subota, 30. ožujka 2013.

Raspored svetih misa: od 1. 4. 2013. do 7. 4. 2013.


Pon. 1. za + Miška, Janju, Ljubu (m), Vinka (m) i Zoru (ž) (Cvija Markić) / 8,00
            za + Stojana Boškovića (Vjeko Bender sa ob.) / 18,00


Uto. 2. za + Marka (Kristina Bender) / 7,30
            Šćepo Jurković za sve svoje + / 18,00


Sri. 3. za + Matu Previšića i + Stipu Pendeša i ost. + (Božica) / 7,30
            za + Filu Rebac (Anđa Kulaš) / 18,00


Čet. 4. Anđelko Obradović na nak. / 7,30 
za + Jozu (m) i + Ljubicu (Ana) / 18,00


Pet. 5. za + Iliju i Mariju Jurković (Frano) / 7,30
            Obitelj Nikše na nak. / 18,00


Sub. 6. za + Stanu Bule ( Marijan sa dj.) / 7,30
            za + Anđu i Andriju Pažin (Janja sa ob.) / 7,30


Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati… 

subota, 23. ožujka 2013.

Raspored svetih misa: od 25.3. do 31.3.2013.


Pon. 25. za + Jozu (m), Janju i Božicu Marić i ost. + (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Marija (m) Previšića (obitelj) / 7,30


Uto. 26. za Anu (ž) i Stoju Maslać i ost. + ( Mijo) / 7,30
            Za + Vinku (ž) Jelčić (Mile sa ob.) / 7,30


Sri. 27. za + Maricu (Ljiljana Nadaždin) / nakon ispovijedi u 8,30
            za + Niku (m) Vučina (Anđa sa ob.) / nakon ispovijedi u 16,00
            za + Vidu (m), Anđu i Janju Kevo (Mara Jurković) / nakon ispovijedi u 18,00


Čet. 28. VELIKI ČETVRTAK, za + Juru (m) Stanića (Anđa Karlović) / 18,00


Pet. 29. VELIKI PETAK, obredi u 18,00 sati…


Sub. 30. VELIKA SUBOTA, obredi u 19,00 sati…


Ned. 31. USKRS, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…


subota, 16. ožujka 2013.

Raspored svetih misa: od 18.3. do 24.3.2013.


Pon. 18. za + Tomislava Oberana (obitelj) / 7,30
            za + Anđelka (m) i Matu Maslaća (Mijo) / 18,00


Uto. 19. za + Stanka Penavu i ost. + (Veselko) / 8,00
za + Pavu (m), Milu (ž), Anicu, Nikolu, Anicu i Maru (Dominika i Mato) / 18,00


Sri. 20. za + Božicu, Đuru, Maru i Zlatka (m) Vujinović (Jozo) / 7,30
            za + Janju i Đuru Matić (Draga Bender) / 18,00


Čet. 21. za + Spasoja i Lucu Vukanović (Ivan) / 7,30
            za + Kseniju (prijateljice) / 7,30


Pet. 22. za + Zoru, Jozu (m) i Janju Maslać (Krešo) / 7,30


Sub. 23. za + Maru i Martina Previšića (Đure) / 7,30
            Klapa Signum na nak. / 7,30


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 9. ožujka 2013.

Raspored svetih misa: od 11.3. do 17.3.2013.


Pon. 11. za + Iliju, Milu (ž) i Filu Rebac (Marko) / 7,30
            za + Antu Buntića i ost. + (Marija sa dj.) / 18,00


Uto. 12. Mirjana Penava za + roditelje / 7,30
            za + Šćepu, Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Sri. 13. za + Marka Jurkovića (Stojanka Krešić) / 7,30
            za + Janju i Petra (m) Šimunovića (Ana Marić) / 18,00


Čet. 14. za + Stojana Boškovića (obitelj) / 7,30
            za + Miru (m) Markovića i ost. + (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 15. Ante Bender za + bake i djedove / 7,30
            za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 18,00


Sub. 16. za + Ivana, Šimu, Matiju, Janju, Ivu (ž)  i Ružu (Gordana Karlović) / 7,30
            za + Marka Pažina i + Radmilu Samardžić (Danica Pažin) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. ožujka 2013.

Raspored svetih misa: od 4.3. do 10.3.2013.


Pon. 4. za + Adriana Rašića (prijatelji) / 7,30
            za + Antu i Zoru Dragičević (Anica Bošković) / 18,00


Uto. 5. za + Luku, Ružu i Marka Njavro i ost. + (Mara) / 7,30
            za + Janju i Slavka (m) Krmek (Ljubo sa ob.) / 18,00


Sri. 6. za + Antu Butigana i ost. + (Kata) / 7,30
            Draga Mustapić na nak. / 18,00


Čet. 7. za + Božicu Raguž i + Lucu Jurković ( Štefica) / 7,30
            za + Maru Mustapić ( obitelj) / 18,00


Pet. 8. Mara Previšić na nak. / 7,30
            za + Đuru i Zoru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sub. 9. za + Miška, Ivu (ž) i Brunu Hrkač (Mira Šimović) / 7,30
            Nikola Stanković sa obitelji, na nak. / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…