subota, 18. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 20. 5. 2019. do 26. 5. 2019.


Pon. 20. za + Marka i Anđu (Vinka) / 7,30
            za + Dragana (m) (Davor  Katić) / 18,00


Uto. 21. za + Marijana (m) i Janju Raguž (Ivanka sa dj.) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 18,00


Sri. 22. za sve pok. iz ob. Franje Milićevića i Ivana (m) Šaravanje (unuka) / 7,30
            za + Danicu (Ivica, Irena i Zora) / 18,00


Čet. 23. za + Franju i Ljubicu Čutura (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m), Maru, Iliju i ost. + (Neđa Kević) / 18,00


Pet. 24. za + Matu Previšića (obitelj) / 7,30
            za + Tomislava (m) Raguža (Mara) / 18,00


Sub. 25. za sve svoje pok. (Ozana Šutalo) / 7,30
            za + Meri (ž) Pehar (Ines) / 7,30


Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 11. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 13. 5. 2019. do 19. 5. 2019.


Pon. 13. za + Lovru i Antuna Boškovića i ost. + (Ljubica) / 7,30
            za sve svoje pok. (Vinko Puđa) / 18,00


Uto 14. za + Antu i Božicu Barišić (Mirko) / 7,30
            za + Marka, Maru, Niku, Vidu, Boška i Damjana (Ivan Goluža) / 18,00


Sri. 15. za + Boška, Grgu i Anicu (Boža sa dj.) / 7,30
            za + Peru (m) i Božicu Perić i ost. + (Dana Kevo) / 18,00


Čet. 16. za + Anđu Goluža (Ana) / 7,30
            za + Peru (m) i ost. + (Božica Milanović sa dj.) / 18,00


Pet. 17. za + Petra, Milku (ž) i Juru (Ivan Matuško) / 7,30
            misa vjenčanja (Luka i Božica) / 18,30


Sub. 18. za + Jozu (m) i Rosu (ž) (Vinko Menalo) / 7,30
            za + Miju Delinca (obitelj) / 7,30


Ned. 19. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. svibnja 2019.

Raspored svetih misa: od 6. 5. 2019. do 12. 5. 2019.


Pon. 6. za + Marka i Maru Sušić (Danijela Šutalo) / 7,30
            za sve svoje pok. (Damjan i Zora Bošković) / 18,00


Uto. 7. za + Mirka, Iliju i Jaku (ž) Zovko (Janja sa dj.) / 7,30
            50 GODINA BRAKA (MIŠKO i AGATA) / 13,00
            za + Miju i Mariju Džajić (Anita Raguž) / 18,00


Sri. 8. za + Tomislava (m), Anu (ž) i Nikolu Stanića (Ljubica) / 7,30
            za + Anicu i Ivana (m) Pažina (Vinko sa ob.) / 18,00


Čet. 9. za + Đuru, Lucu, Dragana, Nikolu i Terezu (Marija Prce sa ob.) / 7,30
            za + Ivana (m) Raguža i ost. + (Spasoje sa ob.) / 18,00


Pet. 10. za + Miru (ž) Raguž (Martina Brajković) / 7,30
            za + Barišu i ost. + (Ivka Obradović) / 18,00


Sub. 11. za Antu Babića (Spasa sa ob.) / 7,30
            za + Ilku (ž) Anić (Vinka Pavlović) / 7,30


Ned. 12. mise za narod u 9,00 i 18,00 sati…
(11,00 sati - Kraljica Mira na Hrasnu)

subota, 27. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 29. 4. 2019. do 5. 5. 2019.

Pon. 29. za + Anđu i Antu Jelčić (obitelj) 1.g. / 7,30
            za + Kažimira Sulića (Marijo) / 18,00


Uto. 30.  sv. misa / 7,30
            za + Matu i Jozu Jurkovića (Dominika Jurković sa dj.) / 18,00


Sri. 1. sv. misa / 7,30
            sv. misa / 18,00


Čet. 2. za + Slavka (m) i Ružu Karlović (djeca) / 7,30
            za + Stjepana i Nadu Jurković i ost. +  (Štefica Šutalo) / 18,00


Pet. 3. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za + Jozu Kikaša (Marina sa dj.) / 18,00


Sub. 4. za + Boju (ž) Matić i ost. + (Mara Marić) / 7,30


Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 (PRVA PRIČEST) i 18,00 sati…

subota, 20. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 22. 4. 2019. do 28. 4. 2019.


