subota, 11. studenoga 2017.

Raspored svetih misa: od 13. 11. 2017. do 19. 11. 2017.


Pon. 13. za + Ivana (m) i Lucu Mustapić (Vicko i Marija Njavro) / 7,30
            za + Željku (ž) Butigan (Renata i Žarko Obradović) / 18,00


Uto. 14. za + Ivana (m), Cvijetu i Zdenka (m) Čutura (Drago sa ob.) / 7,30
            za + Peru i Tomislava Bendera (Miško Raguž) / 18,00


Sri. 15. za + Ilinku (ž) Pavlović (Ljuba Karlušić) 1.g. / 7,30
            za + Ivana (m) i ost. + iz ob. Raič i Moro (Spasa) / 18,00


Čet. 16. Svjetlana Krešić za sve svoje pok. / 7,30
            Slavica Masnić na nak. / 18,00


Pet. 17. za + Luku (m) (Mara Njavro) / 7,30
            za + Marijana (m) i Janju Krešić; + Maru Prkačin i + Maricu Rozić (obitelj) / 18,00


Sub. 18. za + Nikicu i Tomislava Palameta (Mara Previšić) / 7,30
            za obitelj (Marina Katić) / 7,30


Ned. 19. za + Matu Šimovića (obitelj) 1.g. / 9,00

            mise za narod u 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. studenoga 2017.

Raspored svetih misa: od 6. 11. 2017. do 12. 11. 2017.


Pon. 6. za + Radu (m), Katu, Marka i Cvijetu (Vide Maslać) / 7,30
            za + Damjana (m) Papca (Dragana Akrapović) / 18,00


Uto. 7. za + Maricu (ž) Čutura (Marina Planinić sa ob.) / 7,30
            za + Blašku (m) i sve svoje pok. (Mara) / 18,00


Sri. 8. za + Jozu, Janju i Anicu Bošković (Ivanka Raič) / 7,30
            za + Anicu Klarić (Anita Đevenica) / 18,00


Čet. 9. za + Đuru i Lucu i + braću i sestre (Marija Prce) / 7,30
            za + Marinka (m) Sušića i + Ivana (m) Jakića (Ana) / 18,00


Pet. 10. za + Andriju, Olgu, Matu, Iliju, Slavu (m), Ružu i Slavu (m) Đevenica (Miroslav) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina) / 18,00


Sub. 11. za + Danijela (m) Vego (Ivana Puljić) / 7,30
            za + Ivana (m) Šimovića (Anica Dragičević) / 7,30Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 28. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 30. 10. 2017. do 5. 11. 2017.


Pon. 30. za + Žarka i Katu Vego (Ljiljana Buntić) / 7,30
            za + Stanka i Terezu Luburić (Ankica Marijanović sa ob.) / 18,00


Uto. 31. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Lucu Ljuban (Cvitan i Nikola) / 18,00
Koncert „DONA EIS REQUIEM“,
molitva za pokojne u 19,30 sati…  


Sri. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Čet. 2. DUŠNI DAN, mise za pokojne u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 3. za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) (Božica Rebac) / 7,30
            za + Nikolu i Maru Šutalo (Milenko) / 18,00


Sub. 4. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za + Milu (ž), Antu i Mariju Šutalo (djeca) / 7,30
            krštenje u 11,30 sati…Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 23. 10. 2017. do 29. 10. 2017.


Pon. 23. za + Zvonku (m) Jurkovića (Milijana i Danijel sa dj.) / 7,30
            Tomislav Šimović za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 24. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Luku, Stanu i Maru (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 18,00


Sri. 25. za + Antu, Mariju i Anu (Serafina) / 7,30
            Anđel i Marijana Dragičević za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 26. Janja Šimović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Ružu i Maru Puljić i ost. + (Ljubica) / 18,00


Pet. 27. za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malić (djeca) / 18,00


Sub. 28. za + Marinka (m) i Nedjeljka (m) Martića (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu Ivankovića (Tereza) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 16. 10. 2017. do 22. 10. 2017.


