subota, 3. listopada 2015.

Raspored svetih misa: od 5. 10. 2015. do 11. 10. 2015.


Pon. 5. za + Božu i Slavka (m) (Daliborka Džakula) / 7,30
            Vinka Matić za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 6. za + Stjepana Jerkića (Ružica) / 7,30
            za + Blašku (m) Jurkovića (Mara sa dj.) / 18,00


Sri. 7. za + Ružu i ost. + (Miro i Ivana Brajković) / 7,30
            za + Zoru (ž) i Đuru (m) Ćišija (Lazo) / 18,00


Čet. 8. za + Anu Jukić /1.g./ (Ljubica sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) / 18,00


Pet. 9. za + Luku, Šimu, Pavu (ž) i Miju (m) (Zdravka Bulum) / 7,30
            za + Janju Mustapić /1.g./ (Ivan sa dj.) /18,00


Sub. 10. za + Miju (m) i Luciju Bilobrk (Pero) / 7,30
            za + Iliju, Anu (ž) i Stjepana Papca (Ivanka Raguž) / 7,30


Ned. 11. za + Marka Rebca /1.g./ (Božica sa dj.) / 9,00

            mise za narod u 11,00 i 18,00 sati…