četvrtak, 26. studenoga 2015.

Raspored svetih misa: od 30. 11. 2015. do 6. 12. 2015.


Pon. 30. za + Janju i Stojana; te + Ivana i Stojku (Mara Previšić) / 6,30
            za pok. iz ob. Raič (Ana Delić) / 18,00


Uto. 1. za + Ivana (m) Stankovića (Klaudija Bošković) / 6,30
            za + Marka i Ružu Puharić (Sanja) / 18,00


Sri. 2. N.N. / 6,30
            za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 18,00


Čet. 3. za + Zoru, Katu, Maru, Jelenu, Vidu, Mihu i Anicu (Vjeko i Tereza Bender) / 6,30
            za + Marka Boškovića i + Ivana Vegara (prijatelj) / 18,00


Pet. 4. za + Anu i Ivana (m) Marića (Zdenka) / 6,30
            za + Nikolu Bukovca i ost. + (Vesna Šutalo) / 18,00


Sub. 5. za + Vicka (m) Mustapića i ost. + (Tomislav) / 6,30
            za + Vladu (m) i Milevu (ž) Prce (Fabijan sa ob.) / 6,30Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. studenoga 2015.

Raspored svetih misa: od 23. 11. 2015. do 29. 11. 2015.


Pon. 23. za + Janju Babić (Vera Vukanović) / 7,30
            za + Mihu (m) i Jelenu Bender i ost. + (Vjeko i Tereza) / 18,00


Uto. 24. za + Šimu (m), Anu i Maru (Zvonimir Božić) / 7,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (Mara Stanković) / 18,00


Sri. 25. za + Marka (Ljubica Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Franju Mišića (Ivka i Nikola) / 18,00


Čet. 26. za + Peru Dugandžića (Mato) / 7,30
            za + Anđu Maslać (Ivan sa dj.) / 18,00


Pet. 27. za + Lucu i Spasoja Lukanovića (Ivo) / 7,30
            za + Grgu Perića (Tomislav) / 18,00


Sub. 28. za + Janju i Ivana Popovića (Ivo i Zdenka Krešić) / 7,30
            Pero Kuzman za pok. roditelje i ost. + / 7,30Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…

subota, 14. studenoga 2015.

Raspored svetih misa: od 16. 11. 2015. do 22. 11. 2015.


Pon. 16. za + Janju Mustapić (Nada Pažin) / 7,30
            za + Maru, Jozu, Bernardicu, Marijana (m), Matu, Mariju, Matu i Ivku (Vjeko i Tereza Bender) / 18,00


Uto. 17. za + Ljubu (m) Vučina (obitelj) / 7,30
            za + Janju (1.g.), Marijana, Maru i Maricu (ob. Krešić) / 18,00


Sri. 18. za + Marka, Milu (ž), Filu (ž) i Iliju Rebca (Josip) / 7,30
            za + Niku (m) (Ivanka sa ob.) / 18,00


Čet. 19. za + Bosiljku (ž) Krešo (djeca) / 7,30
            za + Tonija (m) Perutina (Stana) / 18,00


Pet. 20.  N.N. za duše u čistilištu / 7,30
            za + Zoru, Đuru, Niku (m) i Boju (Mara Marić) / 18,00


Sub. 21. za + Antu Petkovića (Janja) / 7,30
            za + Matu i Stazu Sulić (Davor sa ob.) / 7,30Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. studenoga 2015.

Raspored svetih misa: od 9. 11. 2015. do 15. 11. 2015.


Pon. 9. za + Cvijanu (ž) Nuić (Katica Karamatić) / 7,30
            za + Mirka i Matiju i ost. + iz ob. Dugandžić (Iva Bošković) / 18,00


Uto. 10. za + Marka Boškovića i + Tadiju Petkovića (Suzana i Željko Petković) / 7,30
            za + Bernarda, Tomislava i Peru (m) Bendera (Miško i Agata Raguž) / 18,00


Sri. 11. za + Anđu i Marka Perića i ost. + (Vinka sa ob.) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina Perić) / 18,00


Čet. 12. za + Luku (m), Ružu i Marka Njavro (Mara) / 7,30
            za + Janju, Zvonku (m) i Željka (m) (Katica Martinović) / 18,00


Pet. 13. za + Boška Previšića (Janja sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) i Lucu (ž) Mustapić (Marija sa ob.) / 18,00


Sub. 14. za + Ivana, Cvijetu, Zdenka (m) i Maricu Čutura (Drago sa ob.) / 7,30
            za + Nikicu Kneževića (Ante i Ljubica Knežević) / 7,30Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…