Pon. 16. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Balić i ost. + (Berislava Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Uto. 17. za + Ružu i Petra (m) Šutalo (Neđa Kuzman sa ob.) / 7,30
            za + Terezu i Stanka (m) Luburića i ost. + (obitelj) / 18,00


Sri. 18. Ljubica Puljić za pok. roditelje, svekra i svekrvu / 7,30
            za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 18,00


Čet. 19. za + Vidoja, Ilinku i Maru (Vide Šutalo) / 7,30
            za + Anu (ž) Maslać i ost. + (Mijo) / 18,00


Pet. 20. za + Borku (ž) Matavulj (Stjepka) / 7,30
            za + Božicu i Stojana Buntića (Zdenka) / 18,00


Sub. 21. za + Nikolu Kevića (Neđa sa ob.) / 7,30
            za + Niku (m), Miru (ž), Iliju i Stoju Šimović (Ilija) / 7,30Ned. 22. MISIJSKA NEDJELJA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 9. 10. 2017. do 15. 10. 2017.


Pon. 9. za + Iliju i Anicu Marić (Veronika) / 7,30
            za + Rafu (m) Popovića i ost. + (Katica sa dj.) / 18,00


Uto. 10. za + Martina i Božicu Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Zoru i Đuru Ćišija (Lazar) / 18,00


Sri. 11. za + Jozu (m) i Veselku (ž) Sičaja (Anita) / 7,30
            za duše u čistilištu (N.N.) / 18,00


Čet. 12. za + Grgu (m) Cvitanovića i + Niku (m) Žilića (ob. Žilić) / 7,30
            za + Ivana (m) Lauca (Ivica sa dj.) / 18,00


Pet. 13. za + Nikolu, Milu (ž), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka) / 18,00


Sub. 14. za + Vinku (ž) i Iliju Bošković (Dragica sa ob.) / 7,30
            misa vjenčanja (Tamara i Marko) u 17,00 sati… Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 30. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 2. 10. 2017. do 8. 10. 2017.


Pon. 2. za + Peru, Ružu i Vidu (ž) Jovanović (Zdravka Vulić sa ob.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 9. razred
            za + Stanka (m) Buntića i ost. + (Ljiljana) / 18,00


Uto. 3. za + Tomislava (m) 1.g., Tadiju, Anu i Janju Rako (Nada Čutura) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
            za + Franu (m) i Marina (m) Jurkovića (Štefa) / 18,00


Sri. 4. SV. FRANJO, rana misa u 7,30 sati…
pučka misa /za narod/ u 11,00 sati…
            za + Celiju Knežević (obitelj) / 18,00


Čet. 5. za + Niku (m), Delfu i Božu (m) Vučina (Pava Goluža) / 7,30
            Vedran Puđa za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 6. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa ob.) / 7,30
            za + Janju i Šćepu Kuzman i + Marka Boškovića (Pavica Bošković) / 18,00


Sub. 7. za + Luku i Maru Đevenica (Anđa sa ob.) / 7,30
            za + Anu (ž) Jukić (Ljubica) / 7,30Ned. 8. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati….

subota, 23. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 25. 9. 2017. do 1. 10. 2017.


Pon. 25. za + Nikicu (m) Jelavića (Krunoslava) 1.g. / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
za + Ivu (ž) i Stanu (ž) Perić (Stojan) / 18,00


Uto. 26. za + Đuru Palameta (Damir) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            za + Ivana (m) Jakića (Vida sa dj.) / 18,00


Sri. 27. za + Grgu Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred
            za + Ljubu (m) (Ljubica Perić) / 18,00


Čet. 28. za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 9. razred
            Lazo i Ružica Ćišija za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 29. za + Nikicu (m) Palameta (Ivo Krešić sa ob.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
            za + Marka (m) Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Sub. 30. za + Ivana (m), Ružu i ost. + (Manda Menalo sa dj.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            misa vjenčanja /Marija i Anđelko/ / 18,00


Ned. 1. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred

 (ispovijed u 17,00 sati)

subota, 16. rujna 2017.

Raspored vjeronauka: 2017/2018. g. - 1. polugodište…


Ponedjeljkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 4. razred, PRVOPRIČESNICI…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 8. razred…


Utorkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 2. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 6. razred…


Četvrtkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 5. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 9. razred…


Petkom…
9,00 (ž)  i 10,00 (m) sati…             - 3. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 7. razred…Subotom…
-      Probe pjevanja (po dogovoru sa voditeljima…)

-      Ministranti… (sastanak, po dogovoru…)

Raspored svetih misa: od 18. 9. 2017. do 24. 9. 2017.


