subota, 25. ožujka 2017.

Raspored svetih misa: od 27. 3. 2017. do 2. 4. 2017.


Pon. 27. za + Tadiju (Marija Zubonja) / 7,30
            Nevenka Sulić na nak. / 18,00


Uto. 28. Marin i Jelena Kozina za sve svoje pok. / 7,30
            za + Marinka Sušića – Cakana (Dragan Šutalo) / 18,00


Sri. 29. za + Maru Marinčić (Ilinka Njavro) / 7,30
            za + Nikolu, Peru (m) i Anđu Daničić (Vera Jelčić) / 18,00


Čet. 30. za + Ivu (ž) i Ivana (m) Pavlović (Berislav Bule) / 7,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) Stankovića (Ljilja Marić) / 18,00


Pet. 31. za + Zoru Andrun (Zdenka) / 7,30
            Petar i Mara Šaravanja za sve svoje pok. / 18,00


Sub. 1. za + Slavicu Češljić (Zoran i Karlo) / 7,30
            za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Pero i Zlata) / 7,30
            krštenje u 13,00 sati…Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 18. ožujka 2017.

Raspored svetih misa: od 20. 3. 2017. do 26. 3. 2017.


Pon. 20. za + Spasoja i Lucu Vukanović i ost. + (Ivo) / 7,30
            za + Đuru i Janju Matić (Draga Bender) / 18,00


Uto. 21. Dragica i Anto Kokić za sve svoje pok. / 7,30
            za + Boška Perutina i + Anđu Matijević (Marijana Milanović) / 18,00


Sri. 22. za + Iliju Krešića i ost. + (Baldo Krešić) / 7,30
            Antonija Brajković na nak. / 18,00


Čet. 23. za + Šćepu Buntića (Zdenka) / 7,30
            za + Marijana (m), Maru (ž), Slavku (ž) i Ivu (m) Marić (Stjepan) / 18,00


Pet. 24. za + Jozu (m) i Janju (ž) i ost. + iz ob. Marić i Obradović (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Niku (m) Vučina (Anđa sa ob.) / 18,00


Sub. 25. za + Antu Babića (Sonja sa ob.) / 7,30Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. ožujka 2017.

Raspored svetih misa: od 13. 3. 2017. do 19. 3. 2017.


Pon. 13. Blaženka Jurković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Elzu, Nikolu i ost. + iz ob. Vukojević i Bogdan (Radoslav) / 18,00


Uto. 14. za + Luku i Maru Knežević i ost. + (Janja Perić) / 7,30
            za + Miru (m) Markovića i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sri. 15. za + Mirka Šutala (Đuro sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu i Melitu Klarić (Ruža) / 18,00


Čet. 16. za + Anu i Mariju (Serafina) / 7,30
            za + Željku (ž) Butigan (Mara i Anđelko Obradović sa ob.) / 18,00


Pet. 17. za duše u čistilištu (Darija Vučina) / 7,30
            za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 18,00


Sub. 18. za + Marka, Božicu, Luciju i Anđu Pažin i ost. + (Danica) / 7,30
            za + Jozu (m) i Janju (ž) Knežević (Eugen) / 7,30Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 4. ožujka 2017.

Raspored svetih misa: od 6. 3. 2017. do 12. 3. 2017.


Pon. 6. Svjetlana Krešić na nak. / 7,30
            za + Rudu i Ružu Pehar (obitelj) / 18,00


Uto. 7. za + Katu, Miška i Katu Popović (Marica Raguž) / 7,30
            za + Đuru i Zoru Ćišija (Lazo) / 18,00


Sri. 8. za + Marka i Božicu Dadić (Lenka Jovanović) / 7,30
            za + Miška, Ivu (ž) i Brunu (m) (Mira) / 18,00


Čet. 9. za + Maru, Grgu i Milku (Janja Martić) / 7,30
            za + Srećka Jelčića (Vera sa dj.) / 18,00


Pet. 10. za + Antuna Vukorepa (obitelj) / 7,30
            za + Ivana (m) i Anu Marić (Snježana) / 18,00


Sub. 11. za + Antu Radića i + Markana Boškovića (Ivica i Olgica Radić) / 7,30
            N.N. za duše u čistilištu / 7,30Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…