petak, 28. listopada 2016.

Raspored svetih misa: od 31. 10. 2016. do 6. 11. 2016.


Pon. 31. za + Anu (ž) Jukić (Martina Stanić) / 7,30
            za + Milu (ž), Antu i Mariju Šutalo (obitelj) / 18,00


Uto. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Sri. 2. DUŠNI DAN, za duše u čistilištu u 8,00 i 18,00 sati…


Čet. 3. za + Petra (m) Šutala (Neđa Kuzman) / 7,30
            za + Luku i Maru Njavro (Vicko i Marija) / 18,00


Pet. 4. za + Katu Previšić (Anđelko) 1.g. / 7,30
            Tomislav i Janja Šimović za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 5. Luka Marković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Marinka (m) Sušića (Ana) / 7,30Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…