utorak, 27. studenoga 2012.

Raspored svetih misa: od 26.11. do 2.12. 2012.


Pon.  26. za + Jozu (m) Krešića i + Boška i Anicu Džakula (Svjetlana sa dj.) / 7,30
Anđa Vučina za sve svoje + / 18,00


Uto. 27. za + Petra Šutala (Neđa Kuzman) / 18,00


Sri. 28. za + Franu Perića (Stojan sa ob.) / 18,00


Čet. 29. za + Božu (m), Stanu i Ljubu (m) Previšić (Danica sa ob.) / 18,00


Pet. 30. Nikola Vasilj na nak. / 18,00


Sub. 1. za + Rafu Popovića (djeca) / 7,30
za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 18,00


Ned. 2. mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…

subota, 17. studenoga 2012.

Raspored svetih misa: od 19. do 25. studenoga 2012.


Pon. 19. za + Blašku Jurkovića (Mara) / 18,00


Uto. 20. za + Niku (m) Filipovića (Dijana Jurković sa ob.) / 18,00


Sri. 21. za + Antu Petkovića (Janja) / 18,00


Čet. 22. za + Damjana (m) Papca (Slava) / 18,00


Pet. 23. za + Mihu i Jelenu Bender (Vjeko) / 18,00


Sub. 24. za + Marka Puljića (Ljubica) / 18,00


Ned. 25. mise za narod… / 9,00 i 11,00 sati

subota, 10. studenoga 2012.

Raspored svetih misa od 12. do 18. studenoga 2012.Pon. 12. za + Luku, Ružu i Marka Njavro (Mara) / 7,30


Uto. 13. Danijel Ramljak za duše u čistilištu / 18,00


Sri. 14. za + Niku (m) i Maru Šutalo (Zdravka Njavro) / 18,00


Čet. 15. Janja Kuzman na nak. / 18,00


Pet. 16. za + Anđu i Andriju Pažin (Janja sa ob.) / 18,00


Sub. 17. za + Nikicu Kneževića (Ljubica sa ob. ) / 7,30


Ned. 18. misa za narod u 11,30 sati (Struge)

subota, 3. studenoga 2012.

Raspored svetih misa: od 5. do 11. studenoga 2012.


Pon. 5.  za + Stanka Buntića (Ljiljana sa djecom) / 18,00


Uto. 6. za + Ivana Urbana (Dejan sa ob.) / 18,00


Sri. 7. Miško i Agata Raguž za sve svoje + / 18,00


Čet. 8. za + Marka Dadića (Stanka Marić) / 18,00


Pet. 9. za + Luku Šutala (Ana sa dj.) / 18,00


Sub. 10. za + Cvjetka Budimira (Ljubica i Mirjana sa ob.) / 18,00


Ned. 11. misa za narod u 11,30 sati (Struge)