subota, 20. prosinca 2014.

Raspored svetih misa: od 22. 12. 2014. do 28. 12. 2014.


Pon. 22. Ana Raguž na nak. / 6,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Mara Stanković) / 6,30


Uto. 23. Željko Jelčić sa ob., za duše u čistilištu… / 6,30
            za + Stanu (ž) Vasilj (Milenka Filipović) / 6,30


Sri. 24. za + Peru (m) Krndelja (obitelj) / 6,30
            za + Dragicu Šimović (Tomislav sa ob.) / 6,30

            Misa PONOĆKA u 24,00 sata…
           

Čet. 25. BOŽIĆ, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…


Pet. 26. Obitelj Dragičević sa sve svoje pok. / 9,00


Sub. 27. za + Jozu, Janju i Anicu (Ivka Raič) / 9,00Ned. 28. mise za narod u 9,00 (blagoslov djece), 11,00 i 18,00 sati…