nedjelja, 26. studenoga 2023.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA IDUĆA DVA TJEDNA (26. 11 - 10. 12. 2023.)

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U protekla dva tjedna u našoj župi kršteni su:

 • U subotu, 18. 11. 2023., krstila se Mirja Đevenica, kći Andrije i Tihane r. Leko. Mirja se rodila u Mostaru, 18. 9. 2023. Kuma joj je bila Ružica Topić.

Srdačne čestitke!

NAŠI POKOJNICI

U protekla dva tjedna u našoj župi umrli su:

 • U subotu, 11. 11. 2023., preminula je Stana Mišić. Stana je rođena 5. 9. 1942. na Rotimlji. Pokopana je 12. 11. 2023. na Hodovu.
 • U utorak, 14. 11. 2023., preminula je Kata Matić. Kata je rođena 8. 3. 1951. u Prapratnici. Pokopana je 15. 11. 2023. na groblju Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Grabovinama.
 • U četvrtak, 16. 11. 2023., preminula je Janja Vujičić. Janja je rođena 18. 11. 1961. u Čapljini. Pokopana je 18. 11. 2023. na groblju Sv. Franje Asiškoga u Čapljini.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

NAŠI DAROVATELJI
U protekla dva tjedna na razne nakane darovali su:
 • Za Crkvu (KM): N.N. 100, Pero Pažin 100, Od sprovoda + Stane Mišić 100, Davor Dodig 100, Ratomir Kuharić 100, Od sprovoda + Kate Matić 300, N.N. 50, N.N. 50, Marko Krešić 50, Marinko Merdžan 100, Od krštenja Mirje Đevenice 100.
 • Za Redovinu (KM): Spasoje Raguž 100, Josip i Ana Jurković 50, N.N. 100, Pero Pažin 100, Od sprovoda + Stane Mišić 200, Davor Dodig 100.
 • Za Župni Caritas - Kruh sv. Ante (KM): Lazar Ćišija 50, Mara Bunoza 30, Pero Pažin 50, Od sprovoda + Stane Mišić 100. 
Svima od srca zahvaljujem! 

ČIŠĆENJE PASTORALNOG 
CENTRA SUBOTOM U 8.00 SATI
 • U subotu, 2. 12. 2023., Pastoralni centar će očistiti domaćice iz naselja Mostarska Villa: Marijana Raguž (063 438 488), Marlena Kovačević (063 551 869), Anita Dalmatin (063 925 005), Ljiljana Damljanović (063 105 190), Irena Gvozdić (063 434 206), Irena Đevenica (063 482 324).         
 • U subotu, 9. 12. 2023., Pastoralni centar će očistiti domaćice iz naselja Mostarska Villa: Ivanka Džajkić (063 335 658), Slavica Vego (063 833 199), Romana Bartolović (063 378 758), Valentina Bule (063 066 155), Dora Grbavac ( 063 266 207), Barbara Šakić (063 496 498).
Iskrena hvala svima!

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti:
- Igor Bulić, sin Pere i Biljane r. Sušac, iz  župe Krista Kralja - Čitluk i Mia Sulić, kći Darka i Agate r. Ratkaj, iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u župi Krista Kralja - Čitluk, 2. 12. 2023.
- Frano Miletić, sin Joze i Ružice r. Turudić, iz  naše župe i Danijela Soko, kći Bože i Marine r. Prkačin, iz župe Svete Obitelji  - Nova Mokošica. Vjenčanje je predviđeno u župi Svetog Jakova, apostola - Međugorje, 16. 12. 2023.
Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured!

PREPLATA CRKVE NA KAMENU
Poštovani pretplatnici i ostali, u tijeku je primanje pretplate Crkve na kamenu za sljedeću  godinu, a ona iznosi 40 KM. Hvalevrijedno je imati u svome domu neki crkveni tisak koji nas duhovno obogaćuje i jača u vjeri.

KALENDARI
Poštovani župljani, u našem župnom uredu možete nabaviti dvanaest lisne, džepne i stolne kalendare za sljedeću godinu. Nemaju cijenu - dobrovoljni prilozi idu za potrebe misija u svijetu.

ZORNICE
Dragi vjernici, 4. 12. 2023., započinjemo s Misama Zornicama koje će biti svako jutro u 6.00 sati. Pola sata prije Zornice bit će prilika za Svetu Ispovijed. Ispovjedimo se na vrijeme i izbjegnimo gužve.

PREPLATA CRKVE NA KAMENU
Ispovijed starih i bolesnih u našoj župi:
- srijeda, 6. 12. 2023. - Stijene, Grabovine i Trebižat.
- četvrtak, 7. 12. 2023. - Čapljina i Dretelj.
Ispovijed započinje od 9.00 sati.

