subota, 28. prosinca 2019.

SVETA OBITELJ ISUSA MARIJE I JOSIPA


SVETA OBITELJ - 29. 12. 2019.


Raspored svetih misa od 30.12.2019. - 4.1.2020.


Pon. 30.12. Za ++ bake i djedove, + ujaka i dr. Bašića –

          - Mateja i Hrvoje Ćorić   7.30

Uto. 31.12. Za + suprugu Zdravku – Ivan Puljić sa obitelji  - 7.30

Srijeda, 1.1. Je Svetkovina Svete Marije Bogorodice  

 Nova godina - Mise za narod su u: 9. i 11.00 i 18.00 sati.

Čet. 2.1. Za + Peru (m) – Anđa Kuzman sa obitelji - 7.30

Pet.  3.1. Za + Franu Perića i + Dragu Arapovića – Angelina – 7.30
  
Sub. 4.1. Za + rod. Vidoja i Stanu – Miško Raguž – 7.30

Ned. 5.1. Druga po Božiću
Mise za narod su u: 9,00; 11,00; i 18,00subota, 21. prosinca 2019.

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA


Raspored svetih misa od 23. do 28. prosinca 2019.


Pon. 23.12. Za sve svoje ++ Vinka (ž) Matić  - 06.30

Uto. 24.12. Za +  Vinku (ž) Niku (m) Peru (m) i Ivu (ž) –Slavko Bošković sa
                   obitelji - 06.30

Utorak je i Badnji dan – običajni post i nemrs – dakle nije zapovjedani. Na večer je sv. Misa Ponoćka u 24.00 s.

Srijeda, 25.12.  je  BOŽIĆ. Svetkovina rođenja Gospodnjeg.
                           Mise za narod su u 9. i 11.00 sati.

Čet. 26.12. Za + Nikolu Krešića, 1. godišnjica – obitelj – Ujedno je to blagdan svetog Stjepana prvomučenika katoličke crkve. Sv. Misa je u 9.00 s.

Pet.  27.12. Za duše u čistilištu, naručuje Tone i Finka. Ujedno je to blagdan sv. Ivana apostola i evanđeliste. Sveta Misa je u 8.00 sati.

Sub. 28.12. Za + Paulu (ž), Martina i Vedranu – Snježana Barišić s obitelji. To je blagdan Nevine dječice. Sv. Misa je u 7.30 s.  

Ned. 29.12.  mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 satisubota, 14. prosinca 2019.

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA - NEDJELJA CARITASA


Raspored svetih misa od 16. do 21. prosinca 2019.

Svete Mise su zornice u 06.30 s.


Pon. 16.12. Za + Božu (m) i Stanu Raguž – Mara Marković - 06.30


Uto. 17.12. Za + majku Božicu Raguž i duše u čist. sin Zdravko - 06.30


Sri.  18.12. Za + Matu Previšića – Marijana Njavro - 06.30


Čet. 19.12. Za + Zvonku Jurkovića – Svjetlana Tomić - 06.30


Pet.  20.12. Za + rod. Radu /m/ i Mandu Bule – Mirko s obitelji - 06.30


Sub. 21.12. Za + majku Anu, 1. god. - Zoran Buntić - 06.30


         Ned. 22.12.  mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati

Božićna ispovijed u našoj župi je: 20. prosinca 2019.

Ispovjedne grupe su u: 08.30; 15.00;  17.00 sati.


subota, 7. prosinca 2019.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA


Raspored svetih misa od 9. do 14. prosinca 2019.

