subota, 26. siječnja 2013.

Raspored svetih misa: od 28.1. do 3.2.2013.


Pon. 28. Mišo Butigan na nak. / 7,30
            za + Boku Šutala (Štefica sa dj.) / 18,00


Uto. 29. Borislav i Stana Bule za sve svoje + / 7,30
            za + Lucu, Tomu (m) i Tonija Bogdana (Ivica sa ob.) / 18,00


Sri. 30. za + Božicu i Ivana (m) Džakula i + Božicu i Grgu Perić (Pero) / 7,30
            za + Jozu (m) i Maru Martić (Grgo) / 18,00


Čet. 31. za + Boška i Šimu Konjevod (Slava Njavro) / 7,30
            za + Zdravku (ž) Raspudić (Slavko) / 18,00


Pet. 1. za + Miroslava (m) Budimira (Ljubica i Mirjana) / 7,30
            za + Ivana Raguža i + Tomu (m) Kalfića (Vjeko Raguž) / 18,00


Sub. 2. za + Ružu i Juru Ostojić (Janja Šimović) / 9,00


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

Raspored vjeronauka: 2012/2013. g. , II. Polugodište…


Ponedjeljkom…

9,00 i 15,00 sati…       - 2/IX. godišnje…
10,00 i 16,00 sati…     - 3/IX. godišnje…
19,00 sati…                 - MLADI…


Utorkom…

9,00 i 15,00 sati…       - 4/IX. godišnje… Prvopričesnici…
10,00 i 16,00 sati…     - 7. r. …


Četvrtkom…

9,00 i 15,00 sati…       - 8. r. … KRIZMANICI…
10,00 i 16,00 sati…     - 4. r. …


Petkom…

9,00 i 15,00 sati…       - 5. r. …
10,00 i 16,00 sati…     - 6. r. …
18,30 sati…                 - ČITAČI, Liturgijska sekcija…


Subotom…

10,00 sati – Dječji Zbor (učenici do 4. razreda osnovne škole)
11,00 sati – Dječji Zbor (učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole)
12,00 sati – Zbor Mladih (srednjoškolci i ostali mladi iz župe…)
12,00 sati – Ministranti… (sastanak)

P.S.
- Prva sveta Pričest, 14. travnja 2013.
- KRIZMA, 16. lipnja 2013.

subota, 19. siječnja 2013.

Raspored svetih misa: od 21.1. do 26.1.2013.


Pon. 21. za + Matiju i Martina Martinovića (Neđo sa ob.) / 18,00


Uto. 22. za + Matu i Ružu Šimović (Vlado) / 7,30


Sri. 23. za + Zoru (ž), Jozu (m) i Janju Maslać (Krešo) / 18,00


Čet. 24. za + Vladimira Karlovića (Predrag) / 18,00


Pet. 25. za + Miška i Katu Popović (Marica Raguž) / 18,00


Sub. 26. Vinka Matić za svoje + / 7,30
            Nikica Mustapić na nak. / 7,30

DJELO ZA DUHOVNA ZVANJA


Pozvani smo moliti za svećenička i redovnička zvanja. Oni koji se žele na poseban način uključiti u "Djelo za duhovna zvanja" naših Biskupija, mogu se učlaniti preko ovog župnog ureda… Obaveza onih koji se učlanjuju u "Djelo za duhovna zvanja" je da, živeći u svojoj kršćanskoj svakodnevici, nastoje oko promicanja duhovnih zvanja primjenjujući barem jedno od ovih djela, a najbolje čine ako ih mogu sve primijeniti:

·        svakodnevno mole Papinu molitvu za zvanja i barem deseticu svete krunice, po mogućnosti za vrijeme večernje molitve;
·        sudjeluju u klanjanju euharistijskom Isusu prema prigodama u župi;
·        svakodnevno prikazuju Bogu svoja trpljenja i druge poteškoće;
·        petkom namjenjuju nemrs i druge pokore;
·        pomažu materijalno, prema svojim mogućnostima, sjemenište i bogosloviju.

