svoje ++ - Mirjana i Marina Soldo - 7.30   

-         Slijedeća nedjelja je devetnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Nedjelja – krštenje u 18.00  

-         Slijedeći petak i subota su prvi u mjesecu.

 

subota, 24. srpnja 2021.

 SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 25. 7. 2021.

Raspored svetih Misa od 26. 7. do 31. 7. 2021.

Pon. 26. 7.  Za + muža Žana Pehara, 1. god. - Mirjana sa djecom - 7.30

Uto. 27. 7.  Za + muža Marka, te Stojana i Katu – Božica Goluža - 7.30  

Sri.  28. 7.  Za + muža Grgu – Stoja Dugandžić sa djecom - 7.30

Čet. 29. 7.  Za + muža Krešu Bubala – supruga sa djecom - 7.30

Pet. 30. 7.  Za + Antu i sve + iz obit. Buntić i Radić – Mara s obitelji – 7.30 

Sub.31. 7.  Za + oca Peru, te + Ivicu /m/, Božu i Katicu  -

        Marina Butigan sa djecom - 7.30   

-         Slijedeća nedjelja je prva u mjesecu.

-         Tko želi ispovijed, molim da dođe ranije. Hvala.

-         Slijedeća nedjelja je osamnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.  

subota, 17. srpnja 2021.

 ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 18. 7. 2021.

Raspored svetih Misa od 19. 7. do 24. 7. 2021.

Pon. 12. 7.  Za + Marka Golužu - 7.30

Uto. 13. 7.  Za + muža Stojana te + -nu Maricu, Niku /m/ i sve svoje ++

-         Ilinka Njavro s djecom - 7.30  

Sri.  14. 7.  Za + rod. Matu i Ružu te + Stjepana i Nadu Jurković i

-         ost. + iz obitelji – Štefica Šutalo sa djecom - 7.30

Čet. 15. 7.  Za + Vinka i Božu Raguža i ost. + - Janja i Marina - 7.30

Pet. 16. 7.  Za + rod. Anđelka i Katu, brata Marja

-         Marija Kuzman s obitelji – 7.30

Sub.17. 7. Za + Editu Bošković – majka Ljubica - 7.30  

-         Slijedeća nedjelja je sedamnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Krštenje – subota u 12.00 h.

-         Krštenje – subota u 16.00 h.

subota, 10. srpnja 2021.

 PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 11. 7. 2021.

Raspored svetih Misa od 12. 7. do 17. 7. 2021.

Pon. 12. 7.  Za + Vijeku – Anka Raguž sa djecom - 7.30

Uto. 13. 7.  Za + brata Vedrana Đokovića Lorena Šimunović  - 7.30  

Sri.  14. 7.  Za + Šimuna Dugandžića – N.N. - 7.30

Čet. 15. 7.  Za + Anitu i Stjepana Perića i sve + iz obitelji Perić –

-         kći Marijana - 7.30

Pet. 16. 7.  Za + muža Franu i ost. svoje ++ - Veselka Jerinić – 7.30

Sub.17. 7. Za + Peru /m/ i Lazara – Stana Mišić - 7.30  

-         Slijedeća nedjelja je šesnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.  

- U utorak 13. 7. 2021. sveta Misa na Gradini kod križa,

    za poginule branitelje u 19.00 sati. 

subota, 3. srpnja 2021.

 ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 4. 7. 2021.

Raspored svetih Misa od 5. 7. do 10. 7. 2021.

Pon. 5. 7.  Za + rod. Zvonimira i Celiju i ost. + iz obit. - Vilka Galić - 7.30

Uto. 6. 7.  Za + Luciju i Jozu te + Nevenku /ž/ i Vinka –

-         Lazar Martinović - 7.30  

Sri.  7. 7.  Za sve svoje ++ - Stjepan Šutalo  - 7.30

Čet. 8. 7.  Za + Antu Babića – supruga sa djecom – 7.30

Pet. 9. 7.  Za + rod. Juru i Matiju, te + brata Ivu – Anđa Karlović – 7.30

Sub.10. 7. Za + muža Zvonku – supruga Blaženka - 7.30  

  Subota – krštenje u 18.00

    Subota – vjenčanje  u 19.00

-         Slijedeća nedjelja je petnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

subota, 26. lipnja 2021.