Svete Mise su zornice u 06.30 s.Pon. 9. 12. Za  + Danu Petkovića - djeca - 06.30

Uto. 10.12. Za sve ++ iz obit. Bošković i Golubović–Ružica Martinović - 06.30

Sri.  11.12. Za + Maju Bošković i sve svoje pokojne - Božo sa obitelji  - 06.30

Čet. 12.12. Za + Maru, Boška i Rosu – Vido Vukanović s obitelji - 06.30

Pet.  13.12. Za + Mirka, Anu, Vlatka i Ružu Bošković - Tamara - 06.30

Sub. 14.12. Za  + Stanka i Maru Krmek - Irena - 06.30

         Ned. 15. 12.  mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati


subota, 30. studenoga 2019.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

         Sljedeća nedjelja je Druga Došašća Svete mise: 9,00;11,00 i 18,00 s.

               Župni vjeronauk je po rasporeduRaspored svetih misa od 2. do 7. prosinca 2019.


Pon. 2.12. Za  + Ivicu (m) Raguža - Anica - 06.30

Uto. 3.12. Za +  Filipa i Ivu (ž) KelavaAna Raguž - 06.30

Sri.  4.12. Za +  Ivana Stankovića i Editu Bošković – Klaudija - 06.30

Čet. 5.12. Za +  oca Blašku i ost. ++ te  + Vinku (ž) i Slavku (ž) – Ružica  
                          Ćišija - 06.30

Pet.  6.12. Za   + majku Ivku (ž) Jurković – djeca - 06.30

Sub. 7.12. Za  +  N.N. za duše u čistilištu i za one za koje se nema nitko
spomenuti - 06.30

         Ned. 8. 12. Mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 satisubota, 23. studenoga 2019.

34. NEDJELJA KROZ GODINU - KRIST KRALJ


Raspored svetih misa od 25. do 30. studenoga 2019.


Pon. 25.11. Za  +  Marka – Ljubica Puljić s obitelji - 07.30

Uto. 26.11. Za + Đuru, Lucu, Dragana, Nikolu, Terezu, Vladu i Milevu - 07.30

Sri.  27.11. Za + Vidu (m) i Ivanu (ž) i sve ++ iz obitelji Vlahić - Anđa -  07.30

Čet. 28.11. Za ++ rod. Stojana i Janju Krešić, te + Ivana Popovića - Ivo i

                    Zdenka Krešić  -  07.30

Pet. 29.11. Za   +  Vidu (m) i Matu (m) Previšića  - Iva - 07.30

Sub. 30.11. Za  +  Janju i Stojana Krešića – Mara - 07.30

Subota: ređenje za đakona Antonija Krešića – Bobanovo u 16.00 sati.

         Ned. 1.12.  mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati… 


subota, 16. studenoga 2019.

33. NEDJELJA KROZ GODINU


Raspored svetih misa od 18. do 23. studenoga 2019.


Pon. 18.11. Za  + Božicu Buntić – (Zdenka Andrun) 07.30

Uto. 19.11. Za  +  Marinka /m/ Sušića i + Ivana /m/ Jakića – (Ana) 07.30
            
Sri. 20.11.  Za  +  Blašku /m/ Jurkovića – (Mara sa djecom) 07.30
           
Čet. 21.11. Za  +  Jakova Stipića 1. godiš. 07.30

Pet. 22.11. Za  sve ++ iz obitelji Matka Viskovića - 07.30

Sub. 23.11. Za duše u čistilištu N. N. - 07.30

subota, 9. studenoga 2019.

32. NEDJELJA KROZ GODINU – 10. 11. 2019.


Raspored svetih misa od 11. do 16. studenoga 2019.

Pon. 11.11. Za duše u čistilištu - /Rada/ 07.30

Uto. 12.11. Za  +  supruga Luku - /Mara Njavro/  07.30
            
Sri. 13.11. Za + Željku (ž) Butigan - /Renata i Žarko sa obitelji/  07.30
           
Čet. 14.11. Za + Ivana (m) Cvijetu, Zdenka (m) i Ljubicu -/Drago Čutura/ 07.30

Pet. 15.11. Za +  Janju, Marijana /m/ Maricu i Maru – /Dijana Krešić/ 07.30

Sub. 16.11. Za + Pavu i Nevenku (ž) - /Marijo/  07.30

Ned. 17. 11. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…

subota, 2. studenoga 2019.

