utorak, 27. studenoga 2012.

Raspored svetih misa: od 26.11. do 2.12. 2012.


Pon.  26. za + Jozu (m) Krešića i + Boška i Anicu Džakula (Svjetlana sa dj.) / 7,30
Anđa Vučina za sve svoje + / 18,00


Uto. 27. za + Petra Šutala (Neđa Kuzman) / 18,00


Sri. 28. za + Franu Perića (Stojan sa ob.) / 18,00


Čet. 29. za + Božu (m), Stanu i Ljubu (m) Previšić (Danica sa ob.) / 18,00


Pet. 30. Nikola Vasilj na nak. / 18,00


Sub. 1. za + Rafu Popovića (djeca) / 7,30
za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 18,00


Ned. 2. mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…