subota, 30. travnja 2016.

Raspored svetih misa: od 2. 5. 2016. do 8. 5. 2016.


Pon. 2. za + Peru (m), Matiju (ž), Đuru i Anicu (Ante Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Željku (ž) i Živka Brkića (Štefica sa ob.) / 18,00


Uto. 3. za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) (Božica Rebac sa dj.) / 7,30
            za obitelj (Željka Levicki) / 18,00


Sri. 4. za + Mirka (m) Šutala (Đuro sa ob.) / 7,30
            za + Pavu (m) (Pero Karlušić sa ob.) / 18,00


Čet. 5. za + Peru (m), Božicu i ost. + (Dana Kevo) / 7,30
            za + Jozu (m) Kikaša (Marina sa dj.) / 18,00


Pet. 6. za + Ljubicu Raguž (djeca) / 7,30
            za + Anu (ž), Ružu i Martina Maslaća (Nikola Vasilj) / 18,00


Sub. 7.  Mara Tanjić-Vidović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko) / 7,30Ned. 8. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati…

subota, 23. travnja 2016.

Raspored svetih misa: od 25. 4. 2016. do 1. 5. 2016.


Pon. 25. za + Marinu Previšić (Ivan) / 7,30
            za + Marka Vlahića (Vide) / 18,00


Uto. 26. za + Ivana (m), Niku (m), Božicu i Zoru Maslać (Božica) / 7,30
            za + Niku (m) i Boju (ž) (Ljubica Perić) / 18,00


Sri. 27. Niko i Mila Bule za pok. roditelje / 7,30
            za + Stjepana Nižića (Ivanka sa dj.) / 18,00


Čet. 28. za + Marija (m) Rebca (obitelj) / 7,30
            za + Zdravku (ž) Puljić (Marija) / 18,00


Pet. 29. za + Ivana (m) Raguža i ost. + (Spasoje sa ob.) / 7,30
            za + Stojana i Janju Knežević (Zora Antunović) / 18,00


Sub. 30. za + Miroslava (m) Blaževića (Marija sa ob.) / 7,30
            za obitelj (Vinko Gadžić) / 7,30
           
ispovijed prvopričesnika u 9,00 sati…Ned. 1. mise za narod u 9,00 (krštenje); 11,00 (prva sv. Pričest) i 18,00 sati…

subota, 16. travnja 2016.

Raspored svetih misa: od 18. 4. 2016. do 24. 4. 2016.


Pon. 18. za + Rosu (ž) i Jozu (m) Menalo i ost. + (Vinko) / 7,30
            za + Ivana (m) Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Uto. 19. za + Spasoja i Lucu Vukanović i ost. + (Ivo) / 7,30
            za + Anđu Jogunica i ost. + (Ivan) / 18,00


Sri. 20. za + Ivanu (ž) i Marka Vučina (Mirko) / 7,30
            za + Maru (ž) Mustapić (obitelj) / 18,00


Čet. 21. Vide i Slavica Šutalo za sve svoje pok. / 7,30
            za + Luku i Maru Knežević i ost. + (Janja Perić) / 18,00


Pet. 22. za + Stojana i Janju Krešić (Mara) / 7,30
            Mara Buntić za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 23. za + Stojana i Janju Krešić (Ivo) / 7,30
            za + Martina (m), Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka) / 7,30Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 9. travnja 2016.

Raspored svetih misa: od 11. 4. 2016. do 17. 4. 2016.


Pon. 11. Renata Kozarić na nak. / 7,30
            za + Luku, Boška i Cvijetu (Božica Milanović) / 18,00


Uto. 12. za + Meri (ž) Pehar (Ines) / 7,30
            za + Jozu (m), Janju, Božicu i Ilinku (Anđa) / 18,00


Sri. 13. za + Tadiju Petkovića (Marija) / 7,30
            Ana Buntić za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 14. za + Peru (m), Andriju, Božanu i Ankicu Pažin (Vinko) / 7,30
            za + Iliju, Božicu i Ivana (m) Stankovića (Ljilja Marić) / 18,00


Pet. 15. za + Nevenku Perić (Mira Martinović sa ob.) / 7,30
            za + Antu, Martina, Cvijetu i Janju Buntić (Marija sa ob.) / 18,00


Sub. 16. za + Šćepu Buntića (Mara) / 7,30
            za + Lovru Ostojića i ost. + (Janja) / 7,30Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…

subota, 2. travnja 2016.

Raspored svetih misa: od 4. 4. 2016. do 10. 4. 2016.


Pon. 4. za + Marka i Martina (m) Bogdana (Ankica Krešić) / 7,30
            za + Nikolu Daničića (Vera Jelčić) / 18,00


Uto. 5. Vida i Zoran Šego za pok. roditelje… / 7,30
            za + Stojana (Mario Njavro sa ob.) / 18,00


Sri. 6. Za + Ljilju Mandarić (Slavica) / 7,30
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / 18,00


Čet. 7. za + Andriju i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            za + Alojzija i Božicu i ost. (kćerke) / 18,00                                   
            godišnjica HVO-a / 18,00


Pet. 8. Božica Previšić za sve svoje pok. / 7,30
            za + Marijana (m), Maru, Slavku (ž) i Ivu (m) Marić (Stjepan) / 18,00


Sub. 9. za + Miška (m), Ivu (ž) i Brunu (m) Hrkač (Mira) / 7,30
            za + Grgu, Vidu (ž) i Žarka Dugandžića (Zdravka Mandurić) / 7,30Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…