subota, 29. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 1. 5. 2017. do 7. 5. 2017.


Pon. 1. za + Miroslava (m) Blaževića (Marija) / 7,30
            N.N. na nak. / 18,00


Uto. 2. za + Stojana i Janju Krešić (Ivo) / 7,30
            za + Jozu (m), Danicu, Nikolu (m) i Veselka (m) Bule (Drago) / 18,00


Sri. 3. za + Jozu (m) Zovko (Drago sa ob.) / 7,30
            Marijo Sulić na nak. / 18,00


Čet. 4. za + Rosu (ž) i Jozu (m) Menalo (Vinko sa ob.) / 7,30
            za + Đuru i Maru Vujinović i ost. + (Ilija Vujinović) / 18,00


Pet. 5. Ivo Maslać sa dj. za sve svoje pok. / 7,30
            za + Jozu (m) Kikaša (Marina sa dj.) / 18,00


Sub. 6. za + Niku (m), Boju (ž) i Ljubu (m) (Ljubica Perić) / 7,30
            misa vjenčanja u 16,30 (Ivo i Ana)Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 (Prva Pričest) i 18,00 sati…

subota, 22. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 24. 4. 2017. do 30. 4. 2017.


Pon. 24. Ilinka Njavro za sve svoje pok. / 7,30
            za + Mirka i Lucu Đevenica (Ivica sa ob.)


Uto. 25. za + Marinu (ž) (ob. Previšić) / 7,30
            za + Anđu, Vidu (m) i Stjepana (Ivka Vujnović) / 18,00


Sri. 26. Zoran Šego na nak. / 7,30
            Ana Buntić za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 27. Bosiljko i Mila Bule za sve svoje pok. / 7,30
            Bajna Puđa za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 28. za + Matiju (ž) Raguž (Ruža) / 7,30
            za + Anu (ž), Stoju (ž), Ružu, Martina, Matu i Anđelka (m) Maslać (Mijo) / 18,00


Sub. 29. za + Matu Jurkovića (Dominika sa dj.) 1.g. / 7,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

četvrtak, 20. travnja 2017.

KRIZMA - ČAPLJINA, 17.4.2017.

DRŽI SE ISUSA I NJEGOVA PUTA


Na uskrsni ponedjeljak, 17. travnja 2017., sveta krizma u Čapljini, u Pastoralnom centru. Trideset kandidatica i dvadeset i četiri kandidata – vjeronaučno je pripremao don Ivan Kordić, župnik, a don Dragan Filipović, glazbeno i pijevno. I toliko kumova i kuma, i dvostruko više roditelja i mnoštvo drugih vjernika ispunili su veliku liturgijsku dvoranu. Za uvodni pozdrav biskupu Ratku javi se dvoje krizmanika, i to svojim riječima: izvorno, izgovorno i naizmjenično. I buketom proljetnoga cvijeća.


Matea: „Preuzvišeni oče biskupe!
Dobrodošli u našu župu Čapljinu! Prepuni radosti i ushićenja pozdravljamo Vas u ime nas, 54 krizmanika! Svakim danom i vjeronaukom, molitvom i svetom Misom uviđali smo sve više kako se približavamo velikomu danu, danu kada ćemo, napokon, čiste duše i otvorena srca primiti sakrament potvrde, Duha Svetoga, Njegovih sedam darova.
Matej: Ne želimo postati oni koji, nakon ovoga sakramenta, prestaju ići na svetu Misu i udaljuju se od Crkve, već želimo još danas stvoriti nit kojom ćemo se samo jače vezati za Boga i zauvijek ostati u Njegovoj prisutnosti. Nastojat ćemo surađivati s Duhom Svetim i sa svim se ljudima izdizati iznad onoga lošega i ružnoga u našim životima. Neka Božja svjetlost kroz nas prodire u svijet i otvara putove i nama i drugima.
Matea: Od danas, kada postajemo crkveno punoljetni, ustrajat ćemo još i više u vjeri u našega Trojedinog Boga, u ljubavi za svakoga čovjeka i u ufanju da nikada ne ćemo ostati sami. Neka od sada naš život pođe samo u smjeru luke vječnoga spasenja, neka svako naše djelo pokaže da je Duh Sveti s nama, da smo Božja djeca.
Matej: Danas s Vama, oče biskupe, molimo da se darovi Duha Svetoga izliju na sve nas, i prate nas na svim stazama kojima pođemo. I zato Vas molimo, udijelite nam pečat dara Duha Svetoga i uvedite nas u ovo Misno krizmeno slavlje
Matea: Dobro nam došli!“


Zahvaljujući na riječima, Biskup je rekao da će i Evanđelje biti po sv. Mateju, a ako vi krizmanici ispunite i polovicu ovoga što ste ovdje obećali, bit ćete zapaženi pronositelji Očeve i Isusove darovne milosti – Duha Svetoga u župi i svijetu.
Krizmanici su bili zaduženi za biblijska čitanja i za molitve vjernika.


