subota, 26. ožujka 2016.

Raspored svetih misa: od 28. 3. 2016. do 3. 4. 2016.


Pon. 28. za + Marinka (Cakana) Sušića (Dragan Šutalo) /(krštenja)/ 11,00


Uto. 29. za + Anu i Stoju Maslać i ost. + (Mijo) / 7,30


Sri. 30. za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Pero i Zlata Maslać) / 7,30


Čet. 31. za + Žarka (m) i Katu Vego (Ljiljana) / 7,30


Pet. 1. za + Zorku Andrun (Zdenka) 1.g. / 7,30


Sub. 2. za + Ljubicu, Cvjetka (m) i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 19. ožujka 2016.

Raspored svetih misa: od 21. 3. 2016. do 27. 3. 2016.


Pon. 21. za + Niku (m) Vučina (Anđa sa ob.) / 7,30
            Ilinka Njavro za sve svoje pok. / 7,30


Uto. 22. za + Anu, Ivana, Boška i Cviju (Snježana Barišić) / 7,30
            za + Božana (m) i Terezu Krešić (Vido) / 7,30


Sri. 23. za + Antu Babića (Spasa sa dj.) / iza ispovijedi u 8,30
            za + Maricu Mastela (prijateljice) /iza ispovijedi u 15,00
            za + Josipa (m), Lenka (m) i Zlatka (m) (Drago Bule) / iza ispovijedi u 17,00


Čet. 24. VELIKI ČETVRTAK, misa „Večere Gospodnje“ u 18,00 sati…


Pet. 25. VELIKI PETAK, obredi u 18,00 sati…


Sub. 26. VELIKA SUBOTA, obredi i sveta misa u 19,00 sati…Ned. 27. USKRS, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati (krštenje) …

subota, 12. ožujka 2016.

Raspored svetih misa: od 14. 3. 2016. do 20. 3. 2016.


Pon. 14. za + Maru, Grgu i Milku (Janja Martić) / 7,30
            za + Miru (m) Markovića (Ruža) / 18,00


Uto. 15. za duše u čistilištu (Nikolina Krešić) / 7,30
            za + Jakova, Stanu i Militu (ž) (Ruža Marković) / 18,00


Sri. 16. za + Jozu (m), Janju i Anicu Bošković (Ivanka Raič) / 7,30
            za + Matu Jurkovića (Damir) / 18,00


Čet. 17. za + Anđelka (m) i Matu Maslaća i ost. + (Mijo) / 7,30
            za + Stojana i Janju Krešić (Ilinka Njavro) / 7,30


Pet. 18. za + Marka i Božicu Pažin (Danica sa ob.) / 7,30
            za + Janju i Đuru Matić (Draga Bender) / 7,30


Sub. 19. SV. JOSIP, za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 18,00Ned. 20. CVJETNICA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. ožujka 2016.

Raspored svetih misa: od 7. 3. 2016. do 13. 3. 2016.


Pon. 7. za + Ružu i Juru Ostojić (Janja Šimović) / 7,30
            za + Iliju i Anđu Puljić (Pero sa ob.) / 18,00


Uto. 8. za + Marka, Maru, Niku (m), Vidu (m), Boška i Damjana Goluža (Ivan) / 7,30
            za + Zdravka (m) i Slavku (ž) Kapular (Zrinko) / 18,00


Sri. 9. za + Đuru Šutala (Marinko sa ob.) / 7,30
            Kata Popović za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 10. za + Stjepana Raguža i ost. + (Matija Raguž) / 7,30
            za + Đuru i Zoru Ćišija (Lazo sa ob.) / 18,00


Pet. 11. za obitelj (Mario Kevo) / 7,30
            za + Srećka Jelčića (Vera sa dj.) / 18,00


Sub. 12. za + Vidu (m), Anđu, Jozu (m) i Janju Kevo (Mara Jurković) / 7,30
            za + Šćepu, Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 7,30Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…