petak, 28. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 31. 3. 2014. do 6. 4. 2014.


Pon.  31. Žan Pehar sa ob. na nak. / 7,30
            za + Antu Buntića (Marija sa dj.) / 18,00


Uto. 1. za sve pok. iz ob. Previšić i Pendeš (Božica Previšić) / 7,30
            za + Miru (m) Markovića i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sri. 2. za + Ljubicu /1.g./, Cvjetka i Miroslava (m) Budimir (Mirjana Kašić) / 7,30
            za + Danicu Bule (Drago) / 18,00


Čet. 3. za + Ivana (m) i Anku Botić, te + Šimuna i Anu Brajković (obitelj) / 7,30
            za + Marijana (m), Maru, Slavku (ž) i Ivu (m) Marić (Stjepan) / 18,00


Pet. 4. za + Matu i Božicu (Damjan Bošković) / 7,30
            za + Ivana (m) i  Anu (ž) Marić (Zdenka) / 18,00


Sub. 5. Nikša Matijić za sve svoje pok. / 7,30
            Ivana Šimović na nak. / 7,30Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati… 

petak, 21. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 24. 3. 2014. do 30. 3. 2014.


Pon. 24. Šćepo Jurković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Vlatka, Nedjeljku (ž) i Vesnu (ž) Obad (Dragan sa ob.) / 18,00


Uto. 25. za + Maricu (ž) Čutura (Marina sa ob.) / 8,00
            za + Jozu (m) i Janju (ž) Marić i ost. + (Anđa Vlahić) / 18,00


Sri. 26. za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 7,30
            za + Anu (ž) i Stoju (ž) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Čet. 27. Božica Milanović na nak. / 7,30
            Miško Raič za sve svoje pok. / 18,00

Pet. 28. N.N. na nak. (za prestanak Bogo-psovke…) / 7,30
            za + Marinka Sušića –Cakana (Dragan Šutalo) / 18,00


Sub. 29. za + roditelje, braću i sestru Maru (Ljubica Perić) / 7,30
            Marinko i Ankica Marić na nak. / 7,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

petak, 14. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 17. 3. 2014. do 23. 3. 2014.


Pon. 17. za + Marka (m) i Zdenku (ž) Pažin (Danica sa dj…) / 7,30
            za + Anđelka (m) i Matu (m) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Uto. 18. za + Antu i Marka (Ivica i Olgica Radić) / 7,30
            za + Dragu (m) Arapovića (Angelina) / 18,00


Sri. 19. za + Janju i Đuru Matića (Draga Bender) / 8,00
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / 18,00


Čet. 20. za + Božicu, Đuru, Maru i Luku Vujinović i ost. + (Jozo) / 7,30
            za + Lucu i Spasoja Vukanovića (Ivo) / 18,00


Pet. 21. Marina Rajič na nak. / 7,30
            Klapa Signum na nak. / 18,00


Sub. 22. za + Peru (m) i Zoru Previšić (Stanislav) / 7,30
            za + Boku i Ružu Papac (Luca) / 7,30Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

petak, 7. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 10. 3. 2014. do 16. 3. 2014.


Pon. 10. za + Matu Papkovića (Ljubica sa dj.) / 7,30
            za + Đuru i Zoru Ćišija (Lazo sa ob.) / 18,00


Uto. 11. za sve pok. iz ob. Mitrović i Šimić / 7,30
            za + Matiju, Janju, Ivu (ž) i Ružu (Gordana Karlović) / 18,00


Sri. 12. za + Stanu (ž) i Ivana (m) Vasilj (Milenka Filipović) / 7,30
            za + Šimu i Boku Konjevod (Slava Njavro) / 18,00


Čet. 13. za + Martina, Božicu, Boška i Anđu Puljić (Matija) / 7,30
            Jasna Bošković na nak. / 18,00


Pet. 14. Dijana Malić na nak. / 7,30
            za + Ivu (m), Juru i Matiju (ž) Stanić (Anđa Karlović) / 18,00


Sub. 15. za + Peru (m), Cviju i Mladenku Arambašić (Anka Delić) / 7,30
            za + Zdenka (m) Delića (Anka) / 7,30Ned. 16. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

POZIV BISKUPA BK BIH NA MOLITVU ZA PRAVEDNI MIR U UKRAJINI I U SIRIJI


     Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice!
     Dragi vjernici!
     Dragi Božji narode!
 
