subota, 6. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 8. 5. 2017. do 14. 5. 2017.


Pon. 8. za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) i Maru (ž) Gadže i + Maru Crnjac (Ruža Bule) / 18,00


Uto. 9. za + Antu i Božicu Barišić (Mirko) / 7,30
            za + Pavu (m) Karlušića (Pavo sa ob.) / 18,00


Sri. 10. za + Stojana, Janju i Vinka (m) (Zora Antunović) / 7,30
            za + Veru (ž) i Matu Brajković i ost. + (M. Đevenica) / 18,00


Čet. 11. za + Matu (m) Previšića (obitelj) / 7,30
            za + Šimu (m) i Anu (ž) Božić i + Maru Grmača (Zvonimir sa ob.) / 18,00


Pet. 12. za + Tomislava (m) Mustapića (Vinka sa ob.)  1.g.  / 7,30
            za + Peru i Božicu Perić i ost. + (Doma Kevo) / 18,00


Sub. 13. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Maricu, Iliju i Štefu Mastela (prijateljice) / 7,30Ned. 14. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati… (misa u 11,00 sati je na Hrasnu)