 Trinaesta nedjelja kroz godinu 27. 6. 2021.

Raspored svetih Misa od 28. 6. do 3. 7. 2021

Pon. 28. 6.  Za duše u čistilištu – Milijana Marić - 7.30

Uto. 29. 6.  Za + Jozu Brajkovića – sestra Smilja - 7.30  

Sri.  30. 6.   Za + Janju, Stojana i Vinka Kneževića – Zora Antunović - 7.30

Čet. 1. 7. Za + Franju, Ljubicu i Janka Čuturu – obitelj – 7.30

Pet. 2. 7. Za + Mladena Papca – supruga Mira sa djecom – 7.30

Sub.3. 7. Za + rod. Andriju i Božicu te + Jasnu – Nikola Galić - 7.30   

-         Subota – krštenje u 11.00

-         Nedjelja – krštenje u 11.00

-         Slijedeća nedjelja je četrnaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

U utorak je sv. Petar i Pavao. Patron naše susjedne župe  

GORICA – STRUGE. Sv. Misa je u 11.00 sati. U Katedrali u Mostaru je  ređenje deset novih svećenika, od kojih je jedan i naš don Vinko Nenadić.

Mladomisnike preporučam u molitve. Nek' bude sretno i blagoslovljeno.

 

subota, 19. lipnja 2021.

 DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU  20. 6. 2021.

Raspored svetih Misa od 21. 6. do 26. 6. 2021.

Pon. 21. 6.  Za + Spasoja Kevu i ost. + iz obit. – Danica sa djecom - 7.30

Uto. 22. 6.  Za + Vidoslava – Vidu – Ružica Maslać sa djec. - 7.30  

Sri.  23. 6.   Za + Slavku /ž/ Kukrika i Finku Puljić – obitelj - 7.30

Čet. 24. 6. Za + oca Ivana – Nikola Marić – 7.30

Pet. 25. 6. Za + Domagoja Zubca – obitelj Marinović – 7.30

Sub.26. 6. Za + Peru /ž/ Božić – obitelj – 7.30   

-         Slijedeća nedjelja je trinaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

 

subota, 12. lipnja 2021.

 JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 13. 6. 2021.

Raspored svetih Misa od 14. 6. do 19. 6. 2021.

Pon. 14. 6.  Za + Slavicu Češljić – obitelj Akrapović - 7.30

Uto. 15. 6.  Za + muža Miru /m/ i baku Vinku – Mladenka s obit. - 7.30  

Sri.  16. 6.   Za + Niku /m/ i Lucu Puljić – sin Anton s obit. - 7.30

Čet. 17. 6. Za + muža Boška – Mara Marić sa djecom – 7.30

Pet. 18. 6. Za + Stanka Šimovića – obitelj – 7.30

-         18.00 Vjenčanje

Sub.19. 6. Za + Anicu – obitelj Vide /m/ Šutala – 7.30  

-         11.45 Krštenje

-         12.30 Krštenje

-         18.00 Vjenčanje

-         Nedjelja, 20. 6. u 11.00 Krštenje

-         Slijedeća nedjelja je dvanaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

 

subota, 5. lipnja 2021.

 DESETA NEDJELJA KROZ GODINU 6. 6. 2021.

Raspored svetih Misa od 7. 6. do 12. 6. 2021.

