petak, 23. rujna 2016.

ŽUPA SV. FRANJE ASIŠKOGA ČAPLJINA, ČAPLJINA (PASTORALNI CENTAR), DEVETNICA NA ČAST SV. FRANJE ASIŠKOGA


·        Devetnica na čast zaštitnika naše župe „sv. Franje Asiškoga“ započinje 25. rujna 2016. u 17,30 sati.

·        Svaku večer „devetnice“ u 17,30 molimo: krunicu BD Marije; zatim su pobožnost i litanije na čast sv. Franje Asiškoga.
·        U 18,00 sati je sv. misa.
·        Krunicu, pobožnost, ministriranje, misna čitanja i pjevanje predvode naši vjeroučenici.

·        U petak, 30. rujna, je sv. misa u 11,00 sati, povodom „susreta sa starijim osobama“ u Caritasovu domu „Betanija“ u Čapljini. Sv. misu u Pastoralnom centru predvodi don Tomislav Ljuban.

·        U petak, 30. rujna, u 17,00 sati biti će sveta ispovijed za sve, posebno za naše vjeroučenike na početku školske i vjeronaučne godine.


·        4. listopada 2016., na sam blagdan sv. Franje Asiškoga, glavna sv. misa je u 11,00 sati (blagoslov đaka na početku vjeronaučne godine; sv. misu predvodi don Ivan Perić, župnik iz Mostara); te, sv. misa u 18,00 sati (za one koji neće moći sudjelovati na pučkoj misi). 

Raspored svetih misa: od 26. 9. 2016. do 2. 10. 2016.


Pon. 26. Ana Jerinić za sve svoje pok. / 7,30
            drugi dan „devetnice“ / 17,30
            za + Marka Vlahića (Anđa sa ob.) / 18,00


Uto. 27. za + Radmilu Samardžić i + Luciju, Boška, Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića (Tamara sa ob.) / 7,30
            treći dan „devetnice“ / 17,30
            za + Marijanu (ž) Rozić (Evica Milanović) / 18,00


Sri. 28. za + Peru i Janju; i + Marka i Cvijetu Puljić (Ivana Prce) / 7,30
            četvrti dan „devetnice“ / 17,30
            za + Iliju, Anu (ž) i Stjepana Papca (Ivanka Raguž) / 18,00


Čet. 29. za + Anku Balango (Zdravka Mandarić) / 7,30
            peti dan „devetnice“ / 17,30
            za + Matiju-Macu Šimović (Boris) / 18,00


Pet. 30. Mara Njavro za sve svoje pok. / 7,30
            ispovijed đaka i ostalih vjernika / 17,00
            šesti dan „devetnice“ / 17,30
            za + Damjana Papca (Dragana) / 18,00


Sub. 1. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            sedmi dan „devetnice“ / 17,30
            za + Cvjetka, Ljubicu i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 18,00Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati (osmi dan „devetnice“)

subota, 17. rujna 2016.

Raspored svetih misa: od 19. 9. 2016. do 25. 9. 2016.


Pon. 19. Obitelj Hrvoja Ćorića na nak. / 7,30
            za + Marka Boškovića i + Ivana Vegara (prijatelji) / 18,00


Uto. 20. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Ivu (ž) Perić i ost. + (Stojan) / 18,00


Sri. 21. za + Zoru Bošković i ost. + (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Dominika (m) Medića (Ivana Begić) / 18,00


Čet. 22. za + Ružu, Peru (m) i Vidu (ž) Jovanović (Zdravka sa ob.) / 7,30
            za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Dragan) / 18,00


Pet. 23. Rada Šakota na nak. / 7,30
            za + Stojana, Janju i Vinka (m) Kneževića (Zora Antunović) / 18,00


Sub. 24. Hrvoje i Mateja Ćorić za pok. djedove, bake i ujku / 7,30
            misa vjenčanja (Katica Raič i Dragan Raguž) / 18,00Ned. 25. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

nedjelja, 11. rujna 2016.

Raspored vjeronauka: 2016/2017. g. - 1. polugodište…


Ponedjeljkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 4/IX. godišnje… Prvopričesnici…
16,00 (ž/m) sati…                           - 8/IX. godišnje


Utorkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 2/IX. godišnje…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 6/IX. godišnje


Četvrtkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 5/IX. godišnje...
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 8. r. … KRIZMANICI…


Petkom…
9,00 (ž)  i 10,00 (m) sati…             - 3/IX. godišnje…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 7/IX. godišnjeSubotom…
Probe pjevanja su po dogovoru sa voditeljima…

11,00 sati – Ministranti… (sastanak)

subota, 10. rujna 2016.

Raspored svetih misa: od 12. 9. 2016. do 18. 9. 2016.


Pon. 12. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Babić (Berislava Pavlović sa ob.) / 7,30
            Anđelko i Tereza Obradović za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 13. za + Mirka (m), Vlatka (m) i Anu (ž) Bošković (Danica) / 7,30
            za + Grgu Raguža (Anica) / 18,00


Sri. 14. Grga i Ana Juko za sve svoje pok. / 7,30
            za + Jozu (m) i Matu Jurkovića (Dominika) / 18,00


Čet. 15. za + Anicu, Niku (m), Juru (m) i ost. + (Ljuba Vukanović) / 7,30
            za + Ivu (m), Anicu i Martina Prkačin i ost. + (Danica Previšić) / 18,00


Pet. 16. za + Iliju i Vinku (ž) Bošković i ost. + (Dragica Obradović sa ob.) / 7,30
            za + Peru (m) Puljića (Nada) / 18,00


Sub. 17. za + Ivana (m) Stankovića (Stojka sa dj.) / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića (Katica sa dj.) / 7,30Ned. 18. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 3. rujna 2016.

Raspored svetih misa: od 5. 9. 2016. do 11. 9. 2016.


Pon. 5. za + Baldu Njavro i ost. + (Boko) / 7,30


Uto. 6. za + Cvijetu (ž), Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (Slavica Vrankić) / 7,30


Sri. 7. za + Janju Kuzman (Pavo sa ob.) / 7,30


Čet. 8. MALA GOSPA, za + Anicu Putica (obitelj) / 8,00
            za + Peru (m) Milanovića (Božica sa ob.) / 18,00


Pet. 9. za + Lovru (Pava Njavro) / 7,30


Sub. 10. za + Marijana (m) Bunoza (Jadranka sa ob.) / 7,30
            za + Niku (m) Vučina (Dragan) / 7,30Ned. 11. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…