subota, 27. veljače 2021.

 DRUGA KORIZMENA NEDJELJA  28. 2. 2021.

Raspored svetih Misa od 1. do 6. 3. 2021.

Pon. 1. 3. Za + Vidoja, Ceciliju i Maru Raguž – Drago Raguž - 7.30

-         Za + sve svoje ++ - Darija Rebac s obitelji -18.00

Uto. 2. 3. Za + muža Duju, + rod. Augustina i Ružu te Ivana i Maru

-         Mara Jovanović sa djecom - 7.30

-         Za + rod. Vidoja i Cvijetu i sve svoje + - Božo Raguž-18.00 

Sri.  3. 3. Za + Vinka Matića – obit. Đure Šutala  - 7.30

-         Za  sve svoje + - Jela Boras - 18.00 

Čet. 4. 3. Za + Anđelka Previšića – obitelj  – 7.30

-         Za + Luku – Stojanka Mustapić - 18.00 

Pet. 5. 3. Za + roditelja – Zoran i Vida Šego -7.30

-         Za + Marka Golužu - supruga Darinka s obit. – 18.00 

Sub.6. 3. Za + muža Boku – Zdravka Njavro s djecom - 7.30    

            Slijedeća nedjelja je treća korizmena

                Svete Mise u: 9; 11. i 18.00 h.

subota, 20. veljače 2021.

 PRVA KORIZMENA NEDJELJA 21.2.2021.

Raspored svetih Misa od 22. do 27. 2. 2021.

Pon. 22. 2. Za + rod. Jozu i Zore te ses. Brankicu – Ivica Kašić - 7.30

-         Za + rod. Anicu i Dragu te bra. Ivicu – Anita Đevenica -18.00

Uto. 23. 2. Za + Janju Mustapić – djeca - 7.30

-         Za + Danicu Šimović – obitelj – 18.00

Sri.  24. 2. Za + Vinka Kapulara – supruga Stoja s obit. – 7.30

-         Za + Stanu Marić i sve svoje ++ - Sanja Raič 18.00

Čet. 25. 2. Za + Ljubicu i Tomislava Stanića te + Anu Jukić

-         Nikola i Mara Stanić – 7.30

-         Za + rod. Iliju i Anđu te brat Milu – Pero Puljić s obit. 18.00

Pet. 26. 2. Za + rod. Nikolu i Zoru te + tetku Zoru – Ljilja Palameta-7.30

-         Za + Dajanu Prce – majka Zdravka s obit. – 18.00

Sub.27. 2. Za + rod. Ivana i Stojku – Đuro s obit. - 7.30   

            - Slijedeća nedjelja je druga korizmena.

                    Svete Mise u: 9; 11. i 18.00 h.

 

subota, 13. veljače 2021.

 ŠESTA  NEDJELJA KROZ GODINU 14. 2. 2021.

Raspored svetih Misa od 15. do 20. 2. 2021.

Pon. 15. 2. Za + Rosu te ++ rod. Boška i Maru – Vido s obit. - 7.30

Uto. 16. 2. Za + rod. Jozu i Maricu te Niku i Maru - Grgo i Janja - 7.30

Sri.  17. 2.  U srijedu je čista srijeda – PEPELNICA – POST I NEMRS

Svete Mise će biti u 7.30 i 18.00 sati. Pod obje svete Mise bit će blagoslov pepela i obred pepeljanja u znak molitve, pokore i poniznosti. Pepeo je od maslinovih grančica koje su bile blagoslovljene na prošlogodišnjoj nedjelji cvijetnice. Svete Mise:

U 7.30  Za + Dragu /ž/ Mustapić 1. god.

U 17.30 - Krunica

U 18.00 Za + Srećka Jeličića – obitelj

Čet. 18. 2. Za + Cvijetu Karlović, njene rod: Matu i Anicu –

-         brat Anđelko - 7.30

U 17.30 - Krunica

U 18.00 Za + Milenka Kukriku – obitelj    

Pet. 19. 2. U 7.30 Za + Cviju – Janja

U petak 17.30 – KRIŽNI PUT!

U 18.00 Sv. Misa za + rod. Anđu i Đuru te + Iliju – Zorica Šutalo.

Sub. 20. 2. Za + Dragicu – Janju Vukorep – obitelj - 7.30   

         U 11.30 krštenje.

Slijedeća nedjelja je prva korizmena

Svete Mise u: 9; 11. i 18.00 h.

subota, 6. veljače 2021.

             PETA NEDJELJA KROZ GODINU 7. 2. 2021.

Raspored svetih Misa od 8. do 13. 2. 2021.

Pon. 8. 2. Za + rod. Ljubu i Ljubicu, te Smiljku i Roberta –

obitelj Limov - 7.30

Uto. 9. 2. Za + rod. Ivana i Ružicu te djeda i baku

Marijo Tambić s obitelji - 7.30

Sri.  10. 2. Za + Jozu, Luciju i Nevenku Perić –

Lazar Martinović s obit.  -7.30 

Čet. 11. 2. Mladen Kevo  za sve ++ iz obit. Kevo - 7.30

Pet. 12. 2. Za + muža Damjana te + Marka i Lucu –

Danica Puljić  - 7.30

Sub. 13. 2. Ilija i Mara Šimović za sve svoje ++ - 7.30    

        Slijedeća nedjelja je 6. kroz godinu.

            Svete Mise u: 9; 11. i 18.00 h.