subota, 7. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 9. 10. 2017. do 15. 10. 2017.


Pon. 9. za + Iliju i Anicu Marić (Veronika) / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića i ost. + (Katica sa dj.) / 18,00


Uto. 10. za + Martina i Božicu Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sri. 11. za + Jozu (m) i Veselku (ž) Sičaja (Anita) / 7,30
            za duše u čistilištu (N.N.) / 18,00


Čet. 12. za + Grgu (m) Cvitanovića i + Niku (m) Žilića (ob. Žilić) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) / 18,00


Pet. 13. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka) / 18,00


Sub. 14. za + Vinku (ž) i Iliju Bošković (Dragica sa ob.) / 7,30
            misa vjenčanja (Tamara i Marko) u 17,00 sati… Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…