petak, 22. siječnja 2016.

Raspored svetih misa: od 25. 1. 2016. do 31. 1. 2016.


Pon. 25. za + Ivanu (ž) i Niku (m) Babić (Berislava Pavlović sa ob.) / 7,30


Uto. 26. za + Vladimira i Janju Karlović (Predrag sa ob.) / 7,30


Sri. 27. za + Slađanu (ž) Raguž (Dragan Papac) / 7,30


Čet. 28. Boško Puljić za sve svoje pok. / 7,30


Pet. 29. Draga Puljić za sve svoje pok. / 7,30


Sub. 30. za + Jozu (m) i Maru Martić (Grgo) / 7,30
            za + Matiju i Božu (m) Lasta (Marijo sa ob.) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 31. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…