petak, 26. prosinca 2014.

Raspored svetih misa: od 29. 12. 2014. do 4. 1. 2015.


Pon. 29. Jedna osoba na nak. / 7,30
            za + Marijanu (ž) Raguž (Ivan i Pava Goluža) / 7,30


Uto. 30. za + Mandu (ž) Bule (Miro) / 7,30
            za + Helenu i Iliju Kulaš (Irena) / 7,30


Sri. 31. za + Zdravku (ž) Puljić (Ivan sa ob.) / 7,30
            za + Ivu (m) Bičvića (Mirjana Raguž) / 7,30


Čet. 1. NOVA GODINA, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…


Pet. 2. za + Stanislava (Veselko Penava sa ob.) / 7,30
            za + Niku (m) i Ružu Bošković (Jozo) / 7,30


Sub. 3. za + Ivana, Ružu, Janju i Marka (obitelj Falak) / 7,30
            za + Vidu (m), Anđu i ost. + (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 20. prosinca 2014.

BLAGOSLOV OBITELJI 2014/2015.


Ponedjeljak, 29. prosinca 2014.

Stijene, Dretelj, ul. Tina Ujevića
i Grabovine (od obitelji Nikole i
Bosiljke Mišić preko Obada do Stojana Putice).


Utorak, 30. prosinca 2014.

Grabovine (od Vinka Matića do
Joze Njavre tj. do Muše, ul. Mile
Budaka, ul. Ivana Gundulića).


Srijeda, 31. prosinca 2014.

Ul. Hrvatskih branitelja, Vrgorac,
Gradina 2 (S. S. Kranjčevića),
ul. Kneza Domagoja (Zgoni) i Vinogradarska ulica.


Petak, 2. siječnja 2015.

Gradina (ul. Stjepana Tomaševića),
ul. Zrinsko-Frankopanska, Trg sv.
Franje, Zagrebačka, Matije Gupca,
Trg Kralja Tomislava, Mostarska
(Villa), Mate Bobana, ul. Braće
Radića.

Subota, 3. siječnja 2015.

Ul. Ruđera Boškovića i Petra
Krešimira IV.


Ponedjeljak, 5. siječnja 2015.

Ul. Augusta Šenoe i Metkovačka
ulica.
i…
Ul. Ante Starčevića (od kolodvora
do robne kuće i gradske ljekarne).


Srijeda, 7. siječnja 2015.

Ul. Ante Starčevića (od robne kuće
i gradske ljekarne do mosta dr.
Franje Tuđmana) i ulica fra Didaka
Buntića.


Četvrtak, 8. siječnja 2015.

Ul. Gojka Šuška.


Raspored svetih misa: od 22. 12. 2014. do 28. 12. 2014.


Pon. 22. Ana Raguž na nak. / 6,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Mara Stanković) / 6,30


Uto. 23. Željko Jelčić sa ob., za duše u čistilištu… / 6,30
            za + Stanu (ž) Vasilj (Milenka Filipović) / 6,30


Sri. 24. za + Peru (m) Krndelja (obitelj) / 6,30
            za + Dragicu Šimović (Tomislav sa ob.) / 6,30

            Misa PONOĆKA u 24,00 sata…
           

Čet. 25. BOŽIĆ, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…


Pet. 26. Obitelj Dragičević sa sve svoje pok. / 9,00


Sub. 27. za + Jozu, Janju i Anicu (Ivka Raič) / 9,00Ned. 28. mise za narod u 9,00 (blagoslov djece), 11,00 i 18,00 sati…

petak, 12. prosinca 2014.

Raspored svetih misa: od 15. 12. 2014. do 21. 12. 2014.


Pon. 15. za + Mihu i Jelenu (Vjeko i Tereza Bender) / 6,30
            za + Katarinu i Antu (Serafina) / 6,30


Uto. 16. za + Lucu i Spasoja Vukanović (Ivo) / 6,30
            za + Josipa (m), Lenka (m) i Zlatka (m) (Drago Bule) / 6,30


Sri. 17. za + Filipa i Ivu (ž) (Ana Raguž) / 6,30
            za + Janju Mustapić (Željka Ajanić sa ob.) / 6,30


Čet. 18. za + Nikolu Raguža (Ana) / 6,30
           

Pet. 19. za + Vladu (m) (Zdravka Mandarić) / 6,30
            za + Marijana (m) Bule (obitelj) / iza ispovijedi u 8,30
            za + Iliju Kozina (Marinka sa dj.) / iza ispovijedi u 15,00
            za + Branislava Goluža (Božica) / iza ispovijedi u 17,00


Sub. 20. za + Nikolu Bukovca i ost. + (Vesna Šutalo) / 6,30
            za + Ivana (m) Stankovića (Klaudija Bošković) / 6,30Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 6. prosinca 2014.

