subota, 1. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 3. 4. 2017. do 9. 4. 2017.


Pon. 3. za + Stojana i Janju Krešić (Ilinka Njavro) / 7,30
            za duše u čistilištu (Anđa Dragić) / 18,00


Uto. 4. Zoran i Vida Šego za pok. roditelje…/ 7,30
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / 18,00


Sri. 5. za + Đuru Šutala (Mate) / 7,30
            za + Ljubicu, Cvijetka (m) i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30


Čet. 6. Mirjana Jurković na nak. / 7,30
            za + Maru, Grgu i Milku (ž) (Cvija) / 7,30


Pet. 7. za + Stoju (m), Janju i Lucu (ž) (Cvija) / 7,30
            Svjetlana Krešić za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 8. Šćepo i Mara Jurković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Josipa (m) i Jozefinu (ž) Valjan (Josipa) / 7,30Ned. 9. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…