   Svima nam je dobro poznato da se proteklih tjedana u Ukrajini događaju društveni neredi koji vrlo ozbiljno prijete miru u tom dijelu svijeta. Posljednjih dana situacija je postala još dramatičnija i prijeti da prijeđe granice te zemlje.
     U povodu tih veoma zabrinjavajućih događanja, poglavar Grkokatoličke Crkve u Ukrajini, veliki nadbiskup Sviatoslav Shevchuk, obratio se, 3. ožujka 2014., dramatičnim pismom svim predsjednicima Vijeća Europskih biskupskih konferencija, pa tako i predsjedniku Biskupske konferencije BiH. U tom pismu on kaže: „Obraćamo se vašim vjernicima i svim građanima vaše zemlje da iskoristite sva moguća sredstva da se zaustavi brutalan napad na teritorij Ukrajine. Mi vas preklinjemo da (…) prema mogućnostima senzibilizirate svoje vjernike i građane da se dignu snažnim i odlučnim glasom i jedinstvenom i konkretnom akcijom protiv neprihvatljiva ponašanja ruskih vojnika.
     Uništavajući mir i stabilnost u Ukrajini, riskira se da se destabilizira cijeli sadašnji sustav svjetske sigurnosti (…). Zbog toga razloga treba iskoristiti sva sredstva kako se ne bi zapalio rat u Ukrajini. Računamo na vašu ne-ravnodušnost i na vaš što učinkovitiji doprinos da se zaustave eventualno nasilje i agresija.“
     Mi, koji imamo grozno iskustvo ratnih stradanja, čije rane još uvijek liječimo, vrlo dobro možemo razumjeti ozbiljnu zabrinutost ukrajinskih katolika bizantskoga obreda i njihova crkvenoga poglavara, kao i njegov poziv da se s njima ljudski i vjernički solidariziramo. Stoga vas, kao vaši biskupi, pozivamo da se ujedinimo u molitvi Bogu za pravedan i trajan mir u Ukrajini, što će biti naš najjači mogući glas, odlučan i konkretan, koji u ovome trenutku možemo podići. Stoga određujemo da, u svim našim župama na sve korizmene nedjelje, uz druge nakane, za vrijeme Misnih slavlja, svaka okupljena zajednica Kristovih vjernika javno moli, osobito u Molitvi vjernika, također za mir u Ukrajini, a predvoditelji Euharistijskih slavlja neka ovaj poziv objave okupljenim vjernicima.
     Neka Gospodin Isus, „Mir naš“ (Ef 2,14), po zagovoru svetoga Jozafata, ukrajinskoga biskupa i mučenika, učini da narodi mačeve prekuju u plugove, a koplja u srpove; da narod više ne diže mača protiv naroda i da se više ne uči ratovanju! (usp. Iz 2,4).
     U istom duhu pozivamo sve na molitvu da prestanu krvavi sukobi i u Siriji, preporučujući svemogućem Bogu braću kršćane, kao i sve druge građane te ratom razorene zemlje da zavlada pravedan i trajan mir.
     Sarajevo, 6. ožujka 2014.
     Vaši biskupi
Vinko kardinal Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski
Mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
Mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski
i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski
Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup
Mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski
Mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki


subota, 1. ožujka 2014.

Raspored svetih misa: od 3. 3. 2014. do 9. 3. 2014.


Pon. 3. za + Mirka (m) Doko i ost. + (Željko sa ob.) / 7,30
            za + Jelicu Andrun (Zdenka) / 18,00


Uto. 4. za + Marija (m) Rebca (obitelj) / 7,30
            za + Antu Krešića (obitelj) / 18,00


Sri. 5. za + don Ivu Pavlovića / 7,30
            za + Janju i Slavka (m) Krmek (Ljubo sa ob.) / 18,00


Čet. 6. za + Janju Šutalo (Vlatko) / 7,30
            za + Iliju-Ilu i Anđu Puljić (Pero) / 18,00


Pet. 7. za + Zdravka (m) i Slavku (ž) Kapular (Zrinko sa ob.) / 7,30
            za + Stjepana, Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Sub. 8. za + Vlatka, Nedjeljku (ž) i Vesnu (ž) Obad (Dragan sa ob.) / 7,30
            Žan Pehar na nak. / 7,30Ned. 9. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…