petak, 21. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 24. 3. 2014. do 30. 3. 2014.


Pon. 24. Šćepo Jurković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Vlatka, Nedjeljku (ž) i Vesnu (ž) Obad (Dragan sa ob.) / 18,00


Uto. 25. za + Maricu (ž) Čutura (Marina sa ob.) / 8,00
            za + Jozu (m) i Janju (ž) Marić i ost. + (Anđa Vlahić) / 18,00


Sri. 26. za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 7,30
            za + Anu (ž) i Stoju (ž) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Čet. 27. Božica Milanović na nak. / 7,30
            Miško Raič za sve svoje pok. / 18,00

Pet. 28. N.N. na nak. (za prestanak Bogo-psovke…) / 7,30
            za + Marinka Sušića –Cakana (Dragan Šutalo) / 18,00


Sub. 29. za + roditelje, braću i sestru Maru (Ljubica Perić) / 7,30
            Marinko i Ankica Marić na nak. / 7,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…