subota, 27. travnja 2013.

Raspored svetih misa: od 29. 4. 2013. do 5. 5. 2013.


Pon. 29. za + Niku (m), Ivana (m), Božicu i Zoru Maslać (Božica) / 7,30
            za + Nešu Proleta (Damjan sa ob.) / 18,00


Uto. 30. za + Stojana i Janju Knežević (Zora Antunović) / 7,30
            za + Lovru i Antuna (ob. Bošković) / 18,00


Sri. 1. za + Dragicu Bošnjak (Martina Butigan) / 7,30
            za + Adrijana Rašića (prijatelji iz razreda) / 18,00


Čet. 2. za + Ivu (ž) i Filipa (m) (Ana Raguž) / 7,30
            za + Branku (ž) Vidović (Krunoslava) / 18,00


Pet. 3. Branka Džakula na nak. / 7,30
            Krešimir i Ana na nak. / 18,00


Sub. 4. za + Anđelka (m) Puljića i ost. + (Mladen) / 7,30
            za + Franu (m) Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30


Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…  

subota, 20. travnja 2013.

Raspored svetih misa: od 22. 4. 2013. do 28. 4. 2013.


Pon. 22. za + Stojana i Janju Krešić (Mara Previšić) / 7,30
            za + Stojana Krešića (Ivan) / 18,00


Uto. 23. Mirjana Jurković na nak. / 7,30
            za + Niku (m) i Boju (ž) Marić (Mara) / 18,00


Sri. 24. za + Stojana Boškovića (Nikola Stanković sa ob.) / 7,30
            za + Mirka Krtalića (Neda Milanović) / 18,00


Čet. 25. za + Marinu (ž) Previšić (Ivan i Angela) / 7,30
            za + Marka Vlahića (Vide) / 18,00


Pet. 26. za + Danicu i Davorku Šimović (Tomislav sa ob.) / 7,30
za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / 18,00


Sub. 27. Zoran i Vide Šego za sve svoje + / 7,30
za + iz obitelji: Mikulić; Cvitković; Knezović; Likfeld i Vrebac (ob. Mikulić) / 7,30


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…

subota, 13. travnja 2013.

Raspored svetih misa: od 15. 4. 2013. do 21. 4. 2013.


Pon. 15. za + Đuru i Maru Vujinović i ost. + (Ilija) / 7,30
            za + Nevenku Perić (Mira Martinović sa ob.) / 18,00


Uto. 16. za + Renatu, Anđelka (m), Božu (m) i Cviju Vukić (Anica) / 7,30
            za + Niku (m) i Božanu (ž) Butigan i + Martina i Dragicu Bošnjak (Mišo i Martina Butigan) / 18,00


Sri. 17. za + Martina, Ivanu (ž), Zdravka (m) i Krešu Puljić (Anica Vukić) / 7,30
            za + Cvijetu, Boška i Luku Šutalo (Božica Milanović) / 18,00


Čet. 18. za + Nikolu Bogdana (Katica) / 7,30 ---
            za + Ivana (m) Pavlovića (Branislav sa ob.) / 18,00


Pet. 19. za + Maria (m) Rebca (Darija sa dj.) / 7,30
            za + Anđu Jogunica (Ivan) / 18,00


Sub. 20. za + Rosu i Jozu (m) Menalo (Vinko sa ob.) / 7,30
            za + Ivanu (ž) i Marka Vučina (Mirko) / 7,30


Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati… 

subota, 6. travnja 2013.

Raspored svetih misa: od 8. 4. 2013. do 14. 4. 2013.


Pon. 8. za + Danicu, Antu i Nikolu Cvitanovića i ost. + (Jasna Jelčić) / 7,30
            za + Anicu Perić (Jasna Mustapić) / 18,00


Uto. 9. Nikica Mustapić na nak. / 7,30
            Branislav i Irena Pavlović na nak. / 18,00


Sri. 10. za + Ivana, Janju (ž) i Krešu Raguž i + Miška, Stanu, Božu (m) i Zdravka (m) Mustapića (Tomislav i Mara Raguž) / 7,30
            za + Martina, Vinku (m) i Mandu Beno (Emerika) / 18,00


Čet. 11. za + Marinka Sušića – Cakana (Dragan Šutalo) / 7,30
            za + Anicu Putica (Goran Butigan) / 18,00


Pet. 12. za + Nikolu i Zoru Bošković (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Stojana Boškovića (obitelj) / 18,00


Sub. 13. za + Stojana Boškovića (Damjan sa ob.) / 7,30
            misa vjenčanja u 17,00 sati


Ned. 14. mise za narod u 9,00; 11,00 (prva pričest) i 18,00 sati

POZIV I ODGOVOR

http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=1178

Preporuka: Ovaj "Poziv i odgovor" pročitajte na ovoj poveznici...