subota, 23. lipnja 2018.

Raspored svetih misa: od 25. 6. 2018. do 1. 7. 2018.


Pon.  25. za + Milana Žabčića (Goran i Jolanda) / 7,30
            za + Ljubana (m) Raguža (obitelj) / 18,00


Uto. 26. za sve svoje pok. (Spasoje i Marica Raguž) / 7,30
            za sve svoje pok. (Eugen i Snježana Knežević) / 18,00


Sri. 27. za + Krešu Filipovića i ost. + (Đurđica sa ob.) / 7,30
            Klara Bobar na nak / 18,00


Čet. 28. za + Radovana (m) Polovina (Tihana Bule) / 7,30
            za + Peru (m) Kuzmana i ost. + (Anđa sa ob.) / 18,00


Pet. 29. SV. PETAR I PAVAO AP.; Pero i Ana Raguž na nak. / 7,30
            za sve svoje pok. ( Nevenka Sulić) / 7,30
            Patron župe u STRUGAMA, sv. misa u 11,00 sati…


Sub. 30. za + Janju, Stojana i Vinka (m) (Zora Antunović) / 7,30
            za + Matu Pavlovića (Veselko) / 7,30


Ned. 1. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. lipnja 2018.

Raspored svetih misa: od 18. 6. 2018. do 24. 6. 2018.


Pon. 18. za + Cviju i Jozu (m) Marić (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Stanka (m) Šimovića (obitelj) / 18,00


Uto. 19. za + Stjepana i Nadu Jurković (Štefica Šutalo) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Neda i Sveto Mičić) / 18,00


Sri. 20. za + Mirka (m) Porobija (Mirjana) / 7,30
            za + Boška Perutina (Renata) / 18,00


Čet. 21. za + Anu i Miju (m) Maslaća (Vjeko Bender) / 7,30
            za + Nikolu Jovića (Marijo sa ob.) / 7,30
            za + Vidoslava Maslaća (Ružica sa dj.) / 18,00


Pet. 22. za + Antu, Mariju i Anu (Serafina) / 7,30
            (Siniša i Dajana) misa vjenčanja / 18,00


Sub. 23. za + Ljubicu Raguž (Zdenko) / 7,30
            za + Boška Perutinu i + Anđu Matijević (Marijana Milanović) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 9. lipnja 2018.

Raspored svetih misa: od 11. 6. 2018. do 17. 6. 2018.


Pon. 11. za + Bernarda (m) Raguža i ost. + (Miško i Agata) / 7,30
            za + Peru, Stjepana i Anđu (Stana Mišić sa ob.) / 18,00


Uto. 12. za + Nedjeljka (m) Krešića (Veronika sa dj.) / 7,30
            za + Boška Marića i ost. + (Mara sa ob.) / 18,00


Sri. 13. za + Lovru (Janja Šimović) / 7,30
            za + Nikolu Brajkovića (Antonija sa dj.) / 18,00


Čet. 14. za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (Božica Rebac sa dj.) / 7,30
            (Željko i Mirjana) misa vjenčanja / 18,00


Pet. 15. za + Alfonza, Đuru i Matu (Jozo Njavro) / 7,30
            za + Miru (m) i Vinku (ž) Kolak (Mladenka sa ob.) / 18,00


Sub. 16. za + Vladu (m) Mandarića (Zdravka sa ob.) / 7,30
            za duše u čistilištu (Antonija Brajković) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. lipnja 2018.

Raspored svetih misa: od 4. 6. 2018. do 10. 6. 2018.


Pon. 4. za + Srećka Šimovića (Marin sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Milićevića i ost. + (Iva) / 18,00


Uto. 5. za + Ivana (m) i Miroslava (m) Blaževića (Marija) / 7,30
            za + Stojana i Maricu (Mario Njavro) / 18,00


Sri. 6. za + Jozu (m) i Veselku (ž) (Anita Sičaja) / 7,30
            za + Bonaventuru (m) Raguža (Ivanka sa dj.) / 18,00


Čet. 7. za + Milu (m) i Vinku (ž) Jelčić (Vesna) / 7,30
            za + Jozu i Vidoslava Maslaća (Ružica sa ob.) / 18,00


Pet. 8. za + Cviju, Peru (m), Vidoja (m), Boška i Slađanu (Dragan Papac) / 7,30
            za + Antu (m) Babića (Spasa) / 18,00


Sub. 9. za + Peru i Matiju i ost. + (Ante Pavlović) / 7,30
            za sve svoje pok. (Ilinka Njavro) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenja) i 18,00 sati…