SVETI NIKOLA
U nedjelju, 3. 12. 2023., pod sv. Misom u 10.00 sati našu župu će pohoditi Sveti Nikola i podijeliti prikladne darove djeci do petog razreda. Molim djecu da s roditeljima dođu na ovu Svetu Misu.

KURSILJO - TEČAJ RADOSNOG KRŠĆANSTVA
Osnivač i voditelj Kursilja u Hrvatskoj, vlč. Andrija Vrane ponudio je našoj župi da dođe sa svojim suradnicima u Čapljinu te održi jedan Tečaj radosnog kršćanstva. To bi bilo od 14. - 17. prosinca 2023. Raspored ovog duhovnog događaja je sljedeći:
14. 12. 2023., od 17.00 - 21.00 sat
15. 12. 2023., od 17.00 - 21.00 sat
16. 12. 2023., od 10.00 - 20.00 sati
17. 12. 2023., od 09.00 - 14.00 sati
Prijaviti se mogu svi, počevši od srednjoškolskog uzrasta. Prilikom prijave dobit ćete sve potrebne informacije.

RASPORED BOŽIĆNIH ISPOVIJEDI PO ŽUPAMA - 2023.
Petak (15/12/2023) – Čapljina: 09.00 i 16.00 sati.
Subota (16/12/2023) – Studenci: Zvirovići u 15.00, Stubica u 16.00 te župna crkva u Studencima u 17.00 sati.
Ponedjeljak (18/12/2022) – Gorica-Struge: u 09.00 i 16.00 sati; Gabela: u 10.00 i u 17.00 sati.
Utorak (19/12/2023) – Gabela Polje: u 09.00 i u 16.00 sati.
Srijeda (20/12/2023) – Dračevo: u 09.00 i u 16.00 sati.
Četvrtak (21/12/2023) – Čeljevo: u 09.00 i u 16.00 sati; Tasovčići: u 09.00 sati. 
Petak (22/12/2023) – Čapljina: u 09.00 i u 16.00 sati. 

„PAKET LJUBAVI“
Biskupijski Caritas iz Mostara kroz vrijeme Došašća organizira karitativnu akciju „Paket ljubavi“ (osnovne živežne namirnice za najsiromašnije i najugroženije u našim biskupijama) te poziva sve vjernike na sudjelovanje. Svi koji žele mogu kupiti namirnice i dostaviti ih u župni ured. Ukoliko je nekome lakše dati novčani prilog može i to učiniti u župnom uredu. Naš Župni Caritas će to podijeliti najpotrebitijima u našoj župi, a dio paketa predati Biskupijskom Caritasu. Uvijek smo bili primjer kad je u pitanju međusobna kršćanska pomoć i solidarnost. Pokažimo to i ovaj put. Bog ljubi vesela darivatelja!
Srdačna hvala svima!Raspored svetih Misa od 26. 11. - 3. 12. 2023.

Nedjelja, 26. 11. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa

Ponedjeljak, 27. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Lucu i Spasoja Vukanovića te ostale ++ iz obitelji

18.00 - Za + Maru Rozić i ostale ++ iz obitelji

Utorak, 28. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ iz obitelji Jurković i Marić

18.00 - Za ++ iz obitelji Ivana Šunjiča

Srijeda, 29. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Anu, Peru i Petra Mlikotu

18.00 - Za ++ Peru i Maru Marić te ostale ++ iz obitelji

Četvrtak, 30. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Janju i Stojana Krešića te Ivana Popovića

18.00 - Za + Janju Krešić i ostale ++ iz obitelji Krešić i Previšić

18.30 - Euharistijsko klanjanje

Petak, 1. 12. 2023.:

7.30 - Za ++ Marka i Ružu Puharić te ostale ++ iz obitelji

18.00 - Za ++ iz obitelji Šunjić i Mekinjić

Subota, 2. 12. 2023.:

7.30 - Za + Slavicu Franjković (I. god.) 

18.00 - Za ++ Ivicu i Grgu Raguža

Nedjelja, 3. 12. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa

Raspored svetih Misa od 19. - 26. 11. 2023.