Pon. 7. 6.  Za + muža Barišu – Ivka Obradović - 7.30

Uto. 8. 6.  Za + rod. Jozu i Anđu Bošković – Ružica - 7.30  

Sri.  9. 6.   Za + Nikolu i Lucu Puljić – Marija Đevenica - 7.30

Čet. 10. 6. Za + Luku Maslaća 1. god. – Ružica sa djecom – 7.30

Pet. 11. 6. Presveto Srce Isusovo. Sv. Misa: 

                 Za + sina Bernarda – Miško i Agata Raguž – 7.30

Sub.12. 6. Za + Đuru, Vidu /m/ Ivu /ž/, Maru, Miru /m/ i Dinka –

-         Neđa Kević – 7.30

-         11.00  -  Krštenje

-         Slijedeća nedjelja je jedanaesta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.  

subota, 29. svibnja 2021.

 PRESVETO TROJSTVO - NEDJELJA 30. 5. 2021. 

Raspored svetih Misa od 31. 5. do 5. 6. 2021.

Pon.31. 5. Za + oca Daniela – Srđan s obitelji  - 7.30

-         Za + Stipu Pendeša – kći Božoca - 18.00    

Uto. 1. 6. Za + Meri Pehar – obitelj - 7.30   

Sri.  2. 6. Za + Anđu, Stanu, Jozu i Danu /m/ Ivo maslać  - 7.30 

Čet. 3. 6. Četvrtak je TJELOVO, zapovijedani blagdan. Sv. Mise su: u 9.00

18.00 h. U 17.30 imat ćemo klanjanje pred presvetim Oltarskim Sakramentom.

Pet. 4. 6. Marin i Luca Šimović za sve svoje ++ – 7.30 

Sub.5. 6. Za + Bonaventuru Raguža – Ivanka sa djecom – 7.30

-         17.00  -  Krštenje

-         Još sutra je mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  molit ćemo Gospinu krunicu.

-         Slijedeća nedjelja je deseta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.  

 

subota, 22. svibnja 2021.

 DUHOVI - NEDJELJA PEDESETNICE 23. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 24. 5. do 29. 5. 2021.

Pon.17. 5. Za + oca Kažimira – Mirko Sulić - 7.30

-         Za + Matu i Jozu Jurkovića – Dominika s djecom – 18.00   

Uto. 18. 5. Za + Marinka Sušića – Cakana – Dragan Šutalo - 7.30  

-         Za + Maru Prce – Stojka Stanković –18.00 

Sri.  19. 5. Za duše u čistilištu – Milenko Pervan - 7.30

-         Za + Josipa i Lenka /m/ Bulu, te + Zlatka Ivankovića –

-         Vera Bule – 18.00

Čet. 20. 5. Za + Vedranu, Paulu i Martina - Snježana Barišić sa obit. - 7.30

-         Za sve ++ iz obitelji Matić – Mladenka sa djecom – 18.00

Pet. 21. 5. Za + iz obit. Božić i Grmača – Zvonimir i Janja Božić – 7.30

-         Za + Dragicu i Boška te Agatu i Matu – Valentina Šutalo  - 18.00

Sub.22. 5. Za + Jozu Đevenicu – obitelj – 7.30

-         18.00  -  Vjenčanje

-         Slijedeća nedjelja je PRESVETO TROJSTTVO

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

subota, 15. svibnja 2021.

 SEDMA USKRSNA NEDJELJA 16. 5. 2021. 

Raspored svetih Misa od 17. 5. do 22. 5. 2021.

Pon.17. 5. Za + Miroslava i Ivana – Marija Blažević - 7.30

-         Za + muža Peru i sve svoje ++ - Božica Milanović – 18.00   

Uto. 18. 5. Za + Matu Previšića - obitelj - 7.30  

-         Za + rod. Ivana i Anicu i sve + iz obit. - Vinko Pažin –18.00 

Sri.  19. 5. Za + rod. Vlatka i Nedjeljku i ses. Vesnu – Dragan Obad s obit. - 7.30

-         Za + rod. Andriju i Anđu – kći Janja s obit. – 18.00

Čet. 20. 5. Za + rod. Marka i Anđu Perić – djeca; te za ++ iz obit.

