subota, 25. siječnja 2014.

Raspored svetih misa: od 27. 1. 2014. do 2. 2. 2014.


Pon. 27. za + Lucu (ž) Dadić (Ljubo sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu i Melitu (ž) (Ruža sa ob.) / 18,00


Uto. 28. za + Miru (ž) Sulić (Marijo) / 18,00


Sri. 29. za + Božicu Mustapić (Tomislav) / 7,30


Čet. 30. za + Jozu (m) i Maricu Martić (Grgo sa ob.) / 7,30


Pet. 31. za + Zdravku (ž) Raspudić (Slavko) / 7,30


Sub. 1. za + Ivana Raguža i + Tomu Kalfića (Ankica) / 7,30
            misa za mlade i naše obitelji… / 7,30Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati… 

subota, 18. siječnja 2014.

Raspored svetih misa: od 20. 1. 2014. do 26. 1. 2014.


Pon. 20. za + Martina i Božicu Puljić i + Zdravku (ž) i Nikolu (Danica) / 7,30
            Marija Vego na nak. / 7,30


Uto. 21. za + Martina Martinovića (Neđo sa ob.) / 7,30
            Kristina i Ante Bender na nak. / 7,30


Sri. 22. Anđelka Raguž za svoje pok. / 7,30
            za + Peru (m) i Janju Puljić (Draga) / 7,30


Čet. 23. za + Ivana (m) Pavlovića (Ruža s dj.) / 7,30


Pet. 24. za + Radmilu (Tamara Nikše) / 7,30
            za + Ljubu (m) Jovanovića (Veselka) / 7,30


Sub. 25. za + Vladimira Karlovića (Predrag sa ob.) / 7,30
            za + Janju i Vidu (ž) Jogunica i ost. + (Marko) 7,30Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

Raspored svetih misa: od 13. 1. 2014. do 19. 1. 2014.


Pon. 13. za + Marka i Ivanu (ž) Vučina (Mirko) / 7,30
            za + Zdenka (m) Čutura (Drago sa ob.) / 7,30


Uto. 14. za + Ljubu (m), Smiljku i Roberta (Blaž sa ob.) / 7,30
            za + Janju Šutalo (Vlatko) / 7,30


Sri. 15. za + Miroslava (m), Cvjetka i Ljubicu Budimir (Mirjana Kašić) / 7,30
            Ivanka Raguž na nak. / 7,30


Čet. 16.  za + Marija (m), Iliju i Mariju (ž) (Frano i Štefa) / 7,30
            Katica Karamatić na nak. / 7,30


Pet. 17. Dragica Obradović na nak. / 7,30


Sub. 18. za + Ružu i Martina Maslać i ost. + (Mijo) / 7,30
            za + Davorku Šimović (Tomislav sa ob.) / 7,30Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. siječnja 2014.

Raspored svetih misa: od 6. 1. 2014. do 12. 1. 2014.


Pon. 6. BOGOJAVLJENJE - mise za narod u 9,00 (blagoslov vode i soli); 11,00 (blagoslov vode i soli) i 18,00 sati (ĐAKONSKO REĐENJE)…


Uto. 7. za + Ivana (m) i Pavu (ž) Bulum (Andro) / 7,30
            Tomislav Šimović na nak. / 7,30


Sri. 8. za + Vjeku Raguža (Ankica sa ob.) / 7,30
            za + Dragicu (ž) Katić (Davor sa ob.) / 7,30


Čet. 9. za + Ljilju Žilić (Niko sa ob.) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina sa ob.) / 7,30


Pet. 10. za + Iliju i Janju (Jozo Njavro) / 7,30


Sub. 11. za + Božicu Pažin i + Zdenku (ž) Ivanković (Danica sa ob.) / 7,30
            za + Dragicu – Janju Vukorep (Stanislav sa ob.) / 7,30Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…