Pon. 18. za + Peru Milanovića i ost. + (Božica) / 7,30
            za + Ivana (m) Stankovića (Stojka sa dj.) / 18,00


Uto. 19. za + Cvjetka, Ljubicu i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30
            za + Marka Boškovića i + Ivana (m) Vegara (prijatelji) / 18,00


Sri. 20. Tea Knežević na nak. / 7,30
            za + Tonija (m) i Matu (m) Perutina (Draženka sa ob.) / 18,00


Čet. 21. za + Anicu Putica (obitelj) / 7,30
            za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Pero i Zlata) / 18,00


Pet. 22. za + Janju, Zvonku i Željka (m) Šimunovića (Katica Martinović) / 7,30
            za + Josipa i Lenka (m) Bule i + Zlatka Ivankovića (Vera Bule) / 18,00


Sub. 23. Rada (ž) na nak. / 7,30
            za + Andriju, Maru i Božicu (Rade Matić) / 7,30Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

petak, 15. rujna 2017.

HODOČAŠĆE U HERCEG NOVI


POLAZAK, SUBOTA, 16.9.2017. u  05,00 sati...

subota, 9. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 11. 9. 2017. do 17. 9. 2017.


Pon. 11. za + Cvijetu, Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (Slavica Vrankić) / 7,30
            za + Vjekoslava (m) Bule (Mladenka) / 18,00


Uto. 12. za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 7,30
            za + Ružicu Petković, misa zadušnica / 8,00
            za + Peru Puljića (Anđa Vučina) / 18,00


Sri. 13. Mira Šimović na nak. / 7,30
            za + Ljubu (m) Krešića i + Nikicu (m) Palameta (Ilinka Njavro) / 18,00


Čet. 14. za + Jakova i Maru (Miljenka Sulić) / 7,30
            za + Matiju (ž) i Mirka (m) Dugandžić (Zdenka Rebac) / 18,00


Pet. 15. za + Zoru, Nikolu i Zoru (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Zorana (m) Pavlovića (Veselko sa ob.) / 18,00


Sub. 16.  za + Pericu Raguža (Antonija Moro) / 7,30Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 4. 9. 2017. do 10. 9. 2017.


Pon. 4. za + Anđu i Nikolu Šanje (djeca) / 7,30
            za + Niku (m) Žilića (obitelj) / 18,00


Uto. 5. za sve svoje pok. (Mirjana Puljić) / 7,30
            za + Boška Perutina (Renata) / 18,00


Sri. 6. za + Tonija (m) Perutina i + Dobrilu (ž) Nosić (Marijana) / 7,30
            za + Vidoja, Luciju i Božicu Beno (Marinko) / 18,00


Čet. 7. za + Franu (m) Dadića (Stanko sa ob.) / 7,30
            za + Dragu (m) Arapovića (Angelina) / 18,00


Pet. 8. MALA GOSPA: za duše u čistilištu (Darija Vučina) / 8,00
            za + Vinka (m) i Dragu (ž) Šimović (Tomislav) / 18,00


Sub. 9. za + Ljubu (m) Perića i ost. + (Cvija Markić) / 7,30
            za + Slavka (m) i Božanu Miočević (Željka Raguž) / 7,30
            krštenja u 12,00 sati…Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 26. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 28. 8. 2017. do 3. 9. 2017.


Pon. 28. za + Andriju, Dragu (m) i Stipu (m) Lauc i ost. + (Branka sa ob.) / 7,30


Uto. 29. za + Katu Mustapić i ost. + (Luka) / 7,30


Sri. 30. za + Božidara (m), Dragicu i Peru (m) Dugandžić (obitelj) / 7,30


Čet. 31. za + Anitu Perić (djeca) 1.g. / 7,30


Pet. 1. za + Radu (m) Mlinarevića (Marina) / 7,30


Sub. 2. za + Ilu (m) Stipića (Matea Ćorić) / 7,30
            vjenčanje (Damir i Martina) u 18,00 sati…Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 21. 8. 2017. do 27. 8. 2017.


Pon. 21. za + Marka, Božicu i Ivu (m) (Anđelka Raguž) / 7,30


Uto. 22. za + Željka (m) Brajkovića i + Jozu (m) Jovića (Marija) / 7,30


Sri. 23. za + Peru (m) i Janju Šimunović (Ana Marić) / 7,30


Čet. 24. Grga i Ana Juko za sve svoje pok. / 7,30


Pet. 25. za + Boku (m) Njavro (Vlado i Beba) / 7,30


Sub. 26. za + Andriju i Antonelu (ž) Obad (Andrija) / 7,30Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 12. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 14. 8. 2017. do 20. 8. 2017.


