subota, 27. siječnja 2018.

Raspored svetih misa: od 29. 1. 2018. do 4. 2. 2018.


Pon. 29. za + Antonelu Obad i ost. + (Boža (ž) Obad) / 7,30
            za + Božicu Šarović (Ankica Njavro) / 18,00


Uto. 30. za + Martina (m), Matiju (ž) i Klaru (ž) Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30
            za + Ivana, Janju i Krešu Raguž (Tomislav sa ob.) / 18,00


Sri. 31. za sve pok. kojih se nema tko spomenuti (Rada) / 7,30
            za + Ružicu Petković (Miro i Mila Bule) / 18,00


Čet. 1. za + Ivana Raguža i + Tomu (m) Kalfića (Ivan) / 7,30
            za + Radu (m) Bule (Miro sa ob.) / 18,00


Pet. 2. Tomislav i Janja Šimović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Nikolu i Anđu Šanje (djeca) / 18,00


Sub. 3. za + Cviju Vučina (Mirko) / 7,30
            Nevenka Sulić za duše u čistilištu / 7,30Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…

subota, 20. siječnja 2018.

Raspored svetih misa: od 22. 1. 2018. do 28. 1. 2018.


Pon. 22. za + Lucu i Ivana (m) Mustapića (Marija i Vicko) / 7,30


Uto. 23. za + Janju i Vicka Boškovića (Dominika) / 7,30


Sri. 24. za + Antonelu Obad (Eugen Štimac) / 7,30


Čet. 25. za + Juru Miličevića i ost. + (Marica) / 7,30


Pet. 26. za + Dragicu Dugandžić (djeca) / 7,30


Sub. 27. za + Miru (ž) Sulić (Marijo) / 7,30
            za + Vlatka i Veru (ž) Popović (kćeri) / 7,30
            krštenje u 17,00 sati…Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. siječnja 2018.

Raspored svetih misa: od 15. 1. 2018. do 21. 1. 2018.


Pon. 15. za + Nedjeljka (m) Krešića (Veronika sa dj.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu i Militu (ž) i ost. + (Ruža Marković) / 18,00


Uto. 16. za + Marina (m) Jurkovića (Štefa) / 7,30
            za + Maru i Stanka (m) Krmeka (Anita) / 18,00


Sri. 17. za + Maru, Katu i Vidu (ž) Previšić (Marija sa ob.) / 7,30
            za + Ružicu i Ivana Tambića (djeca) / 18,00


Čet. 18. Stanka (ž) Marić za sve svoje pok. / 7,30
            Vido i Vera Vukanović za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 19. za + Katu, Miška i Katu (Marica Raguž) / 7,30
            za + Vidoja i Stanu i sve svoje pok. (Miško Raguž) / 18,00


Sub. 20. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru i ost. + (Niko Bule) / 7,30
            za + Vidoja i Ceciliju Raguž (Drago sa ob.) / 7,30Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 6. siječnja 2018.

Raspored svetih misa: od 8. 1. 2018. do 14. 1. 2018.


Pon. 8. za + Antonelu Obad (Mihovil Slavica i Dinko Štimac) / 7,30
            za + Antu i Lucu Ljolje (Jasna Kordić) / 18,00


Uto. 9. za + Martina, Ivana i Zdravku (ž) (Anica Vukić) / 7,30
            Anđa Vučina za sve svoje pok. / 18,00


Sri. 10. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Cvijetu Raguž (Božo) / 18,00


Čet. 11. za + Marka i Anđu (Kristina Bender) / 7,30
            Drago Bošković za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 12. za + Marka i Ivana (Mirko Vučina) / 7,30
            za + Jozu (m) Krešića (Svjetlana sa dj.) / 18,00


Sub. 13. za + Zdenka (m) Čutura (Drago sa ob.) / 7,30
            za + Dragicu-Janju (obitelj Vukorep) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…Ned. 14. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…