31. NEDJELJA KROZ GODINU – 03. 11. 2019.

Raspored svetih misa od 4. do 9. studenoga 2019.


Pon. 04.11.  Za +  Zdravka Brajkovića i ost. ++ (Anđa s ob.) 07.30


Uto. 05.11.  Za  + Anicu Obradović, 1. god. (Marina Katić)  07.30

            
Sri. 06.11. Za + Anđelka, /m/ -  (Cvija s obitelji) 07.30

           
Čet. 07.11. Za + oca Tomislava, (sin Vlado) 07.30


Pet. 08.11. Za + Anđu /ž/ i Marka Perića (djeca) 07.30


Sub. 09.11. Za + Franu Jerinića, (Veselka sa djecom)


Ned. 10. 11. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…

subota, 26. listopada 2019.

30. NEDJELJA KROZ GODINU


Raspored svetih misa od 28. listopada do 2. studenoga.


Pon. 28. Za + Ninu (m) Bukovca  -  (Vesna Šutalo) 07.30
              Za + Vidu (m) Perića – (Nikica) 18.00

Uto. 29. Za sve svoje ++  (Milijana i Vlatko Krešić)  07.30
             Za + Božicu i Vidoja Boškovića i ostale ++  (Drago Bošković) 18.00

Sri. 30. Za + Milana Šnjarića i ost. + (Branka sa obitelji) 07.30
            Za + Stanu (ž) i Franju Krešića – (Anđelija Bošković) 18.00

Čet. 31. Za + Marinka (m) i Neđu (m) Martića i ost. ++ (obitelj)7.30   
             Za + Milenka (m), Antu i Mariju Šutalo – (sinovi) 18.00

Pet. 01. 11. JE SVETKOVINA SVIH SVETIH

Sv. Mise su: ovdje u 09. sati i u groblju u Grabovinama u 11.00 sati.

             Svetkovina Svih svetih je ujedno prvi petak pa vas molim tko ispovijeda prve petke da dođe malo ranije.

Sub. 02. 11. DAN MRTVIH ili DUŠNI DAN.

Svete mise su ovdje u 08.00 i 18.00 sati.

Ned. 03. 11. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…

subota, 19. listopada 2019.

29. NEDJELJA KROZ GODINU


Raspored svetih misa od 21. do 26. listopada.

Pon. 21. Za + Niku (m) Miru (ž) Iliju i Stoju – (Ilija Šimović) 07.30
              Za + supruga Nikolu – (Neđa Kević sa obitelji) 18.00

Uto. 22. Za sve svoje ++  (Ružica Njavro) 07.30
             Za preminulog Tomu Rebca – (obitelj)  1. god. 18.00

Sri. 23. Za + Cvijetka, Ljubicu i Miroslava (m)Budimira – (Mirjana Kašić sa
                   obitelji) 07.30
            Za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) Rebac – (Božica sa djecom) 18.00

Čet. 24. Za + Božu (m) Vinka, Rosu, Maru i ost. ++ (Janja i Marina Raguž)7.30   
             Za + Nikolu i Maru Šutalo – (Milenko) 18.00

Pet. 25. Za + Anđelu Rebac i duše u čistilištu – (Vanda) 07.30
             Za + rod. Maru i Peru Malića – (Vlatko) 18.30

Sub. 26. Za + Maru i Marka Sušića – (Danijela Šutalo) 07.30
                   N.N. za sve svoje ++ 18.00

Ned. 27.. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…

subota, 12. listopada 2019.

