subota, 27. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 29. 5. 2017. do 4. 6. 2017.


Pon. 29. za + Andriju i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            Anđa Vučina na nak. / 18,00


Uto. 30. za + Petra (m) i Dalibora (m) (Marija Juko) / 7,30
            za + Ljubu (m), Stanu (ž) i Božu (m) (Danica Previšić sa dj.) / 18,00


Sri. 31. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu (m) Ivankovića (Anđa) / 18,00


Čet. 1. za + Zdravka (m) Dugandžića (obitelj) / 7,30
            za + Maricu Matijić (Pero i Angela Puljić) / 18,00


Pet. 2. za + Božu (m) Krešića (Vlaho) / 7,30
            za + Stjepana (m) i Nadu (ž) Jurković i ost. + (Štefica Šutalo sa dj.) / 18,00


Sub. 3. za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Nikolu Jurkovića (Mirjana sa dj.) / 7,30



Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 20. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 22. 5. 2017. do 28. 5. 2017.


Pon. 22. za + Vidoslava, Jozu (m), Slavku (ž), Ružu i Stjepana Maslaća (Ružica sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu, Vidu (m), Ivu (ž), Maru, Dinka (m), Miru (m) i ost. + (Neđa Kević) / 18,00


Uto. 23. za + Tadiju Petkovića (Nevenka sa ob.) / 7,30
            za + Stanka i Maru Jerkić (Ljilja) / 18,00


Sri. 24. za + Pavu (m) i Ivku (ž) Jerković (djeca) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka sa dj.) / 18,00


Čet. 25. za Ivanu (ž) i Marka (m) (Mirko Vučina) / 7,30
            za + Slavka (m) Karlovića (Ružica sa dj.) / 18,00


Pet. 26. za + Miška Maslaća i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Marijana (m) i Janju (ž) Raguž (Ivanka, Glorija i Marijana) / 18,00


Sub. 27. za + Anđelka (m) i Ružu Šutalo (Stjepan sa ob.) / 7,30
            za + Peru (m) i Matiju Pavlović i ost. + (Ante sa ob.) / 7,30



Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 15. 5. 2017. do 21. 5. 2017.


Pon. 15. za + Boška, Grgu i Anicu (Boža sa dj.) / 7,30
            za + Josipa (m), Lenka (m) i Davora Bule i + Zlatka (m) Ivankovića (Drago Bule) / 18,00


Uto. 16. za + Slavka (m) i Božu (ž) (Davorka Džakula) / 7,30
            za + Ivicu (m) Božića i + Maru Matulić (Zvonimir Božić) / 18,00


Sri. 17. za + Ljilju (ž) Mandarić (obitelj) / 7,30
            za + Maru Mustapić (obitelj) / 18,00


Čet. 18. za + Peru (m) Milanovića (Božica sa ob.) / 7,30
            Slavka (ž) i Marinko Marić za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 19. za + Antu Babića (obitelj) / 7,30
            za + Ivanu (ž) Ilić (djelatnici srednje škole Čapljina) / 18,00


Sub. 20. za + Nikolinu (ž) Raič (djelatnici srednje škole Čapljina) 1.g. / 7,30
            za + Marka i Anđu Perić (Vinka) / 7,30
            krštenja u 11,00 i 12,00 sati…



Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

nedjelja, 7. svibnja 2017.

44 PRVOPRIČESNIKA ŽUPE SV. FRANJE ASIŠKOGA ČAPLJINA


44 prvopričesnika župe sv. Franje Asiškoga – Čapljina /20 djevojčica i 24 dječaka/, danas  /7. svibnja 2017./  po prvi puta primiše Tijelo Kristovo, kruh vječnoga života.





U Evanđelju ove nedjelje „Dobroga Pastira“ naš se Spasitelj predstavlja kao vrata ovcama… „Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se…“.



Ova nedjelja je važna ne samo radi Kristove pastirske službe, nego i radi toga što je Krist svoju pastirsku službu povjerio i ljudima. Zato smo danas molili za one koji već vrše tu pastirsku službu i za one koji će osjetiti Kristov poziv i spremno se odazvati tom pozivu.


Molili smo da i među našim prvopričesnicima izabere kandidate kako bi jednoga dana bili vrijedni služitelji Kristove pastirske službe među ljudima.




A kad je riječ o pastirima, Isus ističe da je odlika pastira da ne preskače drugdje već da ulazi na vrata. Našim današnjim slavljenicima želimo da uvijek u svome životu znaju prepoznati Krista kao vrata kroz koja se ide u život vječni.


„Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.“ (Iv 6, 51-58)

subota, 6. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 8. 5. 2017. do 14. 5. 2017.


Pon. 8. za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) i Maru (ž) Gadže i + Maru Crnjac (Ruža Bule) / 18,00


Uto. 9. za + Antu i Božicu Barišić (Mirko) / 7,30
            za + Pavu (m) Karlušića (Pavo sa ob.) / 18,00


Sri. 10. za + Stojana, Janju i Vinka (m) (Zora Antunović) / 7,30
            za + Veru (ž) i Matu Brajković i ost. + (M. Đevenica) / 18,00


Čet. 11. za + Matu (m) Previšića (obitelj) / 7,30
            za + Šimu (m) i Anu (ž) Božić i + Maru Grmača (Zvonimir sa ob.) / 18,00


Pet. 12. za + Tomislava (m) Mustapića (Vinka sa ob.)  1.g.  / 7,30
            za + Peru i Božicu Perić i ost. + (Doma Kevo) / 18,00


Sub. 13. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Maricu, Iliju i Štefu Mastela (prijateljice) / 7,30



Ned. 14. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati… (misa u 11,00 sati je na Hrasnu)