Pon. 14. za + Katu Puljić (Katica) / 7,30


Uto. 15. VELIKA GOSPA: mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Sri. 16. za + Srećka Šimovića (Marin) / 7,30


Čet. 17. za + Ljubu (m), Ivanu (ž), Matiju (ž) i Tomislava Krešića (Ivo) / 7,30


Pet. 18. za + Božu i Vinka Raguža i ost. + (Janja i Marina) / 7,30
            vjenčanje (Marko i Dajana) u 19,00 sati…


Sub. 19. za + Janju Stipić (Matea Ćorić) / 7,30
            krštenje…


Ned. 20. za + Matu Antunovića (obitelj) 1.g. / 9,00

            mise za narod u 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. kolovoza 2017.

Raspored svetih misa: od 7. 8. 2017. do 13. 8. 2017.


Pon. 7. za + Ivana i Boju Marić (Mara) / 7,30


Uto. 8. za + Marka, Stojana, Katu i Cviju Goluža (Božica) / 7,30


Sri. 9. za + Franu (m) Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30


Čet. 10. Šima i Mato Obad za sve svoje pok. / 7,30


Pet. 11. za + Smiljku Šegedin (Ljiljna Buntić) / 7,30


Sub. 12. za + Matiju-Macu Šimović (Boris sa ob.) 1.g. / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 29. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 31. 7. 2017. do 6. 8. 2017.


Pon. 31. za + Jelenu, Mihu (m) i ost. svoje pok. (Vjekoslav i Tereza Bender) / 7,30


Uto. 1. za + Cvijanu (ž) Nuić (Katica Karamatić) / 7,30


Sri. 2. za + Janju i Stjepana Kuzmana (Pavo sa ob.) / 7,30


Čet. 3. za + Antu Škegro (obitelj) / 7,30


Pet. 4. za + bake i djedove (Ante Bender) / 7,30


Sub. 5. za + Zorana (m) i Matu (Finka Pavlović) / 7,30Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 22. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 24. 7. 2017. do 30. 7. 2017.


Pon. 24. za + Matu i Veru (ž) Brajković (Pero sa ob.) / 7,30


Uto. 25. za + Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića (Danica sa dj.) / 7,30


Sri. 26. za + Anicu Ćišija (Zora) / 7,30
            Jelena Kozina na nak. / 7,30


Čet. 27. za + Maru, Marka i Ivana (m) Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30


Pet. 28. za + Luciju i Jozu (m) (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30


Sub. 29. za + Iliju, Božicu i Ivana (m) Stankovića (Mara) / 7,30Ned. 30. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 15. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 17. 7. 2017. do 23. 7. 2017.


Pon. 17. za + Niku (m) i Katu (Finka Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Zvonku Jurkovića (obitelj) /zadušnica/  7,30


Uto. 18. za + Zdravku (ž) (Tomislav Puljić sa ob.) / 7,30


Sri. 19. za + Matu Perića i ost. + (Stojan) / 7,30


Čet. 20. za + Matiju, Martina, Ivana (m) i Dragu (ž) (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Pet. 21. Cvija Goluža na nak. / 7,30


Sub. 22. za + Stojana Njavru (Ilinka sa ob.) / 7,30Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 8. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 10. 7. 2017. do 16. 7. 2017.


Pon. 10. za +  Mirka (m) (Mirjana Porobija) / 7,30


Uto. 11. za + Ivicu (m), Katicu, Boška i Petra (m) (Marina Butigan sa dj.) / 7,30


Sri. 12. za + Antu (m) Butigana (obitelj) / 7,30


Čet. 13. za + Krešu Bubala (Elizabeta sa dj.) / 7,30


Pet. 14. za + Vladu (m) (Anica Vučina) / 7,30


Sub. 15. Davor Đugum za sve svoje pok. / 7,30Ned. 16. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 1. srpnja 2017.

Raspored svetih misa: od 3. 7. 2017. do 9. 7. 2017.


Pon. 3. za + Matu i Ružu Šutalo (Štefica sa dj.) / 7,30


Uto. 4. za + Grgu Dugandžića (Stoja sa ob.) / 7,30


Sri. 5. za + Slavicu Češljić (Zoran i Karlo Akrapović) 1.g. / 7,30


Čet. 6. Nada Vukić za sve svoje pok. / 7,30


Pet. 7. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Veronika) / 7,30


Sub. 8. za + Vjeku (m) Raguža (Ankica) / 7,30Ned. 9. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 24. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 26. 6. 2017. do 2. 7. 2017.