Raspored svetih misa od 14. do 19. listopada.==================================
Pon. 14. Za sve svoje ++  (Berislava Pavlović)  07.30
                   (Miško i Agata Raguž) za sve svoje  ++   18.00


Uto. 15. Za sve svoje  ++ (Tomislav i Janja Šimović) 07,30
                   Za + Zoru i Đuru Ćišija  (obitelj) 18.00


Sri. 16. Za + Ružu /ž/ Peru i Vidu /ž/ Jovanović  - (Zdravka Vulić) 07.30
                   Za sve svoje ++  (Jadranka Jelčić)  18.00


Čet. 17. Za duše u čistilištu   (Anđa Kuzman sa obitelji)  07.30
Za ++ rodit. Terezu i Stanka i sve ++ iz obitelji Dragićević i Luburić  (Željana Luburić) 18.00


Pet. 18. Za + muža Franju i ost. ++  (Štefa Jurković) 07.30
                   Za sve svoje ++  (Dragica) 18.00


Sub. 19.  Za + Ivanku /ž/ i Žarka Jakića  (djeca) 07.30
Za + muža Ivana, brata Luku Raiča i sve svoje ++ Manda Menalo sa djecom, 18.000


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00; i 18,00 sati…


subota, 5. listopada 2019.

Raspored svetih misa: od 7. 10. 2019. do 13. 10. 2019.


Pon. 7. za duše u čistilištu (Ankica) / 18,00


Uto. 8. za + Nikolu, Milu (m), Iliju i Vinku (ž) (Ljubo i Ankica Pažin) / 18,00


Sri. 9. za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 18,00


Čet. 10. za + Maru, Janju, Iliju i Nedjeljka (m) (Veronika Krešić sa dj.) / 18,00


Pet. 11. za + Marka Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Sub. 12. (Karmen i Miše), misa vjenčanja u 18,30


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 28. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 30. 9. 2019. do 6. 10. 2019.


Pon. 30. za + Krešu Puljića i ost. + (Zvonko Puljić sa ob.) / 7,30
šesti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Rafu Popovića (Katica sa ob.) / 18,00

Uto. 1. za + Blašku (m) i Jozu (m) Obradovića (Slavka Puljić) / 7,30
            Svjetski dan starijih osoba… / 11,00
sedmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Dragu (m) Raiča (Marina) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Ivica Boras, župnik župe sv. Mateja iz Mostara.

Sri. 2. za + Stjepana i Anitu Perić (Denis) / 7,30
osmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Nevenku (ž) Martinović (Ruža Marković) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Gordan Božić, župnik župe Domanovići.

Čet. 3. za + Antu Markovića (Anica sa ob.) 1.g. / 7,30
deveti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Ružicu Petković (prijateljice) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Slaven Ćorić, župnik župe Sutina…

Pet. 4. SV. FRANJO ASIŠKI, zaštitnik naše župe…
mise za narod u 7,30 i 11,00 sati…
sv. misu u 11,00 sati predvodi i propovijeda, don Ljubo Planinić, župnik župe Kruševo kod Mostara

Sub. 5. za + Celiju Knežević (obitelj) / 7,30
            za + Zrinka (m) Marčinka (obitelj) / 7,30

Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 23. 9. 2019. do 29. 9. 2019.


Pon. 23. za + Niku (m), Ivana, Marka i Neđu (m) (ob. Žilić) / 7,30
            za + Danicu i Marka Pažina (Ivica sa ob.) / 18,00


Uto. 24. za + Ljiljanku Žilić i ost. + (ob. Puljić) / 7,30
            za + Vidoja, Lucu i Božicu Beno (Marinko) / 18,00


Sri. 25. za + Ljubicu Perić (ob. Marić) 1.g. / 7,30
prvi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Iliju i Vinku (ž) Bošković (Dragica Obradović sa ob.) / 18,00


Čet. 26. za + Zorana Pavlovića (Veselko) / 7,30
            drugi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Jozu (m) i Matu Jurkovića (Dominika sa dj.) / 18,00


Pet. 27. za + Stanka (m) Šutala (Ante sa ob.) / 7,30
            treći dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Faniku Butigan (Zdravka Njavro) / 18,00


Sub. 28. za + Peru (m) Puljića i ost. + (Anđa sa ob.) / 7,30
            četvrti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Tomislava (m), Tadiju, Anu i Janju Rako (Nada) / 18,00


Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…
            ISPOVIJED (đaci i ostali…) / 17,00
peti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30

subota, 14. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 16. 9. 2019. do 22. 9. 2019.


