subota, 29. svibnja 2021.

 PRESVETO TROJSTVO - NEDJELJA 30. 5. 2021. 

Raspored svetih Misa od 31. 5. do 5. 6. 2021.

Pon.31. 5. Za + oca Daniela – Srđan s obitelji  - 7.30

-         Za + Stipu Pendeša – kći Božoca - 18.00    

Uto. 1. 6. Za + Meri Pehar – obitelj - 7.30   

Sri.  2. 6. Za + Anđu, Stanu, Jozu i Danu /m/ Ivo maslać  - 7.30 

Čet. 3. 6. Četvrtak je TJELOVO, zapovijedani blagdan. Sv. Mise su: u 9.00

18.00 h. U 17.30 imat ćemo klanjanje pred presvetim Oltarskim Sakramentom.

Pet. 4. 6. Marin i Luca Šimović za sve svoje ++ – 7.30 

Sub.5. 6. Za + Bonaventuru Raguža – Ivanka sa djecom – 7.30

-         17.00  -  Krštenje

-         Još sutra je mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  molit ćemo Gospinu krunicu.

-         Slijedeća nedjelja je deseta kroz godinu

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.  

 

subota, 22. svibnja 2021.

 DUHOVI - NEDJELJA PEDESETNICE 23. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 24. 5. do 29. 5. 2021.

Pon.17. 5. Za + oca Kažimira – Mirko Sulić - 7.30

-         Za + Matu i Jozu Jurkovića – Dominika s djecom – 18.00   

Uto. 18. 5. Za + Marinka Sušića – Cakana – Dragan Šutalo - 7.30  

-         Za + Maru Prce – Stojka Stanković –18.00 

Sri.  19. 5. Za duše u čistilištu – Milenko Pervan - 7.30

-         Za + Josipa i Lenka /m/ Bulu, te + Zlatka Ivankovića –

-         Vera Bule – 18.00

Čet. 20. 5. Za + Vedranu, Paulu i Martina - Snježana Barišić sa obit. - 7.30

-         Za sve ++ iz obitelji Matić – Mladenka sa djecom – 18.00

Pet. 21. 5. Za + iz obit. Božić i Grmača – Zvonimir i Janja Božić – 7.30

-         Za + Dragicu i Boška te Agatu i Matu – Valentina Šutalo  - 18.00

Sub.22. 5. Za + Jozu Đevenicu – obitelj – 7.30

-         18.00  -  Vjenčanje

-         Slijedeća nedjelja je PRESVETO TROJSTTVO

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

subota, 15. svibnja 2021.

 SEDMA USKRSNA NEDJELJA 16. 5. 2021. 

Raspored svetih Misa od 17. 5. do 22. 5. 2021.

Pon.17. 5. Za + Miroslava i Ivana – Marija Blažević - 7.30

-         Za + muža Peru i sve svoje ++ - Božica Milanović – 18.00   

Uto. 18. 5. Za + Matu Previšića - obitelj - 7.30  

-         Za + rod. Ivana i Anicu i sve + iz obit. - Vinko Pažin –18.00 

Sri.  19. 5. Za + rod. Vlatka i Nedjeljku i ses. Vesnu – Dragan Obad s obit. - 7.30

-         Za + rod. Andriju i Anđu – kći Janja s obit. – 18.00

Čet. 20. 5. Za + rod. Marka i Anđu Perić – djeca; te za ++ iz obit.

-         Perić i Basarić - 7.30

-         Za + oca  Blagu i ost. ++ - Damir s obit. – 18.00

Pet. 21. 5. Za + rod. Franu i Stanu Krešić – Anđelija Bošković – 7.30

-         Za + Davorku ŠutaloPero Obradović s obit. - 18.00

Sub.22. 5. Za + muža Tadiju – Nevenka s obit. – 7.30

-         Za +  muža Blagu Mlinarevića – supruga Stana s obit. – 18.00

-         Slijedeća nedjelja je SVETKOVINA DUHOVA

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati. 

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imati ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

subota, 8. svibnja 2021.

 ŠESTA USKRSNA NEDJELJA 9. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 10. 5. do 15. 5. 2021.

Pon.10. 5. Za + roditelje – Ljubomir i Lenka Jovanović - 7.30

-         Za + kći Marinu – Ivan Previšić s obit. – 18.00   

Uto. 11. 5. Za + Martina, Vinka i Mandu Beno – Emerka s obit. - 7.30  

-         Za + rod. Nikolu i Peru Božić – obitelj – 18.00 

Sri.  12. 5. Za + rod. Božicu i Đuri te djeda Peru - 7.30

-         Za + oca Pavu i brata Tihomira – 18.00 

Čet. 13. 5. UZAŠAŠĆE!  Sv. Misa za + Maru Šutalo – brat Martin - 7.30

-         Za + Šćepu, Zoru i Dragu /m/ - Nikola Andrun – 18.00 

Pet. 14. 5. Za + Zdenku /ž/ Bošković – Mladenka s obit. – 7.30

-         Za + Jozu Kikaša – supr. Marina sa djec. - 18.00

Sub.15. 5. Za + rod. Stojana i Janju – Ivan Krešić – 7.30

-         Za ++ Marijana /m/, Maru, Luku, Slavku, Ivu /m/, Iliju, Božicu i Ivana – Stjepan i Ljilja Marić – 18.00

-         Slijedeća nedjelja je sedma uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.

-         Kroz mjesec svibanj, pola sata prije večernje sv. Mise u 17.30  nastavljamo molitvu Gospine krunice.

-         Četvrtkom u 17.30 imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

 

subota, 1. svibnja 2021.

 PETA USKRSNA NEDJELJA  2. 5. 2021.

Raspored svetih Misa od 3. 5. do 8. 5. 2021.

Pon.3. 5. Za + rod. Boška i Vidu Puljić – Katica s obit. - 7.30

-         Za + muža Stojana  - Janja Šutalo – 18.00   

Uto. 4. 5. Za + Antu i Anku Vukorep – djeca - 7.30  

-         Za sve + iz obitelji Previšić i Pendeš – Božica – 18.00 

Sri.  5. 5. Za + rod. Delfu i Niku, brata Božu – Pava Goluža - 7.30

-         Za + rod. Ivana i Danicu, brata Željka Ostojića –

-         Vera Jogunica – 18.00

Čet. 6. 5. Za + Lucu, Ivana i Marinka Jurasa – Zdravka s obit.  - 7.30

-         Za + rod. Ljubicu i Nikolu, brata Pericu - Antonija Moro – 18.00

Pet. 7. 5. Za + Marinka Sušića i Ivana Jakića – Ana – 7.30

-         Za + Vinka Matića – obitelj – 18.00 

Sub.8. 5. Za + rod. Antu i Božicu Barišić, ses. Vinku – Mirko s obi. – 7.30

-         Za + rod. Niku i Ivanu – Vide – 18.00 

-         Slijedeća nedjelja je šesta uskrsna

-         Svete Mise u: 9; i 11. i 18.00. sati.