Raspored svetih misa: od 8. 12. 2014. do 14. 12. 2014.


Pon. 8. za + Mariju Perić i ost. + (Božica Kevo sa ob.) / 6,30
            za + Maju (ž) Bošković (Božo sa ob.) / 18,00


Uto. 9. Željko Jelčić na nak. / 6,30
            za + Danu (m) Petkovića (Ružica sa dj. ) / 18,00


Sri. 10. Obitelj Perić na nak. / 6,30
            za + dr. Franju Tuđmana (koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata) / 18,00


Čet. 11. za + Damjana (Ana Puljić) / 6,30
            za + Marka Rebca (Božica sa ob.) / 18,00


Pet. 12. za + Martina, Iliju i Zdravku (ž) Raguž (Snježana) / 6,30
            za + Maru, Boška i Rosu (ž) Vukanović (Vido) / 18,00

Petak, 12.12.2014. – Adventska tribina u 18,00 sati, don Ante-Tonća Komadina: „BIOMEDICINSKI ZAHVATI U LJUDSKO ROĐENJE I SMJERNICE CRKVE.“

Sub. 13. za + Maru, Marijana, Maru i + Janju Krešić (obitelj) / 6,30
            Mara Tanjić-Vidović za sve svoje pok. / 6,30Ned. 14. mise za narod u 9,00 (predstavljanje Krizmanika), 11,00 i 18,00 sati…

petak, 28. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 1. 12. 2014. do 7. 12. 2014.


Pon. 1. za + Tonija i Matu Perutina (Draženka sa ob.) / 6,30
            za + Ilku Anić (Boža Maslać) / 18,00


Uto. 2. Luka i Mara Marković za sve svoje pok. / 6,30
            za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 18,00


Sri. 3. za + Janju, Stojana i Ivana Popovića (Ivo i Zdenka Krešić) / 6,30
            Miro i Mila Bule za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 4. za + Anu i Ivana (m) Marića (Snježana) / 6,30
            za + Rudolfa i Maru Merdžan (Zdravka) / 18,00


Pet. 5. za + Janju Krešić i + Stoju (ž) Previšić (Mara) / 6,30
            za + Jakova (m) (Marko) / 18,00


Petak, 5.12.2014. – Adventska tribina u 18,00 sati, don Ivan Štironja: „Misije, progoni kršćana i svjedoci vjere…“


Sub. 6. za + Vicka i ost. + (Tomislav Mustapić) / 6,30
            za + Damjana i Stoju Krmek (Nada Marić) / 6,30Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

utorak, 25. studenoga 2014.

petak, 21. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 24. 11. 2014. do 30. 11. 2014.


Pon. 24. za + Marina (m) Jurkovića (Anđelko) / 7,30
            za + Željku (ž) i Živka (Štefica Brkić) / 18,00


Uto. 25. za + Marka (m) Jurkovića (Marica Marić) / 7,30
            za + Marka Puljića (Ljubica sa ob.) / 18,00


Sri. 26. za + Luku (m) Šutala (sinovi sa ob.) / 7,30
            za + Anđu Maslać (Ivo sa dj.) / 18,00


Čet. 27. za + Snježanu (ž) Beno (Anita) / 7,30
            Miško i Agata Raguž za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 28. za + Maria (m) Rebca (Darija sa ob.) / 7,30
            Stoja Doko na nak. / 18,00

Petak, 28.11.2014. u 18,00 sati: sv. misa, a iza sv. mise: – Adventska tribina: „Rasprave o ženidbi i obitelji na Biskupskoj Sinodi 2014. g.“ – predavač: Dr. Ratko Perić, biskup

Sub. 29. za + Marijanu Raguž (Boža) / 7,30
            misa vjenčanja (Josip Jurković i Dijana Jurišić) / 18,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

petak, 14. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 17. 11. 2014. do 23. 11. 2014.