Pon. 16. za + Katu, Tomu (m), Marijana (m), Luku i Vicka (Stojanka Mustapić) / 7,30
            za + Tonija i Matu Perutina (Draženka sa ob.) / 18,00


Uto. 17. za + Stanka (m) (Ljiljana Buntić sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) Stankovića (Stojka sa dj.) / 18,00


Sri. 18. za + Zoru i Nikolu Bošković (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Anđu i Đuru Pavlovića (Zora Šutalo) / 18,00


Čet. 19. za + roditelje (Miše i Martina Butigan) / 7,30
            za + Peru Milanovića i ost. + (Božica) / 18,00


Pet. 20. za sve svoje pok. (Božica Goluža) / 7,30
            za + Tomislava Raguža (Mara sa ob.) 1.g. / 18,00


Sub. 21. za + Gordana (m) i Maju Maslać (Dragan) / 7,30
            za + Brunu i Dragu Andruna (Nikola i Zdenka Andrun) / 7,30


Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 (zlatni pir – Rade i Kata Matić) i 18,00 sati…

subota, 7. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 9. 9. 2019. do 15. 9. 2019.


Pon. 9. za + Đuru (Damir Palameta) / 7,30


Uto. 10. za + Ružicu Petković (djeca) / 7,30


Sri. 11. za + Anicu (ž) Putica (obitelj) / 7,30


Čet. 12. za duše u čistilištu (Darija) / 7,30


Pet. 13. za + Grgu Raguža (Anica) / 7,30


Sub. 14. za sve svoje pok. (Vedran i Bajna Puđa) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

srijeda, 28. kolovoza 2019.

Raspored svetih misa: od 2. 9. 2019. do 8. 9. 2019.


Pon. 2. za + Luku Šutala (Štefica sa ob.) / 7,30


Uto. 3. za + Ljubicu Mijatović (ob. Čutura) / 7,30


Sri. 4. za + Matu i Matiju Šimović (obitelj) / 7,30


Čet. 5. za + Boška Perutina (Renata) / 7,30


Pet. 6. za + Janju, Zvonku i Željka (m) Šimunovića (Katica Martinović) / 7,30


Sub. 7. za sve svoje pok. (Stanka i Marinko Marić) / 7,30
            krštenje u 18,00 sati…


Ned. 8. MALA GOSPA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 24. kolovoza 2019.

Raspored svetih misa: od 26. 8. 2019. do 1. 9. 2019.


Pon. 26. za + Matiju (ž), Klaru i Martina (Neđo Martinović sa ob.) / 7,30


Uto. 27. za + Matu i Niku Antunovića (obitelj) / 7,30
za + Vlatka Previšića (Ruža sa ob.) / 7,30


Sri. 28. za + Andriju Lauca (obitelj) / 7,30


Čet. 29. za + Petra i Ružu Šutalo (Neđa Kuzman) / 7,30


Pet. 30. za + Cvijetu, Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (obitelj) / 7,30


Sub. 31. za + Matu Previšića (Marijana Njavro) / 7,30


Ned. 1. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 17. kolovoza 2019.

Raspored svetih misa: od 19. 8. 2019. do 25. 8. 2019.


