subota, 26. studenoga 2016.

Raspored svetih misa: od 28. 11. 2016. do 4. 12. 2016.


Pon. 28. Marica Raguž na nak. / 6,30
            za + Lucu i Spasoja Vukanovića i ost. + (Ivo) / 18,00


Uto. 29. Marija Milinković na nak. / 6,30
            za + Nikolu i Lucu (Anton Puljić sa ob.) / 18,00


Sri. 30. za + Janju i Stojana Krešića (Mara) / 6,30
            za + Janju i Stojana Krešića i + Ivana (m) Popovića (Ivo i Zdenka Krešić) / 18,00


Čet. 1. za + Ivana (m) Stankovića (Klaudija Bošković) / 6,30
            za + Julku, Lucu, Tonija i Marka Bogdana i ost. + (Danica Previšić) / 18,00


Pet. 2. za + iz ob. Stojana Terkeša (Stojka Stanković) / 6,30
            za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 18,00


Sub. 3. za + Lelu (ž) (Rada) / 6,30
            za + Mihu i Jelenu Bender i ost. + (Vjeko i Tereza) / 6,30Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. studenoga 2016.

Raspored svetih misa: od 21. 11. 2016. do 27. 11. 2016.


Pon. 21. za + Maru Jurić (obitelj) / 7,30
            za + Antu Petkovića (Janja sa dj.) / 18,00


Uto. 22. za + Marka i Anđu Perić i ost. + (Vinka sa ob.) / 7,30
            za + Božicu, Vidu (m), Karla i Maru Lončar (Mara Marić) / 18,00


Sri. 23. za + Đuru, Stanu i Ivanu (ž) Terkeš (Stojka Stanković) / 7,30
            za + Anđu i Đuru (Zorica Šutalo) / 18,00


Čet. 24. za + Peru (m), Dragicu i Božidara (Božana Dugandžić) / 7,30
            za + Nikolu Primorca (Ljubica) / 18,00


Pet. 25. za + don Ivana Pavlovića i + Franju Mišića (Ivana) / 7,30
            za + Marka (Ljubica Puljić sa ob.) / 18,00


Sub. 26. za + Anđu Maslać (Ivo sa dj.) / 7,30
            za + Danicu, Anđelka (m) i Ivana (m) Rako i + Maricu Čutura (Janja Čutura) / 7,30
            krštenja u 12,00 i 15,00 sati…Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 12. studenoga 2016.

Raspored svetih misa: od 14. 11. 2016. do 20. 11. 2016.


Pon. 14. za + Ivana (m), Cvijetu (ž) i Zdenka (m) Čutura (Drago) / 7,30
            za + Željku (ž) Butigan (Renata i Žarko sa ob.) / 18,00


Uto. 15. za + Nikolu Jelavića (Kruna) / 7,30
            za + Blašku (m) Jurkovića (Mara sa dj.) / 18,00


Sri. 16. za + Vladu i Milevu (ž) (Fabijan Prce) / 7,30
            za + Marija (m) Previšića (obitelj) / 18,00


Čet. 17. Milka Bukovac za sve svoje pok. / 7,30
            za + Marijana i Janju Krešić; + Maricu Rozić i + Maru Prkačin (obitelj) / 18,00


Pet. 18. za + Tomu (m) i Tadiju (m) (Tea) / 7,30
            za + Nikicu Kneževića (Ljubica sa dj.) / 18,00


Sub. 19. za + Lovru i Milku (Veselko Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Bosiljku (ž) Krešo (djeca) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 5. studenoga 2016.

Raspored svetih misa: od 7. 11. 2016. do 13. 11. 2016.


Pon. 7. za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Mara Stanković) / 7,30
            za + Janju Perić (Milijana sa ob.) / 18,00


Uto. 8. za + Đuru i Vidu (ž) Raguž i ost. + (Spasoje) / 7,30
            za + Ilu (m) Stipića (Mateja Ćorić) / 18,00


Sri. 9. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za + Vidu (m) i Ivanu (ž) Vlahić i ost. + (Anđa) / 18,00


Čet. 10. za + Đuru, Lucu; Nikolu, Dragana i Terezu (Marija Prce) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina) / 18,00


Pet. 11. za + Ivana (m) Mustapića (Marija i Vicko sa ob.) / 7,30
            za + Tomislava i Peru Bendera (Miško Raguž) / 18,00


Sub. 12. za + Luku Njavro (Mara sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) Šimovića (Tereza sa dj.) / 7,30Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…