subota, 28. srpnja 2018.

Raspored svetih misa: od 30. 7. 2018. do 5. 8. 2018.


Pon. 30. za + Luciju (ž) i Jozu (m) (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30


Uto. 31. za + Jelenu i Mihu (m) Bender i ost. + (Vjeko i Tereza) / 7,30


Sri. 1. za + Antonelu Obad (obitelj) 1.g. / 7,30


Čet. 2. za + Marijana (m) Cvitkušića (Ljubica Jozić) / 7,30
            za + Matiju (ž) Lasta (obitelj) / 7,30


Pet. 3. za + Antu (ob. Škegro) / 7,30


Sub. 4. Marijo Sulić na nak. / 7,30
            za + Amaliju (ž) (ob. Pehar) 1.g. / 7,30


Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 21. srpnja 2018.

Raspored svetih misa: od 23. 7. 2018. do 29. 7. 2018.


Pon. 23. za + Zvonku (m) Jurkovića (Milijana sa ob.) / 7,30


Uto. 24. za sve svoje pok. (Grgo i Draga Mustapić) / 7,30


Sri. 25. za +  Matu i Ivu (ž) i ost. + (Stojan Perić) / 7,30


Čet. 26. za sve svoje pok. (Jelena i Marin Kozina) / 7,30


Pet. 27. za + Matiju (ž), Martina, Ivana i Dragu (ž) (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Sub. 28. za pok. roditelje (Marijo Sulić) / 7,30


Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 14. srpnja 2018.

Raspored svetih misa: od 16. 7. 2018. do 22. 7. 2018.


Pon. 16. za + Snježanu i Lenku (ž) Oberan (Anita Oberan) / 7,30


Uto. 17. za + Vjeku Raguža (Ankica sa ob.) / 7,30


Sri. 18. za zdravlje… (Dajana Ćorić) / 7,30


Čet. 19. za + Ivana (m) Marića (Niko sa ob.) / 7,30


Pet. 20. ILINDAN: za + Iliju, Božicu i Ivana (Mara Stanković) / 7,30


Sub. 21. za + Stojana Njavro i + Maricu Marinčić (Ilinka sa ob.) / 7,30


Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 7. srpnja 2018.

Raspored svetih misa: od 9. 7. 2018. do 15. 7. 2018.


Pon. 9. za + Zvonku Jurkovića (Blaženka sa ob.) 1.g. / 7,30


Uto. 10. za + Grgu (Stoja Dugandžić sa ob.) / 7,30


Sri. 11. za + Klaru, Matiju i Martina (Neđo sa ob.) / 7,30


Čet. 12. za + Ivicu (m), Katicu i Boška Butigan (Marinka sa dj.) / 7,30


Pet. 13. za + Krešu Bubala (Elizabeta sa ob.) / 7,30


Sub. 14. za + Andriju, Božicu i Jasnu (ž) (Nikola Galić) / 7,30


Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…