petak, 12. listopada 2012.

Raspored svetih misa: od 15. do 21. listopada 2012.


Pon. 15. za + Vidu (m) i Ivanu (ž) Vlahić i ost. + iz obitelji Vlahić (Anđa Vlahić) / 18,00


Uto. 16. za + Anu i Stoju Maslać i ost. + (Mijo Maslać) / 18,00


Sri. 17. za + Tereziju Luburić i ost. + iz ob. Luburić (ob. Luburić) / 18,00


Čet. 18. za + Ivana Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 19. za + Anicu, Niku i Juru i ost. + (Janja Dropulić) / 18,00


Sub. 20. Stanko i Bernarda Galić za sve svoje pok. / 18,00


Ned. 21. misa za narod u 11,30 sati (Struge)