Pon. 19. za sve svoje pok (Jelena i Marin Kozina) / 7,30


Uto. 20. za + Tomu (m) i Božicu Ivanković (Kata Nikše) / 7,30


Sri. 21. za + Stazu i Matu Sulića, te + babu i dedu (Darko Sulić) / 7,30


Čet. 22. za + Ivanu (ž), Matu, Stanu i Janju (Stojan Perić) / 7,30


Pet. 23. za +Božidara (m), Dragicu i Peru (m) Dugandžića (obitelj) / 7,30


Sub. 24. za + Anđu i Nikolu Šanje (djeca) / 7,30
            misa vjenčanja (Lidija i Valentin) / 17,30
            misa vjenčanja (Andrea i Boris) / 19,00


Ned. 25. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 10. kolovoza 2019.

Raspored svetih misa: od 12. 8. 2019. do 18. 8. 2019.


Pon. 12. za + Petra (m) Petrovića (obitelj) / 7,30


Uto. 13. za + Živka Jurkovića (Željka sa dj.) / 7,30


Sri. 14. za + Matu Marića (Nada Raguž) 1.g. / 7,30


Čet. 15. VELIKA GOSPA, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 16. za + Marinka (m) i Matu Klemo (Emilija) / 7,30


Sub. 17. za sve svoje pok. (Krunoslava) / 7,30


Ned. 18. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 3. kolovoza 2019.

Raspored svetih misa: od 5. 8. 2019. do 11. 8. 2019.


Pon. 5. za + Matu i Maru Krmek (Irena) / 7,30


Uto. 6. za + Jakova, Maru i don Antu (Miljenka Sulić) / 7,30


Sri. 7. za + Mariju Karamatić (Katica) / 7,30


Čet. 8. za + Marka i Anđu (Kristina Bender) / 7,30


Pet. 9. za + Boška i Vidu (ž) Matić (Vinko) / 7,30


Sub. 10. za + Đuru i Janju (Draga Bender) / 7,30


Ned. 11. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 27. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 29. 7. 2019. do 4. 8. 2019.


Pon. 29. za sve svoje pok. (Sanja Petrović) / 7,30


Uto. 30. za + Marinka (m) Krešića (obitelj) / 7,30
            za + Matiju (ž) Lasta (obitelj) / 7,30


Sri. 31. za + Nikolu Bukovca (Miroslav sa ob.) / 7,30


Čet. 1. za + Matu i Stoju (ž) Bošković (Valentino Bošković) / 7,30
            za + Antonelu Obad (obitelj) / 7,30


Pet. 2. za + Jozu i Veselku (ž) Sičaja i + Milu (m) i Vinku (ž) Jelčić / 7,30


Sub. 3. za + Milana Barašina (Marko) / 7,30
            krštenja u 16,00 i 18,00 sati…


Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 20. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 22. 7. 2019. do 28. 7. 2019.


Pon. 22. za + Luciju, Jozu (m) i Nevenku Perić (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30


Uto. 23. za sve svoje pok. (Miro i Anita Jelčić) / 7,30


Sri. 24. za + Marka, Stojana, Katu i Cviju (Božica Goluža) / 7,30


Čet. 25. za + Anđelu (ž) Rebac (Vera i Mladen Rebac) / 7,30


Pet. 26. za + Stanka i Fabijana Gadžića (Janja i Marina Raguž) / 7,30
            (Andrea i Vinko), vjenčanje u 19,00 sati…


Sub. 27. za + Vinka i Božu Raguža (Janja i Marina) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…
            (Anteonella i Ivan), vjenčanje u 16,30 sati…

subota, 13. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 15. 7. 2019. do 21. 7. 2019.


Pon. 15. za + Iliju, Božicu i Ivana (m) (Mara Stanković) / 7,30


Uto. 16. za + Vidu (ž) Raguž i ost. + (Spasoje sa ob.) / 7,30


Sri. 17. za + Nevenku (ž) Božić i ost. + (Ana Valjan) / 7,30


Čet. 18. za pok. roditelje (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Pet. 19. za + Jakova, Janju, Svetka, Maru, Hrvoja, Marka, Anu i Ili (m) (Mateja i Hrvoje) / 7,30


Sub. 20. za + Stojana i Maricu (Ilinka Njavro sa ob.) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…