Pon. 22. USKRSNI PONEDJELJAK,
mise za narod u 9,00 i 11,00 (KRIZMA) sati…


Uto. 23. za + Stojana Krešića i ost. + (Ivo) / 7,30
            za + Ivanu (ž) i Marka (Mirko Vučina) / 18,00


Sri. 24. za + Anđu Jogunica i ost. + (Ivan sa ob.) / 7,30
            za + Stojana Krešića i ost. + (Mara Previšić) / 18,00


Čet. 25. za + Marka i Anu Bagavac (Janja Marijanović) / 7,30
            za + Marinu (ž) (Ivan Previšić sa ob.) / 18,00


Pet. 26. za sve svoje pok. (Marijana i Davor Dodig) / 7,30
            za + Katu i Žarka (m) Vego (obitelj) / 18,00


Sub. 27. za + Miroslava (m) i Ivana (m) Blaževića (Marija Blažević) / 7,30
            za + Anđelka i Ružu Šutalo (obitelj) / 7,30
            krštenja u 12,00 sati…


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 13. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 15. 4. 2019. do 21. 4. 2019.


Pon. 15. za + Vidu (m) i Jozu (m) Maslać (Ružica sa ob.) / 7,30
            za + Đuru, Maru i Ivu (ž) Vujnović i ost. + (Ilija) / 7,30


Uto. 16. za + Anicu Maslać (Dragica) 1.g. / 7,30
            za + Vidu (m), Anđu i Stjepana (Ivka Vujnović) / 7,30


Sri. 17. za + Paulu Raguž (Zdenka Marić) / iza ispovijedi u 8,30 sati…
            za + Jozu (m) Raguža (Veronika Sulić) / iza ispovijedi u 16,00 sati…
            za + Maricu Pandžić (Jelena Maslać) / iza ispovijedi u 18,00 sati…


Čet. 18. VELIKI ČETVRTAK, misa Večere Gospodnje,
za + Ivana Pavlovića (Ruža sa dj.) / 18,00


Pet. 19. VELIKI PETAK, post i nemrs, obredi u 18,00 sati…


Sub. 20. VELIKA SUBOTA, obredi i sv. misa u 19,30 sati…


Ned. 21. USKRS, mise za narod u 9,00 i 11,00 sati…

subota, 6. travnja 2019.

Raspored svetih misa: od 8. 4. 2019. do 14. 4. 2019.


Pon. 8. za + Marinka, Lucu i Ivana (m) Jurasa (Zdravka sa ob.) / 7,30
     za + Peru, Maru, Cvijetka, Božu (ž) i Željku (ž) (Mara i Anđelko Obradović) / 18,00


Uto. 9. za + Antu, Anicu, Ivana (m) i Ružu (Niko i Mila Bule) / 7,30
            za + Niku (m), Ivana (m), Božicu i Zoru (Boža Maslać) / 18,00


Sri. 10. za + Boška i Vidu (ž) (Veronika) / 7,30
            za + Vesnu Obad, + Željku Butigan i + Ružicu Petković (Rada sa ob.) / 7,30


Čet. 11. za sve svoje pok. (Nada Vukić) / 7,30
            za duše u čistilištu (Dajana Ćorić) / 7,30


Pet. 12. za + Marijanu, Kseniju i Zlatu (ž) (Cvija) / 7,30
            za + Ivu (ž) i Franju Medvidovića (Željko) / 18,00


Sub. 13. za + Maricu Matijić (obitelj) / 7,30
            za + Tadiju Petkovića (Marija sa ob.) / 7,30


Ned. 14. CVJETNICA, mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 30. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 1. 4. 2019. do 7. 4. 2019.


Pon. 1. za + Rudolfa (ob. Pehar) / 7,30
            za + Zorku (ž) i Dragu (m) Andrun (Nikola sa ob.) / 18,00


Uto. 2. za + Nikolu, Anicu, Janju i Božicu (Ruža Milanović) / 7,30
            za + Anku i Antu Vukorep (obitelj) / 18,00


Sri. 3. za + Anu Buntić (Zoran sa ob.) / 7,30
            za + Maru, Marijana, Slavku (ž) i Ivu (m) (Stjepan Marić) / 18,00


Čet. 4. za + Martina, Vinka (m) i Mandu Beno (Emerka sa ob.) / 7,30
            za + Božicu, Iliju i Ivana (m) (Ljilja Marić) / 18,00


Pet. 5. za + Miju i Anu Maslać i ost. + (Štefa Jurković) 1.g. / 7,30
            za + Stojana i Maricu (Mario Njavro) / 18,00


Sub. 6. za + Štefaniju i Iliju Jovanović (Ljubo) / 7,30
            za + Matu, Ružicu i Duju (Vlado i Snježana Šimunović) / 7,30


Ned. 7. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 23. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 25. 3. 2019. do 31. 3. 2019.