Nedjelja, 19. 11. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa

Ponedjeljak, 20. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Miru i Tomislava Šutala

18.00 - Za + Nikicu i ostale ++ iz obitelji Matić i Knežević

Utorak, 21. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Ivku i Pavu Jurkovića

18.00 - Za ++ iz obitelji Obradović i Bošković 

Srijeda, 22. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Ljubu i Anđelku Raguž

18.00 - Za ++ Peru i Janju Perić; Vinka i Cviju Krešić te ostale ++ iz obitelji Perić i Krešić

Četvrtak, 23. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ u čistilištu

18.00 - Za ++ iz obitelji Danijela Šutala

18.30 - Euharistijsko klanjanje

Petak, 24. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Zvonku i Blaženku Jurković te ostale ++ iz obitelji

18.00 - Za ++ Rafu i Katu Popović te Dragicu Šunjić

Subota, 25. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Anđu i Ivana Maslaća

17.00 - Vjenčanje: Josip Zelić i Ivona Puljić

18.00 - Za + Marka Puljića i ostale ++ iz obitelji Puljić i Kevo

Nedjelja, 26. 11. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa

nedjelja, 12. studenoga 2023.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA IDUĆA DVA TJEDNA (12. - 26. 11. 2023.)

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U protekla dva tjedna u našoj župi kršteni su:

 • U nedjelju, 29. 10. 2023., krstio se Luka Karlović, sin Marina i Andree r. Odak. Luka se rodio u Mostaru, 2. 9. 2023. Kum mu je bio Andro Odak.
 • U četvrtak, 2. 11. 2023., krstila se Bruna Barić, kći Filipa i Marije r. Knežević. Bruna se rodila u Zagrebu, 5. 7. 2023. Kuma joj je bila Matea Matić.
 • U petak, 10. 11. 2023., krstila se Lena Džeko, kći Jasenka i Romane r. Pervan. Lena se rodila u Mostaru, 6. 8. 2023. Kuma joj je bila Lea Sušak.
 • U subotu, 11. 11. 2023., krstio se Milenko Vištica, sin Antonia i Maje r. Šutalo. Milenko se rodio u Dubrovniku, 15. 9. 2023. Kum mu je bio Ilija Matić.

Srdačne čestitke!

NAŠI DAROVATELJI

U protekla dva tjedna na razne nakane darovali su:
 • Za Crkvu (KM): Od krštenja Luke Karlovića 100, N.N. 100, Mario Ivanković 100, Jure Bevanda 50, Nikica Brajković 50, Od krštenja Milenka Vištice 100.
 • Za Redovinu (KM): N.N. 50, N.N. 100, Luka Perić 100, Alfonz Njavro 100, N.N. 50, Nikica Brajković 50.
 • Za Župni Caritas - Kruh sv. Ante (KM): N.N. 20, N.N. 40, N.N. 20, Stana Bule 10, Lorena Šimunović 20.
Svima od srca zahvaljujem! 

ČIŠĆENJE PASTORALNOG 
CENTRA SUBOTOM U 8.00 SATI
 • U subotu, 18. 11. 2023., Pastoralni centar će očistiti domaćice iz naselja Trg sv. Franje i Zagrebačke ulice: Amela Božić, Sandra Krmek, Vesna Markotić, Ivanka Karlović, Ljiljana Buntić, Cmiljka Šutalo i Zorica Šutalo.  
 • U subotu, 25. 11. 2023., Pastoralni centar će očistiti domaćice iz naselja Mostarska Villa: Martina Rodin (063 805 204), Ana Jovanović (063 141 976), Dragana Pavlović (063 447 460), Anamarija Pavlović (063 447 562), Dijana Spužević (063 411 410) i Slađana Merdžan (063 807 750).
Iskrena hvala svima!

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti:
Domagoj Merdžan, sin Marinka i Slađanje r. Obradović, iz naše župe i Zorica Knezović, kći Ivana i Slađane r. Delić, iz župe Marije Majke Crkve, Katedrala - Mostar. Vjenčanje je predviđeno u župi Marije Majke Crkve, Katedrala - Mostar, 25. 11. 2023.
Josip Zelić, sin Danijela i Mile r. Petrović, iz župe Sv. Ante Padovanskoga - Humac i Ivona Puljić, kći Roberta i Daliborke r. Vuletić, iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 25. 11. 2023.
Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured!

RODITELJSKI SASTANCI
Prošli tjedan (8. 11. 2023.) održani su roditeljski sastanci za roditelje ovogodišnjih prvopričesnika i krizmanika naše župe. Želim pohvaliti roditelje jer su skoro u 100 % - tnom broju došli na ove sastanke. Nekoliko ih je opravdano bilo odsutno. To je samo pokazatelj koliko im je stalo do njihove djece. Bogu hvala da je tako. Budite pravi odgojitelji i vlastitim primjerom svjedočite vjeru vašoj djeci! 

CRKVA NA KAMENU
Poštovani pretplatnici, stigao je novi broj Crkve na kamenu. Preuzmite vaš primjerak u župnom uredu.

