nedjelja, 26. lipnja 2016.

Raspored svetih misa: od 27. 6. 2016. do 3. 7. 2016.


Pon. 27. Draga Mustapić za obitelj / 7,30
            Draga Bender za pok. roditelje / 7,30


Uto. 28. za + Juru (m) Brajkovića i ost. + (Zlatko) / 7,30


Sri. 29. PETROVDAN, za + Niku (m), Delfu i Božu (m) (Pava Goluža) / 7,30


Čet. 30. za + Matu (Veselko Pavlović sa ob.) / 7,30


Pet. 1. Ante i Kristina Bender za sve svoje pok. / 7,30


Sub. 2. za + Ružu i Matu Šutalo (Štefica sa dj.) / 7,30Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 18. lipnja 2016.

Raspored svetih misa: od 20. 6. 2016. do 26. 6. 2016.


Pon. 20. za + Marijanu Raguž (Cvija) / 7,30
            za + Marka i Grgu (Anđa Dragić) / 18,00


Uto. 21. Željko Raič na nak. / 18,00


Sri. 22. za + Julijanu i Josipu (ž) (Antonela Brajković) / 18,00


Čet. 23. za + Ljubana Raguža (obitelj) / 7,30
            susret vjeroučitelja u 11,00 sati…


Pet. 24. za + Maru Prkačin (Ljubica Bošković) / 7,30


Sub. 25. za + Matu (Janko Knežević) / 7,30
            Draga Bender za + roditelje / 7,30Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. lipnja 2016.

Raspored svetih misa: od 13. 6. 2016. do 19. 6. 2016.


Pon. 13. za + Antu, Mariju i Anu (ž) (Serafina) / 7,30
            za + Nikolu (m) Brajkovića (Tonka sa dj.) / 18,00


Uto. 14. za + Ivku (ž) i Pavu (m) Jurkovića (Zdravka Njavro) / 7,30
            za + Andriju, Božicu i Jasnu (Nikola Galić) / 18,00


Sri. 15. za+ Matu (m) Njavro (Vicko i Marija sa ob.) / 7,30
            za + Miru (m) i Vinku (ž) Kolak (Mladenka sa dj.) / 18,00


Čet. 16. za + Vladu (m) Mandarića (Zdravka sa ob.) / 18,00


Pet. 17. za + Tomislava Krešića (Ivo sa ob.) / 7,30
            za + Ivu (ž) Juka i + Dragu (m) Ivankovića (Ivana) / 18,00


Sub. 18. N.N. / 7,30
-         ispovijed krizmanika u 9,00 sati…  
-         misa vjenčanja u 17,00 sati (Betina Stanić i Ante Ivanković)  Ned. 19. mise za narod u 9,00 (krštenje), 11,00 (Krizma) i 18,00 sati…

subota, 4. lipnja 2016.

Raspored svetih misa: od 6. 6. 2016. do 12. 6. 2016.


Pon. 6. Ljiljana Buntić sa ob. na nak. / 7,30
            za + Bonaventuru (m) Raguža (Ivanka, Glorija i Marijana) 1.g. / 18,00


Uto. 7. za + Nikolinu Raič (obitelj) / 7,30
            za + Niku i Maru Šutalo (Zdravka Njavro) / 18,00


Sri. 8. za + Ivu (ž) i Franju (m) Medvidović (Željko) / 7,30
            za + Josipa i Jozefinu (Josipa Čoko) / 18,00


Čet. 9. za + Matu i Ivu (ž) Perić i ost. + (Stojan) / 7,30
            za + Boška Marića i ost. + (Mara) / 18,00


Pet. 10. za + Niku (m) Puljića (obitelj) / 7,30
            misa vjenčanja u 18,00 sati (Josip Đoja i Marijana Grgić)


Sub. 11. za + Peru (m), Lazara i Ivanu (ž) Mišić (Stana sa ob.) / 7,30
            za + Bernarda (m) (Miško i Agata  Raguž) / 7,30
            misa vjenčanja u 19,00 sati (Hrvoje Kosović i Linda Jelčić)Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…