Pon. 26. za + Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30


Uto. 27. za + Ljubana Raguža (obitelj) / 7,30


Sri. 28. za + Matu Bičvića (Mirjana Raguž) / 7,30


Čet. 29. PETROVDAN, za + Vidu (ž) i Ivana (m) Raguža i ost. + (Spasoje sa ob.) / 7,30


Pet. 30. za + Matu Pavlovića (Veselko sa ob.) / 7,30
            za + Anu Udovičić (Vlatko) 1.g. / 7,30


Sub. 1. za + Filu, Ivana (m), Jozu (m), Vladu (m) i Ljilju (ž) (Antonija Brajković) / 7,30
            krštenje u 18,00 sati…Ned. 2. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 17. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 19. 6. 2017. do 25. 6. 2017.


Pon. 19. za + Marka i Božicu (Miško Milanović sa ob.) / 7,30
            za + Stanka (m) Šimovića (Tomislav) 1.g. / 18,00


Uto. 20. za + Veselku (ž) i Mandu (ob. Merdžan) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 18,00


Sri. 21. za + Andriju, Božicu i Jasnu (Nikola Galić) / 7,30
            za + Cviju i Peru (m) Matić (Mara Krmek sa ob.) / 18,00


Čet. 22. za + Pavu (m) i Anku Cvitanović i ost. + (Jasna) / 7,30
            za + Vidoslava-Vidu Maslaća (Ružica sa dj.) 1.g. / 18,00


Pet. 23. za + Maru (ž) i Vidu (ž) Previšić (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 7,30
            za + Antu, Martina, Cvijetu i Janju Buntić (Janja sa ob.) / 18,00


Sub. 24. za + Nikolu Brajkovića (Antonija sa dj.) / 7,30
            krštenje u 15,30 sati…
            vjenčanje u 18,00 sati (Anita Šego i Petar Marušić)Ned. 25. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 10. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 12. 6. 2017. do 18. 6. 2017.


Pon. 12. za + Vicka (m) i Janju Bošković (Dominika Jurković) / 7,30
            za + Niku (m) i Lucu (ž) Puljić (Anton sa ob.) / 18,00


Uto. 13. za + Antu (Serafina) / 7,30
            za + Bernarda Raguža i ost. + (Miško i Agata) / 18,00


Sri. 14. Draga Mustapić na nak. / 7,30
            za + Miru (m) i Vinku (ž) Kolak (Mladenka sa dj.) / 18,00


Čet. 15. TIJELOVOmise za narod u 9,00 i 18,00 sati…


Pet. 16. za + Niku i Lucu Puljić (Marija Đevenica) / 7,30
            za + Vladu (m) Mandarića (Zdravka sa ob.) / 18,00


Sub. 17. za + Đuru i Janju Matić (Draga Bender) / 7,30Ned. 18. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 3. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 5. 6. 2017. do 11. 6. 2017.


Pon. 5. za + Boška Puljića (Pero Raguž) / 7,30
            za + Stipu (m) Pendeša (Božica) /  18,00


Uto. 6. za + Vinka (m) Pažina i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Bonaventuru (m) Raguža (Ivanka, Glorija i Marijana) / 18,00


Sri. 7. za + Ivana (m), Miroslava (m) i Maru Blažević (Tonka) / 7,30
            za + Meri (ž) Pehar (Ines) / 18,00


Čet. 8. za + Zlatu (ž), Franu i ost. + (Mara Menalo) / 7,30
            za + Ivu (ž) i Luku (m) (Ilija Vujinović) / 18,00


Pet. 9. Mirjana Puljić sa ob. za sve svoje pok. / 7,30
            za + Boška (m) Marića i ost. + (Mara sa ob.) / 18,00


Sub. 10. za + Peru (m) Mišića i pok. roditelje… (Stana sa dj.) / 7,30
            za + Urbana Šimovića (Silvana Vukanović sa ob.) / 7,30Ned. 11.  mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 27. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 29. 5. 2017. do 4. 6. 2017.


Pon. 29. za + Andriju i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            Anđa Vučina na nak. / 18,00


Uto. 30. za + Petra (m) i Dalibora (m) (Marija Juko) / 7,30
            za + Ljubu (m), Stanu (ž) i Božu (m) (Danica Previšić sa dj.) / 18,00


Sri. 31. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu (m) Ivankovića (Anđa) / 18,00


Čet. 1. za + Zdravka (m) Dugandžića (obitelj) / 7,30
            za + Maricu Matijić (Pero i Angela Puljić) / 18,00


Pet. 2. za + Božu (m) Krešića (Vlaho) / 7,30
            za + Stjepana (m) i Nadu (ž) Jurković i ost. + (Štefica Šutalo sa dj.) / 18,00


Sub. 3. za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Nikolu Jurkovića (Mirjana sa dj.) / 7,30Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…