subota, 28. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 30. 10. 2017. do 5. 11. 2017.


Pon. 30. za + Žarka i Katu Vego (Ljiljana Buntić) / 7,30
            za + Stanka i Terezu Luburić (Ankica Marijanović sa ob.) / 18,00


Uto. 31. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Lucu Ljuban (Cvitan i Nikola) / 18,00
Koncert „DONA EIS REQUIEM“,
molitva za pokojne u 19,30 sati…  


Sri. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Čet. 2. DUŠNI DAN, mise za pokojne u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 3. za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) (Božica Rebac) / 7,30
            za + Nikolu i Maru Šutalo (Milenko) / 18,00


Sub. 4. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za + Milu (ž), Antu i Mariju Šutalo (djeca) / 7,30
            krštenje u 11,30 sati…Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 23. 10. 2017. do 29. 10. 2017.


Pon. 23. za + Zvonku (m) Jurkovića (Milijana i Danijel sa dj.) / 7,30
            Tomislav Šimović za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 24. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Luku, Stanu i Maru (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 18,00


Sri. 25. za + Antu, Mariju i Anu (Serafina) / 7,30
            Anđel i Marijana Dragičević za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 26. Janja Šimović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Ružu i Maru Puljić i ost. + (Ljubica) / 18,00


Pet. 27. za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malić (djeca) / 18,00


Sub. 28. za + Marinka (m) i Nedjeljka (m) Martića (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu Ivankovića (Tereza) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 16. 10. 2017. do 22. 10. 2017.


Pon. 16. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Balić i ost. + (Berislava Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Uto. 17. za + Ružu i Petra (m) Šutalo (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
            za + Terezu i Stanka (m) Luburića i ost. + (obitelj) / 18,00


Sri. 18. Ljubica Puljić za pok. roditelje, svekra i svekrvu / 7,30
            za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 18,00


Čet. 19. za + Vidoja, Ilinku i Maru (Vide Šutalo) / 7,30
            za + Anu (ž) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Pet. 20. za + Borku (ž) Matavulj (Stjepka) / 7,30
            za + Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Sub. 21. za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 7,30
            za + Niku (m), Miru (ž), Iliju i Stoju Šimović (Ilija) / 7,30Ned. 22. MISIJSKA NEDJELJA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 9. 10. 2017. do 15. 10. 2017.


Pon. 9. za + Iliju i Anicu Marić (Veronika) / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića i ost. + (Katica sa dj.) / 18,00


Uto. 10. za + Martina i Božicu Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sri. 11. za + Jozu (m) i Veselku (ž) Sičaja (Anita) / 7,30
            za duše u čistilištu (N.N.) / 18,00


Čet. 12. za + Grgu (m) Cvitanovića i + Niku (m) Žilića (ob. Žilić) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) / 18,00


Pet. 13. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka) / 18,00


Sub. 14. za + Vinku (ž) i Iliju Bošković (Dragica sa ob.) / 7,30
            misa vjenčanja (Tamara i Marko) u 17,00 sati… Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…