petak, 24. svibnja 2013.

Raspored svetih misa: od 27. 5. 2013. do 2. 6. 2013.

Pon. 27. Janja Šimović za sve svoje + / 7,30
            za + Zvonku i Janju Šimunović ( Katica sa dj.) / 18,00


Uto. 28. Janja Šimović na nak. / 7,30
            Andrija i Sanja Obad na nak. / 18,00


Sri. 29. za + Matu Dadića (Anica) / 7,30
            za + Niku (m) i Maru Šutalo (Zdravka Njavro) / 18,00


Čet. 30. TIJELOVO, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 31. za + Ljubicu Turk (Drago Katić) / 7,30
            za + Stjepana i Nadu (ž) Jurković i ost. + (Štefica Šutalo) / 18,00


Sub. 1. za + Leona i Matiju Petrović (Adriana) / 7,30
            za + Maru (ž) Šutalo (Milenko sa ob.) / 7,30Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 18. svibnja 2013.

Raspored svetih misa: od 20. 5. 2013. do 26. 5. 2013.


Pon. 20. za + Stjepana Kuzmana (Pavo) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 18,00


Uto. 21. za + Matu (m) Jurkovića i ost. + (Damir) / 7,30
            za + Ljubu (m), Božu (m) i Stanu Previšić (Danica sa ob.) / 18,00


Sri. 22. za + Ivu (ž) i Franju Medvidovića (obitelj) / 7,30
            za + Božu (m) Mabića i ost. + (Ruža) / 18,00


Čet. 23. za + Nikolu, Tomu (m), Danicu, Anđu i Jelu Milanović (Miško) / 7,30
            za + Jozu (m) Kikaša (Marina sa dj.) / 18,00


Pet. 24. za + Marka i Božicu Milanović (Miško) / 7,30
            za + Dragana Katića (Davor) / 18,00


Sub. 25. za + Nikolu i Anicu Šutalo (Ruža Milanović) / 7,30
            za + Ružu i Stjepana Maslaća (Vido) / 7,30


Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. svibnja 2013.

Raspored svetih misa: od 13. 5. 2013. do 19. 5. 2013.


Pon. 13. Ivana Šimović na nak. / 7,30
            za + Andriju, Olgu i Iliju  Đevenica i ost. + (Miroslav) / 18,00


Uto. 14. za + Zdravku (ž) Dodig (Šimica) / 7,30
            za + don Ivu Pavlovića (Nikola) / 18,00


Sri. 15. za + Matu, Martina, Alfonza, Đuru, Nikolu i Rafu (Mijo Maslać) / 7,30
            za + Grgu Previšića i ost. + (Janja Martić) / 18,00


Čet. 16. za + iz obitelji Šimović i Šutalo (Ivana Šimović) / 7,30
            za + Ivana i ost. + (Spasoje Raguž) / 18,00


Pet. 17. Blaženka Jurković za sve svoje + / 7,30
            za + Matu Boškovića (Damjan Bošković sa ob.) / 18,00


Sub. 18. za + Cviju Doko i ost. + (Željko) / 7,30
            za + Antu Babića (obitelj) / 7,30


Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. svibnja 2013.

Raspored svetih misa: od 5. 5. 2013. do 12. 5. 2013.


Pon. 6. za + Ljubicu Raguž (Tomo) / 7,30
            Damjan Bošković sa ob. na nak. / 18,00


Uto. 7. Vinko Pažin na nak. / 7,30
            za + Damjana i Stoju (ž) Krmek (Draženko) / 18,00


Sri. 8. Svjetlana Krešić za svoje + / 7,30
            za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko sa ob.) / 18,00


Čet. 9. UZAŠAŠĆE – SPASOVO, misa na nak. / 8,00
            za + Željku (ž) Brkić (Štefica sa ob.) / 18,00


Pet. 10. Ivan Goluža za duše u čistilištu / 7,30
            za + Antu i Božicu Barišić (Mirko sa ob.) / 18,00


Sub. 11. za + Matu Previšića (Mara sa dj.) / 7,30
            Ivka Vujinović na nak. / 7,30


Ned. 12. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati… (11,00 sati –Hrasno)