Pon. 17. za + Božicu i Martina Puljića i ost. + (Boškan) / 7,30
            za + Niku (m) (Ljubica Filipović) / 18,00


Uto. 18. za + Blašku Jurkovića (Mara sa dj.) / 7,30
            za + Martina (m), Marinka (m) i Lucu (ž) (Ljubica Bošković) / 18,00


Sri. 19. za + Lucu (ž) Maslać (Marija Prce) / 7,30
            za + Niku (m) Raguža (Pero) / 18,00


Čet. 20. za + Filipa i Ivu (ž) Kelava (Pero Raguž) / 7,30
            za + Ivana (m) Raiča (Valentina Biloš) / 18,00


Pet. 21. za + Vidoja, Luciju i Božicu (Nikola Beno) / 7,30
            za + Antu Petkovića (Janja sa ob.) / 18,00


Sub. 22. za + Božicu (ž), Stjepana (m) i Stojana (m) Buntić (Zdenka) / 7,30
            za + Bosiljku (ž) Krešo (djeca) / 7,30Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 8. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 10. 11. 2014. do 16. 11. 2014.


Pon. 10. za + Janju (Vlatko Šutalo) / 7,30
            za + Antu, Milenku (ž) i Mariju (ž) Šutalo (obitelj) / 18,00


Uto. 11. za + Martina i Iliju Krešić i ost. + (Ilija) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina sa ob.) / 18,00


Sri. 12. Darija Rebac na nak. / 7,30
            za + Vidu (m) i Ivanu (ž) Vlahić i ost. + (Anđa) / 18,00


Čet. 13. Mato i Šima Obad za sve svoje pok. / 7,30
            za + Peru (m), Ivana (m), Stjepana, Ružu i Sofiju (ž) (Ana Filipović) / 18,00


Pet. 14. za + Ivana (m), Cvijetu i Zdenka (m) Čutura (Cmiljan) / 7,30
            za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 18,00


Sub. 15. Ante Raguž na nak. / 7,30
            za + Nikicu Kneževića (Ljubica sa dj.) / 7,30
            misa vjenčanja (Zoran Oršulić i Ivona Krešić) / 17,00Ned. 16. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 1. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 3. 11. 2014. do 9. 11. 2014.


Pon. 3. za + Antu, Mariju i Anu (ž) (Serafina) / 7,30
            za + Celiju, Ivu (ž) i Anđu (Ruža Jovanović) / 18,00


Uto. 4. za + Iliju, Anicu,Matu, Vinka (m) i Peru (m) (Anđa Puljić) / 7,30
            za + Apoloniju, Ivanku i Blaža i ost. + (Grgo Mustapić) / 18,00


Sri. 5. Danijel Šutalo za sve svoje pok. / 7,30
            za + Ivanu (ž) i Grgu Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Čet. 6. Ivica i Lenka Šutalo na nak. / 7,30
            za + Tereziju i Stanka (m) Luburić (Ankica Marjanović sa ob.) / 18,00


Pet. 7. za + Ivku Jurković (Nikola i Dora) / 7,30
            za + Antu Škegro (obitelj Vučković) / 18,00


Sub. 8. za + Franu (Veselka sa dj.) / 7,30
            misa vjenčanja (Zoran Alilović i Ivana Perić) / 17,00Ned. 9. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 25. listopada 2014.

Raspored svetih misa: od 27. 10. 2014. do 2. 11. 2014.


Pon. 27. Zoran i Stana Buntić na nak. / 7,30
            za + Đuru i Janju (Zdravka Njavro) / 18,00


Uto. 28. Zdravka Mandarić za duše u čistilištu / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sri. 29. Daliborka Džakula na nak. / 7,30
            za + Grgu i Anicu Perić (Tomislav) / 18,00


Čet. 30. Ante i Kristina Bender na nak. / 7,30
            za + Stanka (1.g.) i Terezu Luburić (obitelj) / 18,00


Pet. 31. za + Zdravka (m) Brajkovića i ost. + (Ivica sa ob.) / 7,30
            za + Andriju, Olgu, Iliju i Matu Đevenica i ost. + (Miroslav) / 18,00


Sub. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…Ned. 2. DUŠNI DAN, mise za sve naše pokojne u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

petak, 17. listopada 2014.

Raspored svetih misa: od 20. 10. 2014. do 26. 10. 2014.


Pon. 20. za + don Srećka Majića (Vlado Sušac) / 7,30
            za + Đuru Šutala (Marinko) / 18,00


Uto. 21. Ivan Goluža na nak. / 7,30
            za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 18,00


Sri. 22. za + Marinka Sušića (Ana) / 7,30
            za + Ivana (m) Menala i ost. + (Manda sa dj.) / 18,00


Čet. 23. za + Grgu Dugandžića (Stoja sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu i Maru Šutalo (Milenko) / 18,00


Pet. 24. za + Ivu (ž) Džajić (Ivan) / 7,30
            za + Martina i Ružu Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Sub. 25. za + Anđelka (m) Vukića (Anica) / 7,30
            za + Miju i Luciju (Pero) / 7,30Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. listopada 2014.