-         Perić i Basarić - 7.30

-         Za + oca  Blagu i ost. ++ - Damir s obit. – 18.00

Pet. 21. 5. Za + rod. Franu i Stanu Krešić – Anđelija Bošković – 7.30

-         Za + Davorku ŠutaloPero Obradović s obit. - 18.00

Sub.22. 5. Za + muža Tadiju – Nevenka s obit. – 7.30

-         Za +  muža Blagu Mlinarevića – supruga Stana s obit. – 18.00

-         Slijedeća nedjelja je SVETKOVINA DUHOVA

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati. 

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imati ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

subota, 8. svibnja 2021.

 ŠESTA USKRSNA NEDJELJA 9. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 10. 5. do 15. 5. 2021.

Pon.10. 5. Za + roditelje – Ljubomir i Lenka Jovanović - 7.30

-         Za + kći Marinu – Ivan Previšić s obit. – 18.00   

Uto. 11. 5. Za + Martina, Vinka i Mandu Beno – Emerka s obit. - 7.30  

-         Za + rod. Nikolu i Peru Božić – obitelj – 18.00 

Sri.  12. 5. Za + rod. Božicu i Đuri te djeda Peru - 7.30

-         Za + oca Pavu i brata Tihomira – 18.00 

Čet. 13. 5. UZAŠAŠĆE!  Sv. Misa za + Maru Šutalo – brat Martin - 7.30

-         Za + Šćepu, Zoru i Dragu /m/ - Nikola Andrun – 18.00 

Pet. 14. 5. Za + Zdenku /ž/ Bošković – Mladenka s obit. – 7.30

-         Za + Jozu Kikaša – supr. Marina sa djec. - 18.00

Sub.15. 5. Za + rod. Stojana i Janju – Ivan Krešić – 7.30

-         Za ++ Marijana /m/, Maru, Luku, Slavku, Ivu /m/, Iliju, Božicu i Ivana – Stjepan i Ljilja Marić – 18.00

-         Slijedeća nedjelja je sedma uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

 

subota, 1. svibnja 2021.

 PETA USKRSNA NEDJELJA  2. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 3. 5. do 8. 5. 2021.

Pon.3. 5. Za + rod. Boška i Vidu Puljić – Katica s obit. - 7.30

-         Za + muža Stojana  - Janja Šutalo – 18.00   

Uto. 4. 5. Za + Antu i Anku Vukorep – djeca - 7.30  

-         Za sve + iz obitelji Previšić i Pendeš – Božica – 18.00 

Sri.  5. 5. Za + rod. Delfu i Niku, brata Božu – Pava Goluža - 7.30

-         Za + rod. Ivana i Danicu, brata Željka Ostojića –

-         Vera Jogunica – 18.00

Čet. 6. 5. Za + Lucu, Ivana i Marinka Jurasa – Zdravka s obit.  - 7.30

-         Za + rod. Ljubicu i Nikolu, brata Pericu - Antonija Moro – 18.00

Pet. 7. 5. Za + Marinka Sušića i Ivana Jakića – Ana – 7.30

-         Za + Vinka Matića – obitelj – 18.00 

Sub.8. 5. Za + rod. Antu i Božicu Barišić, ses. Vinku – Mirko s obi. – 7.30

-         Za + rod. Niku i Ivanu – Vide – 18.00 

-         Slijedeća nedjelja je šesta uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

subota, 24. travnja 2021.

 ČETVRTA USKRSNA - DOBRI PASTIR 25. 4. 2021.

Raspored svetih Misa od 26. 4. do 1. 5. 2021.

Pon.26. 4. Za + rod. Maru i Marka, braću: Niku, Damjana, Vidu i Boška

-         Ivan Goluža - 7.30

Uto. 27. 4. Za + sestru Matiju – Ivan Puljić - 7.30

Sri.  28. 4. Za + rod. Mirka i Lucu – Ivica Đevenica - 7.30

Čet. 29. 4. Za sve svoje ++ - Janja Šutalo  - 7.30

Pet. 30. 4. Za + rod. Vidu i Janju, ženu Anđu, te Marka i Cvijetu

-         Ivan Jogunica – 7.30

Sub.1. 5. Za + oca Fabijana i sve svoje ++ - Cvija Goluža  – 7.30

-         Krštenje u 11.00 sati.

