petak, 14. studenoga 2014.

Raspored svetih misa: od 17. 11. 2014. do 23. 11. 2014.


Pon. 17. za + Božicu i Martina Puljića i ost. + (Boškan) / 7,30
            za + Niku (m) (Ljubica Filipović) / 18,00


Uto. 18. za + Blašku Jurkovića (Mara sa dj.) / 7,30
            za + Martina (m), Marinka (m) i Lucu (ž) (Ljubica Bošković) / 18,00


Sri. 19. za + Lucu (ž) Maslać (Marija Prce) / 7,30
            za + Niku (m) Raguža (Pero) / 18,00


Čet. 20. za + Filipa i Ivu (ž) Kelava (Pero Raguž) / 7,30
            za + Ivana (m) Raiča (Valentina Biloš) / 18,00


Pet. 21. za + Vidoja, Luciju i Božicu (Nikola Beno) / 7,30
            za + Antu Petkovića (Janja sa ob.) / 18,00


Sub. 22. za + Božicu (ž), Stjepana (m) i Stojana (m) Buntić (Zdenka) / 7,30
            za + Bosiljku (ž) Krešo (djeca) / 7,30Ned. 23. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…