subota, 27. listopada 2012.

Raspored svetih misa: od 29. listopada do 4. studenoga 2012.


Pon. 29. Anđelko Jurković za duše u čistilištu / 18,00


Uto. 30. Ljubica Knežević sa dj. na nak. / 18,00


Sri.31.  Mila Penava za + Jerku i ost. pok. iz obitelji Penava i Jurković / 18,00


Čet. 1. SVI SVETI: misa za narod u 9,00 sati…(Čapljina)


Pet. 2.  DUŠNI DAN: misa za naše pokojne u 9,00 sati… (Čapljina)


Sub. 3. za + Antu, Milenku i Mariju (djeca) / 7,30
-         za + Cvjetka Budimira (Ljubica i Mirjana) / 18,00


Ned. 4. misa za narod u 11,30 sati (Struge)

petak, 19. listopada 2012.

Raspored svetih misa od 22. do 28. listopada 2012.


Pon. 22. Ivanka Raič za + Jozu i Janju i ost. + / 18,00


Uto. 23. za + Martina i Ružu Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Sri. 24. Luka i Mara Marković za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 25. za + Nikolu Kevića i ost. + (Neđa sa ob.) / 18,00


Pet. 26. Drago i Stojan Bošković za + roditelje i ost. + / 18,00


Sub. 27. za + Lovru (Pava Njavro) / 18,00
-      

Ned. 28. misa za narod u 11,30 sati…

petak, 12. listopada 2012.

Raspored svetih misa: od 15. do 21. listopada 2012.


Pon. 15. za + Vidu (m) i Ivanu (ž) Vlahić i ost. + iz obitelji Vlahić (Anđa Vlahić) / 18,00


Uto. 16. za + Anu i Stoju Maslać i ost. + (Mijo Maslać) / 18,00


Sri. 17. za + Tereziju Luburić i ost. + iz ob. Luburić (ob. Luburić) / 18,00


Čet. 18. za + Ivana Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 19. za + Anicu, Niku i Juru i ost. + (Janja Dropulić) / 18,00


Sub. 20. Stanko i Bernarda Galić za sve svoje pok. / 18,00


Ned. 21. misa za narod u 11,30 sati (Struge)

petak, 5. listopada 2012.

Raspored svetih misa: od 8. do 14. 10. 2012.


Pon. 8. za + Danu, Antu, Luku i Žarka Petković (Tadija i Nevenka Petković) / 18,00

Uto. 9. Mirko Barišić za duše u čistilištu / 18,00
-         za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) 1.g. / 18,00

Sri. 10. za + Nedjeljku, Vesnu i Vlatka Obad (Dragan sa ob.) / 18,00

Čet. 11. Kristina Bender za + oca Marka / 18,00

Pet. 12. Bajna i Vedran Puđa na nak. / 18,00

Sub. 13. misa vjenčanja u 16,30 sati...
-         Danijel Ramljak za duše u čistilištu / 18,00

Ned. 14. misa za narod u 11,30 sati (Struge)

Raspored vjeronauka: 2012/2013.g.


Ponedjeljkom...

9,00 i 15,00 sati… - 2/IX. godišnje…
10,00 i 16,00 sati… - 3/IX. godišnje…

Utorkom...

9,00 i 15,00 sati… - 4/IX. godišnje… Prvopričesnici…
10,00 i 16,00 sati… - 7. r. …

Četvrtkom...

9,00 i 15,00 sati… - 8. r. … KRIZMANICI…
10,00 i 16,00 sati… - 4. r. …

Petkom...

9,00 i 15,00 sati… - 5. r. …
10,00 i 16,00 sati… - 6. r. …

Subotom…

10,00 sati… MINISTRANTI…
11,00 sati… ČITAČI i PJEVANJE za dječji zbor (osnovna škola...)
12,00 sati... ČITAČI i PJEVANJE za zbor mladih (srednja škola, studenti itd...)