Raspored svetih misa: od 13. 10. 2014. do 19. 10. 2014.

Pon. 13. za + Ivku Jurković (Ivana, Maja, Milan i Igor) / 7,30
            za + Nikolu i Peru (Đuro Raguž) / 18,00


Uto. 14. za + Anđelka (m) i Ružu Šutalo i + Tomu (m) Brajkovića (Nikica i Smiljka Šutalo) / 7,30
            za + Marka Rebca – misa zadušnica u 8,00 sati…
            za + Ljubicu Šego (Slavko Raspudić) / 18,00


Sri. 15. za + Anđelka i Ružu Šutalo (Ruža Brajković) / 7,30
            Vinko Pažin na nak. / 18,00


Čet. 16. za + Fabijana (Cvija Goluža) / 7,30
            za + Maricu Raič i ost. + (Danica Previšić) / 18,00


Pet. 17. N.N. na nak. / 7,30
            za + Marijanu Raguž (Cvija i Marinko Goluža) / 18,00


Sub. 18. za + Maru Malić (djeca) / 7,30
Božica Goluža na nak. / 7,30


Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 4. listopada 2014.

Raspored svetih misa: od 6. 10. 2014. do 12. 10. 2014.


Pon. 6. Matija Šimović na nak. / 7,30
            Anica Bošković za svoje pok. / 18,00


Uto. 7. za + Jelenu, Ivana (m) i Stojku Šutalo (Jadranka sa ob.) / 7,30
            Mara Previšić na nak. / 18,00


Sri. 8. za + Marijana (m) Bunoza (Jadranka Šutalo sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (žena sa ob.) / 18,00


Čet. 9. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Maru i Iliju Vasilj (Ružica Petković) / 18,00


Pet. 10. za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Dragan) / 7,30
            za + Anđelka (m) i ost. + (Damjan Bošković sa ob.) / 18,00


Sub. 11. za + Ivana (m) (Lidija Marković) / 7,30
            Ljubo i Lidija Marković na nak. / 7,30Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati (vjenčanje)…

petak, 26. rujna 2014.

Raspored svetih misa: od 29. 9. 2014. do 5. 10. 2014.


Pon. 29. za + Vidu (ž) Raguž i ost. + (Spasoje) / 7,30
            za + Ivu (ž) Perić i ost. + (Stojan) / 18,00


Uto. 30. za + Stjepana (m) Žapčića (Goran i Jolanda) / 7,30
            za + Stanu Marić i ost. + (Sanja Raič) / 18,00


Sri. 1. za + Antu (m) Babića (Anđa Kuzman sa ob.) / 7,30
            misa za starije osobe u organizaciji Caritasa Mostar / 11,00
            Veronika Sulić na nak. / 18,00


Čet. 2. za + Grgu (m) i Ivicu (m) Raguž (Nikola Perić) / 7,30
            za + Jelenu, Mihu (m) i Matu (Ante) / 18,00


Pet. 3. za + Ivku Jurković (Pavo sa dj.) / 7,30
            za + Anicu, Matu, Ružu i Dragana (m) (Cvijeta Karlović) / 18,00


Sub. 4. SV. FRANJO ASIŠKI – misa za narod u 11,00 sati…
            misa vjenčanja u 17,00 sati…Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati(vjenčanje u 17,00 sati)

subota, 20. rujna 2014.

SVETI FRANJO ASIŠKI – PATRON ŽUPE


Raspored proslave zaštitnika naše župe:


Utorak: 30 rujna 2014.

17,00 sati  – Ispovijed za sve đake i ostale vjernike…
18,00 sati – sv. misa…


Srijeda: 1. listopada 2014., 1. dan trodnevnice…

11,00 sati… sv. misa povodom „međunarodnoga dana starijih osoba“…
-       sv. misu predvodi i propovijeda don Željko Majić, generalni vikar…(pozivam sve naše starije župljane, koji inače dolaze na svete mise, da dođu na ovu svetu misu…)

17,30 sati, krunica…
18,00 sati, sv. misa: predvodi i propovijeda don Ivica Boras, župnik župe sv. Mateja iz Mostara.
Tema: Sakramenti: Sredstvo spasenja i pripadnosti Crkvi…
-          pjeva župni zbor mladih – „Gaudeamus“.Četvrtak, 2. listopada 2014., 2. dan trodnevnice…

17,30 sati, krunica…
18,00 sati, sv. misa: predvodi i propovijeda don Đuro Bender, župnik župe Gradina.
Tema: Sv. Franjo: poslušnost, čistoća i siromaštvo…
-          pjeva veliki zbor – „Sv. Franjo“.