U propovijedi Biskup je naveo tri apostolska primjera:
Prvi je primjer Jude Iškariotskoga, apostol, kojega je Isus osobno izabrao da ga spasi i da s pomoću njega spašava i druge. On se prometnuo u apostatu, pohlepnika za novcem, mućkaroša, izdajnika, otpadnika. I kada je vidio da je izgubio doslovno sve, tj. ljudsko dostojanstvo – jer kada to izgubiš, ništa ti drugo ne preostaje! - tragično je završio na vješalima.
Drugi je apostol Šimun Petar, kojega je Isus osobno izabrao da ga spasi i da s pomoću njega, kao svoga osobnog namjesnika na zemlji, spašava i druge. Petar je u jednom momentu pokazao svu slabost ljudske naravi,  nesvjedočenje i nijekanje Isusa pred sluškinjama, a došao u dvor da svjedoči. Svjedočiti valja ondje gdje se od tebe traži, a ne gdje ti i kako ti misliš.    
Treći je primjer apostol Ivan, evanđelist, ljubljeni učenik, koji je svjedok, očevidac, nije progovorio nijedne riječi, ali jest vjerno slijedio Isusa na njegovim postajama, i veličanstveno zapisao što je vidio. I njegovo je svjedočanstvo istinito. A Isus ga je najbolje počastio i pohvalio kada je njemu – a preko njega i svima nama – dao svoju majku za majku, a njega – i preko njega sve nas – dao svojoj majci za sina odnosno za njezinu duhovnu djecu.Krizmanici! Kojega biste vi od ove trojice apostola željeli slijediti?
- Ivana apostola!
Onda se poput sv. Ivana držite Isusa i Isusova Duha da vas prati i pomogne na vašem životnom putu.


U koncelebraciji su sudjelovali župnici Čapljinskoga dekanata, a ostali okolni župnici došli su čestitati župniku i župi na slavlju sv. krizme.
Iz župe su dva biskupijska sjemeništarca Ivan i Luka te četiri bogoslova: dijecezanski Goran, salezijanski Marko i franjevački Ivan i Nikola. I Anamarija u klarisama.
Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu!

subota, 15. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 17. 4. 2017. do 23. 4. 2017.


Pon. 17. USKRSNI PONEDJELJAK,
mise za narod u 8,00 i 11,00 (KRIZMA) sati…


Uto. 18. za duše u čistilištu (Anđa Krešić) / 7,30
            za + Ivana Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Sri. 19. za + Marinka (m) i Lucu Juras (obitelj) / 7,30
            za + Anđu Jogunica i ost. + (Ivan) / 18,00


Čet. 20. za + Jozu (m) Ćorića (Dajana) / 7,30
            za + Vidu (ž) Puljić (Katica sa ob.) / 18,00


Pet. 21. za + Đuru, Lucu, Nikolu, Dragana i Terezu (Marija Prce) / 7,30
            za + Ilku (ž) Anić (Boža Maslać) / 18,00


Sub. 22. za + Nedjeljka (m) Krešića (Veronika sa dj.) / 7,30
            za + Stojana, Janju, Ivana (m) i Stojku (ž) (Mara Previšić) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 8. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 10. 4. 2017. do 16. 4. 2017.


Pon.  10. za sve one kojih se nema nitko spomenuti / 7,30
            za + Lovru (m) Ostojića (Janja Šimović) / 7,30


Uto. 11. za + Niku, Ivana, Božicu i Zoru (Boža Maslać) / 7,30
            za + Martina (m), Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka sa dj.) / 7,30


Sri. 12. za + Nevenku (ž) Perić (Mira Martinović sa ob.) / iza ispovijedi u 8,30
            za + Antu, Anicu, Ivana (m) i Ružu (Niko i Mila Bule) / iza ispovijedi u 16,00
            za + Stojana i Maricu (Mario sa ob.) / iza ispovijedi u 18,00


Čet. 13. VELIKI ČETVRTAKmisa Večere Gospodnje u 18,00 sati…
            za + Josipu (ž) Maslać (Vide) 1.g. / 18,00


Pet. 14. VELIKI PETAK / obredi u 18,00 sati…


Sub. 15. VELIKA SUBOTA / obredi u 19,30 sati…Ned. 16. USKRS / mise za narod u 9,00 i 11,00 (krštenja) sati…

subota, 1. travnja 2017.

Raspored svetih misa: od 3. 4. 2017. do 9. 4. 2017.


Pon. 3. za + Stojana i Janju Krešić (Ilinka Njavro) / 7,30
            za duše u čistilištu (Anđa Dragić) / 18,00


Uto. 4. Zoran i Vida Šego za pok. roditelje…/ 7,30
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / 18,00


Sri. 5. za + Đuru Šutala (Mate) / 7,30
            za + Ljubicu, Cvijetka (m) i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30


Čet. 6. Mirjana Jurković na nak. / 7,30
            za + Maru, Grgu i Milku (ž) (Cvija) / 7,30


Pet. 7. za + Stoju (m), Janju i Lucu (ž) (Cvija) / 7,30
            Svjetlana Krešić za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 8. Šćepo i Mara Jurković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Josipa (m) i Jozefinu (ž) Valjan (Josipa) / 7,30Ned. 9. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…