PRETPLATA CRKVE NA KAMENU
Poštovani pretplatnici i ostali, već od danas možete se pretplatiti za sljedeću  godinu Crkve na kamenu. Pretplata je 40 KM.   

KURSILJO - TEČAJ RADOSNOG KRŠĆANSTVA
Mali tečaj radosnog kršćanstva – Kursiljo je katolički pokret kojeg je 1949. godine u Španjolskoj inicirala grupa katolika, laika i svećenika, potaknuta pitanjem: Ako je kršćanin čovjek koji je otkupljen, zašto taj kršćanin ne izgleda radostan?
Cilj Malog tečaja jest duhovno obnoviti društvo obnovom njegovih pojedinaca. Kursiljo je pokret koji vlastitom metodom omogućuje doživljaj bitnoga u kršćanstvu sa svrhom oblikovanja prijateljskih grupa, koje kvascem Evanđelja prožimaju sredine u kojima se kreću. Na osobnoj razini, Mali tečaj želi osvijestiti svakom kršćaninu dostojanstvo njegova poziva kojeg je primio krštenjem. Na društvenoj razini, Mali tečaj želi potaknuti pojedinca na skladniji život u zajednici (obiteljskoj, crkvenoj, profesionalnoj...), te u njemu probuditi svijest da je pozvan živjeti u svijetu kojeg treba ustrajno produhovljavati donošenjem evanđeoskog duha u sva područja života: ekonomije, politike, morala, medija, socijalnih struktura, odgoja i obrazovanja, kulture...
Mali tečaj radosnog kršćanstva – Kursiljo obično traje od četvrtka navečer do nedjelje poslijepodne. Okosnica tečaja su svjedočanstva suradnika – laika i svećenika, kao i rad u skupinama. Svaka skupina ima svojeg animatora koji potiče i usmjerava razgovor u skupini. Svakom sudioniku se pruža mogućnost izražavanja svojeg mišljenja i postavljanja pitanja. Za vrijeme predaha, svećenici su na raspolaganju sudionicima, ne samo za ispovijedi nego i za osobne razgovore. Svakodnevno su prisutne zajedničke i pojedinačne molitve, a često koristi i Kursiljo molitvenik „Na putu k Bogu“. Osobito su snažna slavljenja liturgije i pokorničkog bogoslužja s tumačenjem simbola i uvođenjem u pojedine dijelove otajstva Euharistije. Važan čimbenik je i ozračje na Tečaju koje stvara spontano druženje uz pjesmu, kavu, kolač... (Više o ovome na: https://kursiljo.com/o-nama/povijest-kursilja/; https://kursiljo.com/o-nama/kursiljo-u-hrvatskoj-i-svijetu).
Osnivač i voditelj Kursilja u Hrvatskoj, vlč. Andrija Vrane - koji je već nastupao po hercegovačkim župama - ponudio je i našoj župi da dođe sa svojim suradnicima te održi jedan Tečaj radosnog kršćanstva u Čapljini. To bi bilo od 14. - 17. prosinca 2023. Prijaviti se mogu svi, počevši od srednjoškolskog uzrasta. Prilikom prijave dobit ćete detaljnije informacije o samom programu i ostalim stvarima koje vas budu zanimale.

Raspored svetih Misa od 12. - 19. 11. 2023.

Nedjelja, 12. 11. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa

Ponedjeljak, 13. 11. 2023.:

7.30 - Za + Stojana Šutala

18.00 - Za + Željku Lelu Butigan

Utorak, 14. 11. 2023.:

7.30 - Za + Radu Krešića i ostale ++ iz obitelji Krešić i Raič

18.00 - Za + Boška Previšića

Srijeda, 15. 11. 2023.:

7.30 - Za + Stojana Pavlovića

18.00 - Za ++ Katu, Peru, Blagu, Anicu i Nikolu Bakalara

Četvrtak, 16. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Dragicu i Dragana Nikolića te ostale ++ iz obitelji Delinac i Stanić

18.00 - Za ++ Marija, Anđelka i Katu Previšić

18.30 - Euharistijsko klanjanje

Petak, 17. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Marijana i Janju Krešić; Maru Prkačin i Maricu Rozić

18.00 - Za ++ Pavu i Ilku Jurković te ostale ++ iz obitelji Jurković i Matić

Subota, 18. 11. 2023.:

7.30 - Za ++ Nadu i Ivana te ostale ++ iz obitelji Milićević

18.00 - Za ++ Matu i Stazu Sulić

Nedjelja, 19. 11. 2023.:

8.00 - Rana sv. Misa

10.00 - Pučka sv. Misa

18.00 - Večernja sv. Misa