Petak, 3. listopada 2014., 3. dan trodnevnice…

17,30 sati, krunica…
18,00 sati, sv. misa: predvodi i propovijeda don Ivan Turudić, župnik župe Ploče-Tepčići.
Tema: Izvan Crkve nema spasenja…
-          pjeva dječji zbor – „Slavuj“.

19,00 sati, predavanje za mlade – don Ivan Turudić, župnik župe Ploče-Tepčići
Tema: Mjesto i uloga laika u Crkvi…Subota, 4. listopada 2014. – sv. FRANJO ASIŠKI, zaštitnik župe Čapljina.

11,00 sati, sv. misa: predvodi i propovijeda don Krešo Puljić, župnik župe sv. Tome apostola iz Mostara.
-          pod sv. misom će biti blagoslov svih učenika na početku školske i vjeronaučne godine…
-          pjevaju skupa svi župni zborovi…


17,00 sati, sv. misa: „misa vjenčanja“ i mogućnost sudjelovanja na sv. misi onih koji nisu mogli sudjelovati na pučkoj sv. misi…

Raspored svetih misa: od 22. 9. 2014. do 28. 9. 2014.


Pon. 22. za + Grgu (m) i Ivicu (m) Raguž (Anica) / 7,30
            za + Jakova i Maru (Miljenka Sulić) / 18,00


Uto. 23. za + Đuru i Božicu Palameta (Damir) / 7,30
            za + Antu Škegro (Tomislav i Ivona) / 18,00


Sri. 24. Mario Raguž na nak. / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića (Katica sa dj.) / 18,00


Čet. 25. za + Grgu, Vidu (ž) i Žarka (Štefa Borković) / 7,30
            za + Marka Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Pet. 26. Ivka Vujinović na nak. / 7,30
            za + Ilku (ž) Anić (Anika Stanković) / 18,00


Sub. 27. za + Nikicu Kneževića (Brigita Perić) / 7,30
            za + Danu (m) Petkovića (Šimica Puljić i Brigita Perić) / 7,30Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 13. rujna 2014.

Raspored vjeronauka: 2014/2015. g.


Ponedjeljkom…
9,00 i 15,00 sati…                - 4/IX. godišnje… Prvopričesnici…
10,00 i 16,00 sati…              - 7. r. …


Utorkom…
9,00 i 15,00 sati…                - 2/IX. godišnje…
10,00 i 16,00 sati…              - 3/IX. godišnje…


Četvrtkom…
9,00 i 15,00 sati…                - 8. r. … KRIZMANICI…
10,00 i 16,00 sati…              - 5/IX. godišnje...


Petkom…
9,00 i 15,00 sati…                - 6/IX. godišnje
10,00 i 16,00 sati…              - 6. r. …
Vjeronaučni susret za MLADE u 18,30 sati… (iza svete mise…)


Subotom…
Probe pjevanja su po dogovoru sa voditeljima…

11,00 sati – Ministranti… (sastanak)

Raspored svetih misa: od 15. 9. 2014. do 21. 9. 2014.


Pon. 15. za + Zorana (m) i Matu Pavlović (Veselko) / 7,30
            za + Nedjeljku, Vesnu i Vlatka (m) (Dragan Obad sa ob.) / 18,00


Uto. 16. za + Damjana Puljića (ob. Rude i Šimice Puljić) / 7,30
            obitelj Pehar na nak. / 18,00


Sri. 17. za + Matiju i Martina (m) Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (Stojka Stanković sa dj.) / 18,00


Čet. 18. za + Cvijetka (m), Ljubicu i Miroslava (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30
            N.N. na nak. / 18,00


Pet. 19. za + Radmilu (ž), Stanka (m) i Ivicu (m) (Tamara Nikše) / 7,30
            Pero i Zlata Maslać za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 20. za + Anđu i Nikolu Šanje (djeca) / 7,30
            misa vjenčanja u 16,00 sati (Zvonimir Šutalo i Željka Dodig)
              krštenja u 14,30 i 15,00 sati….Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…