subota, 26. listopada 2013.

Raspored svetih misa: od 28. 10. 2013. do 3. 11. 2013.


Pon. 28. Anđa Bradarić za sve svoje + / 7,30
            za + Luku Šutala i ost. + (Božica Milanović)


Uto. 29. za + Janju (Vlatko Šutalo) / 7,30
            za + Ljubu (m), Stanu i Božu te za + roditelje, braću i sestre (Danica Previšić sa dj.) / 18,00


Sri. 30. Mato i Šima Obad za svoje + / 7,30
            za + Lucu, Tonija, Tomu, Marka i Martina (Danica Previšić) / 18,00


Čet. 31. za + Nikolu (Mila Bažević sa ob.) / 7,30
            za + Janju (Vinko Matić) / 18,00


Pet. 1. SVI SVETI: mise za narod u 9,00 i 18,00 sati…


Sub. 2. DUŠNI DAN: misa za duše u čistilištu / 9,00Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. listopada 2013.

Raspored svetih misa: od 21. 10. 2013. do 27. 10. 2013.


Pon. 21. za + Tereziju Luburić (Stanko sa ob.) / 7,30
            za + Milku (ž) Pavlović (Veselko) / 18,00


Uto. 22. za + Jozu (m) Boškovića i + Peru (m) Raiča (Srećko i Ivanka) / 7,30
            za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 18,00


Sri. 23. za + Antu,Mariju i Anu (Serafina Obrdalj) / 7,30
            za + Maricu Raič (Julija i Danica) / 18,00


Čet. 24. za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30
            za + Martina i Ružu Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Pet. 25. za + Anđelka Vukića (Anica sa ob.) / 7,30
za + Nikolu, Maru, Stanu, Zvonku, Anđelka i Maricu (Julija i Danica) / 18,00


Sub. 26. Mirjana Puljić na nak. / 7,30
            Ana Raguž na nak. / 7,30Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 12. listopada 2013.

Raspored svetih misa: od 14. 10. 2013. do 20. 10. 2013.


Pon. 14. za + Peru (m) Filipovića (Ana) / 7,30
            za + Cvjetka, Ljubicu i Miroslava Budimira (Mirjana Kašić) / 18,00


Uto. 15. za + Janju Šutalo (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Božicu Bošković i ost. + (Drago) / 18,00


Sri. 16. za + Marinka (m) Sušića (Ana) / 7,30
            Drago Bule za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 17. za + Blašku Jurkovića (Mara sa dj.) / 7,30
            Ruža Pavlović za pok. iz ob. Pavlović i Bošković / 18,00


Pet. 18. Marija Raguž na nak. / 7,30
            Ruža Bule za + iz ob. Gadže / 18,00


Sub. 19. za + Julijanu Brajković (Zoran sa ob.) / 7,30
            Ante i Kristina Bender na nak. / 7,30Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. listopada 2013.

Raspored svetih misa: od 7. 10. 2013. do 13. 10. 2013.


Pon. 7. za + Antu Raiča i + Jozu (m) i Stanu Raguž i ost. + (Marica) / 7,30
            za + Zoru i Đuru (Lazar Ćišija) / 18,00


Uto. 8. za + Fabijana Raiča (Cvija) / 7,30
            za + Ivana Lauca (Ivica/ž/) / 18,00


Sri. 9. Bajna Puđa na nak. / 7,30
            za + Cviju i Peru (m) Matića (Mara Krmek sa ob. / 18,00


Čet. 10. za + Ambru, Katu, Peru (m) i Rosu Puljić (Anđa Vučina) / 7,30
            za + Božicu (ž) i Martina Puljića (Ivan sa ob.) / 18,00


Pet. 11. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            Vinko Pažin na nak. / 18,00


Sub. 12. Zora Antunović na nak. / 7,30
            Boško za + roditelje i ost. + / 7,30Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…