subota, 30. srpnja 2016.

Raspored svetih misa: od 1. 8. 2016. do 7. 8. 2016.


Pon. 1. za + Janju, Zvonku i Željka (Katica Martinović sa ob.) / 7,30
            za + Matiju (ž) Lasta (obitelj) 1.g. / 7,30


Uto. 2. za + Ljubu (m) Vučina (Janja) / 7,30


Sri. 3. za + Jelenu i Mihu Bendera i ost. + (Vjeko i Tereza) / 7,30


Čet. 4. za + Stojana Šutala (Janja Šutalo) / 7,30


Pet. 5. za + Lucu (ž) Puljić (djeca) / 7,30


Sub. 6. za + Ljubu (m) Perića i ost. + (Cvija Markić) / 7,30Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 23. srpnja 2016.

Raspored svetih misa: od 25. 7. 2016. do 31. 7. 2016.


Pon. 25. za + Boška (m) Perutina (Renata sa ob.) / 7,30


Uto. 26. za + Marinka (m) (ob. Krešić) / 7,30


Sri. 27. za + Marka, Ivu (m) i Branislava (Božica Goluža) / 7,30


Čet. 28. za + Vidu (ž) Raguž (Spasoje sa ob.) / 7,30


Pet. 29. za + Olgu, Grgu, Mladena, Ljubicu, Jakova, Dobroslava i ost. + iz ob. Kozina, Blažević, Soldo i Soldo (Jelena i Marin Kozina) / 7,30


Sub. 30. za + Bernarda (m) Bule, + Milana Dugandžića, + Nikolu Erića, + Miru (m) Perića i + Milenka Previšića (Bosa Bule) / 7,30Ned. 31. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. srpnja 2016.

Raspored svetih misa: od 18. 7. 2016. do 24. 7. 2016.


Pon. 18. Ruža Raguž za sve svoje pok. / 7,30


Uto. 19. Jadranka Jelčić sa ob. na nak. / 7,30


Sri. 20. za + Matiju (ž) i Martina; Ivana (m) i Dragu (ž) (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Čet. 21. za + Luciju Martinović (Lazar sa ob.) 1.g. / 7,30


Pet. 22. za + Šimu (ž) i Luku (m); Pavu (ž) i Miju (m) (Janja Zovko) / 7,30


Sub. 23. za + Stojana Njavru (Ilinka sa dj.) / 7,30Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 9. srpnja 2016.

Raspored svetih misa: od 11. 7. 2016. do 17. 7. 2016.


Pon. 11. za + Ivicu (m) Butigana, te pok. Boška, Katicu i Milku (Marinka Butigan sa dj.) / 7,30


Uto. 12. za + Marka Boškovića (obitelj) / 7,30


Sri. 13. za + Krešu Bubala (Elizabeta sa dj.) / 7,30


Čet. 14. za + Anu (ž), Petra (m), Ivku (ž), Jozu (m), Dragana, Dragicu i Ružicu Franjić (Jozo) / 7,30


Pet. 15. za + Cvijetu i ost. + (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30


Sub. 16. za + Anđelka i Ružu (Stjepan Šutalo sa ob.) / 7,30
            krštenje u 13,00 sati…Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. srpnja 2016.

Raspored svetih misa: od 4. 7. 2016. do 10. 7. 2016.


Pon. 4. za + Grgu (Stoja Dugandžić sa ob.) / 7,30


Uto. 5. za + Iliju, Božicu i Ivana (m) (Mara Stanković) / 7,30


Sri. 6. Darija Vučina na nak. / 7,30


Čet. 7. za + Ivana (m) Marića i ost. + (Mara sa dj.) / 7,30


Pet. 8. za + Vjeku (m) Raguža (Ankica sa ob.) / 7,30


Sub. 9. za + Andriju Lauca (Marko) / 7,30Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…