-         Krštenje u 16.00 sati. 

-         Slijedeća nedjelja je peta uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

subota, 17. travnja 2021.

 TREĆA USKRSNA 18. 4. 2021.

Raspored svetih Misa od 19. do 24. 4. 2021.

Pon. 19. 4. Za sve + iz obit: Marić i Šimunović – Ana i Luka Marić – 7.30 

Uto. 20. 4. Za + roditelje  Ivu /ž/ i Franju Medvidović – djeca - 7.30 

Sri.  21. 4. Za sve svoje + + - Ankica - 7.30 

Čet. 22. 4. Za + rod. Stojana i Janju te Ivana i Stojku

-         Mara Previšić - u 7.30 

Pet. 23. 4. Za + sina Željka – Božica Goluža – 7.30 

Sub.24. 4. Za  +  Vladu Brajkovića 1. god.

-         supruga Vesna s obitelji – 7.30   

-         Krštenje u 12.00 sati.

-         Slijedeća nedjelja je četvrta uskrsna

-         PRVA SV. Pričest je u našoj župi u 11.00 s.

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

subota, 10. travnja 2021.

 DRUGA USKRSNA  11. 4. 2021.

Raspored svetih Misa od 12. do 17. 4. 2021.

Pon. 12. 4. Za + rod. Jozu i Cviju, brata Matu, sestre

-         Janju, Božicu i Ilinku – Anđa Vlahuić

Uto. 13. 4. Za + oca Tadiju – kći Marija s obitelji - 7.30 

Sri.  14. 4. Za + Maricu Matijić – obitelj  - 7.30 

Čet. 15. 4. Za + Antu i Marka – Ivica Radić - u 7.30 

Pet. 16. 4. Za + suprugu, brata i roditelje – Vide Maslać – 7.30 

Sub.17. 4. Za  +  Ivana Pavlovića – supruga Ruža sa djecom – 7.30  

-         Slijedeća nedjelja je treća uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

subota, 3. travnja 2021.

 USKRS - 4. 4. 2021. 

Raspored svetih Misa od 5. do 10. 4. 2021.

Pon. 5. 4. U NAŠIJ ŽUPI JE KRIZMA U 11.00 sati.

-         Molim sve krizmanice/ke, kao i njihove kume/ove, da dođu sat vremena prije, jer će doći i fotografi i kamermani kako bi mogli uzeti fotografije za vaš album. Naravno može i nakon sv. Mise i sv.  Krizme. U 10.45 molim sve krizmanice/ke da budu na svom mjestu u crkvi, kako bi dobili krizmanu cedulju. Kume i kumovi će u crkvi sjediti u redovima nakon krizmanica/ka, tj. na klupi ćete naći ime svoje krizmanice/ka, i tu ćete sjesti. Kad vaše kumče izlazi na krizmu ili pričest, vi ćete im se pridružiti, stati iza njih i desnu ruku staviti na njihovo desno rame.  Hvala.

Uto. 6. 4. Ante i Kristina Bender za sve svoje + + - 7.30 

Sri.  7. 4. Za + Vesnu i Antonelu Obad, Željanu Butigan i

-          Ružicu Petković – Rada - 7.30 

Čet. 8. 4. Ana i Marko Buntić za sve svoje ++ - u 7.30 

Pet. 9. 4. Za + Vidu /m/ i Ivanu /ž/ i sve + iz obit. – Anđa Vlahić – 7.30

Sub.10. 4. Za sve + iz obit: Petković, Šakota, Lauc, Ostojić, Jović,

-         Knežević i Pehar – Tea Knežević – 7.30  

-         U 11.00 krštenje

-         U 17.00 krštenje

-         U 18.30 vjenčanje

-         Slijedeća nedjelja je duga uskrsna –

-         NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.