subota, 28. siječnja 2017.

Raspored svetih misa: od 30. 1. 2017. do 5. 2. 2017.


Pon. 30. za + Jozu (m) i Maru Martić (Grgo) / 7,30
            za + Duju, Ivana (m), Maru, Jagu (m) i Ružu (Mara Jovanović sa ob.) / 18,00


Uto. 31. za + Ivana (m) Raguža i + Tomu (m) Kalfića (Ankica Raguž) / 7,30
            za + Ivu (m) Bičvića (Mirjana Raguž) / 18,00


Sri. 1. za + Boku i Đuru Šutalo (Štefica sa dj.) / 7,30
            za obitelj (Nikola Mišić) / 18,00


Čet. 2. za + Marija (m) i Alojzija (m) Kustura (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu i Anđu Šanje (djeca) / 18,00


Pet. 3. Stjepan i Valentina Šutalo za sve svoje pok. / 7,30
            za + Cviju Vučina (Mirko) / 18,00


Sub. 4. za + Rosu, Boška i Maru Vukanović (Vido sa ob.) / 7,30
            misa „za mlade i kršćanske obitelji“ / 7,30Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 21. siječnja 2017.

Raspored svetih misa: od 23. 1. 2017. do 29. 1. 2017.


Pon. 23. Damjan i Zora Bošković za sve svoje pok. / 7,30


Uto. 24. za + Kristinu Vukančić (Monika) / 7,30


Sri. 25. za + Zdravka (m), Niku (m) i Ružu Bošković (obitelj) / 7,30


Čet. 26. za + Vladimira i Janju Karlović (Predrag sa ob.) / 7,30


Pet. 27. za + Dragu (m), Dragicu (ž) i Dragana (m) Katića (Davor sa ob.) / 7,30


Sub. 28. za + Miru (ž) Sulić (Marijo) / 7,30
            za + Slađanu Raguž (Dragan Papac) / 7,30
            krštenje…Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. siječnja 2017.

Raspored svetih misa: od 16. 1. 2017. do 22. 1. 2017.


Pon. 16. za + Ivu (ž) i Anku (ž) Brekalo i ost. + (Mirjana Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Marina (m), Franu, Iliju i Maru Jurković (Štefa) / 18,00


Uto. 17. za + Ivu (ž) i Franju (m) Medvidović (Željko) / 7,30
            za + Maru i Stanka (m) Krmek (Anita) / 18,00


Sri. 18. Borislav i Stana Bule za sve svoje pok. / 7,30
            Željko i Jadranka Jelčić za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 19. za + Martina, Matiju i Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30
            za + Vlatka (m), Vesnu i Nedjeljku (ž) Obad (Dragan sa ob.) / 18,00


Pet. 20. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru (Niko Bule) / 7,30
            za + Lucu Mustapić (Marija i Vicko sa ob.) / 18,00


Sub. 21. za + Dragicu-Janju Vukorep (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m), Šimu (ž), Filipa i Ivana (m) (Tereza Šimović) / 7,30Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. siječnja 2017.

Raspored svetih misa: od 9. 1. 2017. do 15. 1. 2017.


Pon. 9. za + Slavka (m) Raspudića (Žaklina) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina) / 18,00


Uto. 10. Rada Šakota na nak. / 7,30
            za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa ob.) / 18,00


Sri. 11. za + Vidoja i Cvijetu Raguž (Božo) / 7,30
            za + Janju Babić (Stojan Perić) / 18,00


Čet. 12. za + Antuna Vukorepa, zadušnica (obitelj) / 7,30
            za + Marka i Ivanu (ž) (Mirko Vučina) / 18,00


Pet. 13. za + Zdenka (m) Čutura (Drago sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu i Katu Raguž (Pero Raguž) / 18,00


Sub. 14. za + Filipa i Ivu (ž) Kelava (Pero Raguž) / 7,30
            za + Miroslava (m), Cvjetka (m) i Ljubicu Budimir (Mirjana Kašić) / 7,30
            krštenje…Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…