U kapelici Duha Svetoga na Biskupskom ordinarijatu svakoga prvog ponedjeljka u mjesecu slavi se sv. Misa Duhu Svetomu za sve članove Djela za duhovna zvanja.


Molitva za duhovna zvanja
Oče, potakni među kršćanima mnoga i sveta svećenička zvanja,
koja će vjeru držati živom i čuvati milosnu uspomenu na tvoga Sina Isusa:
propovijedanjem njegove riječi i dijeljenjem sakramenata
kojima stalno obnavljaš svoje vjernike.
Daj nam svetih službenika tvoga oltara
da budu pozorni i gorljivi čuvari Euharistije,
sakramenta vrhunskoga dara Kristova
za otkupljenje svijeta.
Pozovi služitelje svoga milosrđa
da sakramentom pomirenja
šire radost tvoga oproštenja.
Daj, Oče, da Crkva s radošću prima
brojna nadahnuća Duha tvoga Sina
i, poučljiva njegovu naučavanju,
nastoji oko zvanja za svećeničku službu
i za posvećeni život.
Podržavaj biskupe, svećenike, đakone,
posvećene i sve krštene u Kristu
da vjerno vrše svoje poslanje
u službi Evanđelja.
To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Marijo, Kraljice Apostola, moli za nas!
BenediktXVI.

subota, 12. siječnja 2013.

Raspored svetih misa: od 14.1. do 20.1.2013.


Pon. 14. za+ Zdenka (m) Čutura (Drago i Janja Čutura) / 7,30
            za + Ilinku (ž) i Đuru Krmek (Vide sa ob.) / 18,00


Uto. 15. za + Niku (m) Raguža i ost. + (Pero) / 7,30
            za + Oltijanu (ž) Rebac i ost. + (Zdravko) / 18,00


Sri. 16. za + Marija (m) Rebca (Eugen sa ob.) / 7,30
            za + Marina (m) Jurkovića (Anđelko) / 18,00


Čet. 17. za + Marka, Maru, Niku (m), Vidu (m), Boška i Damjana Goluža (Ivan) / 7,30
            za + Vlatka (m), Vesnu (ž) i Nedjeljku (ž) Obad (Dragan sa ob.) / 18,00


Pet. 18. za + Ivan Pavlovića (Ruža sa dj.) / 7,30
            za + Ružu i Martina Maslaća i ost. + (Mijo) / 18,00


Sub. 19. za + Marka i Božicu Dadić (Lenka Jovanović) / 7,30
            za + Davorku Šimović (obitelj) / 7,30


Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. siječnja 2013.

PROBE PJEVANJA...


Petak,  19,00 sati – Veliki Zbor

Subota,  10,00 sati – Dječji Zbor (učenici do 4. razreda osnovne škole)

Subota,  11,00 sati – Dječji Zbor (učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole)

Subota,  12,00 sati – Zbor Mladih (srednjoškolci i ostali mladi iz župe…)

Napomena: Uveli smo nedjeljom večernju misu u 18,00 sati pa bi nam bilo drago da naši mladi preuzmu na toj svetoj misi: pjevanje, misna čitanja, ministriranje itd. -  tj. da aktivno sudjeluju u svetoj misi

Raspored svetih misa: od 7.1. do 13.1.2013.


Pon. 7. za + Peru, Božicu, Jozu (m) i Anđelka (m) Perića (Danica Kevo) / 7,30
            za + Vidoja (m) Raguža i ost. + (Miško) / 7,30


Uto. 8. za + Ljilju Žilić (Niko sa ob.) / 7,30
            za + Jozu (m) Krešića (Miroslav) / 7,30


Sri. 9. za + Božicu i Marka Pažina (Danica sa ob.) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina) / 7,30


Čet. 10. misa na nak. / 7,30


Pet. 11.  za + Marka i Ivanu (ž) Vučina (Mirko) / 7,30


Sub. 12. za + Janju-Dragicu Vukorep (obitelj) / 7,30


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…