Pon. 25. za + Stanka Krndelja (Dajana Ćorić) / 7,30
            za + Dragu (m) Raiča (Marina Pavlović) / 18,00


Uto. 26. za sve pok. iz ob. Knežević i Lasta (obitelj) / 7,30
            za + Vlatka (m), Vesnu i Nedjeljku (ž) (Dragan Obad sa ob.) / 18,00


Sri. 27. za + Tomislava (m) Oberana (Ante) / 7,30
            za + Jakova, Janju i Ilu (m) (Nevenka) / 18,00


Čet. 28. za + Marinka Sušića – Cakana (Dragan Šutalo) / 7,30
            za + Nikolu Primorca (obitelj) / 18,00


Pet. 29. za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Zlata i Pero Maslać) / 7,30
            za + Nikolu Daničića i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sub. 30. za + Jozu (m), Cviju, Janju, Božicu i Ilinku (ž) (Anđa Vlahić) / 7,30
            za + Boška i Vidu (ž) (Katica Njavro) / 7,30


Ned. 31. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 18. 3. 2019. do 24. 3. 2019.


Pon. 18. za + Marka, Anđu, Luciju i Božicu (Danica Pažin sa ob.) / 7,30
            za pok. roditelje i ost. + iz ob. Matić (Draga Bender) / 18,00


Uto. 19. za + Antu Buntića i ost. + iz ob. Buntić i Radić (Mara sa ob.) / 7,30
            za + Jagodu Babić (Valentina Bevanda) / 18,00


Sri. 20. za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Spasoja i Lucu Vukanović i ost. + (Ivo) / 18,00


Čet. 21. za + Niku (m) Vučina (Anđa sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu, Ljubicu i Pericu Raguž (Tomo) / 18,00


Pet. 22. za + Ivanu (ž) i Niku (m) (Vide Kuzman) / 7,30
            za + Lucu i Mirka Đevenica (Anastazija Perić) /18,00


Sub. 23. za sve svoje pok. (Marin i Luca Šimović) / 7,30
            za +Serafinu Obrdalj (prijateljice) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 9. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 11. 3. 2019. do 17. 3. 2019.


Pon. 11. za + Filu (ž), Marka, Iliju i Milu (ž) (Božica Rebac sa dj.) / 7,30
            za + Antu i Ivu (ž) (Vida Šego sa ob.) / 18,00


Uto. 12. za + Mirka (m), Janju i Janka Porobija (Mirjana) / 7,30
            za sve svoje pok. (Petar i Mara Šaravanja) / 18,00


Sri. 13. za + Stanka Krndelja (Darija) / 7,30
            za + Đuru i Zoru (Lazar Ćišija) / 18,00


Čet. 14. za + Šćepu Buntića (Nikola Andrun sa ob.) / 7,30
            za + Mirka (m) i Jelenu Šutalo (Đuro sa ob.) / 18,00


Pet. 15. za + Milijanu,Mariju i Ljiljanku (Danica Puljić) / 7,30
            za + Miru (m), Nikolu i Maru Marković i ost. + (Ruža sa ob.) / 18,00


Sub. 16. za + Damjana Puljića (Draga sa dj.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Stanko i Draženka Dadić) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. ožujka 2019.

Raspored svetih misa: od 4. 3. 2019. do 10. 3. 2019.


Pon. 4. za + Niku (m) i Katu (Finka Puljić sa ob.) / 7,30
            za + Boška, Luciju, Radmilu, Ivana i Stanka (Danica Pažin sa ob.) / 18,00


Uto. 5. za+ Vladimira i Janju Karlović (Predrag sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Jadranka i Željko Jelčić) / 18,00


Sri. 6. ČISTA SRIJEDA, za + Ljilju Mandarić (obitelj) / 7,30
            za + Iliju, Anđu i Milu (m) Puljića (Pero sa ob.) / 18,00


Čet. 7. za + Ilku, Moniku i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            za + don Damjana, Vidoja i Ljubu (ž) Raguž (Anika Stanković) / 18,00


Pet. 8. za + Nedjeljka (m) Krešića (Veronika sa dj.) / 7,30
            za + Srećka Jelčića (Vera sa dj.) / 18,00


Sub. 9. za + Vladu (m) i Jelu Đevenica i ost. + (obitelj) / 7,30
            za sve svoje pok. (Zdenko Raguž) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 23. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 25. 2. 2019. do 3. 3. 2019.


Pon. 25. za sve svoje pok. (ob. Puljić) / 7,30
            za + Stanu (ž) Marić i ost. + (Sanja Raič) / 18,00


Uto. 26. za + Nedjeljka (m), Martina i Anku Martinović (Katica sa ob.) / 7,30
            za + Dajanu Prce (Zdravka sa ob.) / 18,00


Sri. 27. za + Antu i Marinka Krešića (obitelj) / 7,30
            za + Stojana Boškovića (Ljubica sa ob.) / 18,00


Čet. 28. za + Ivana i Stojku (ž) Šutalo (Đuro sa ob.) / 7,30
            za + Boku Njavro (Zdravka sa dj.) / 18,00


Pet. 1. za + Silvanu Vidović (Milena sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Josip i Zorica Šutalo) / 18,00


Sub. 2. za duše u čistilištu (Rada) / 7,30
            za + Zdravku (ž) (Tomislav Puljić sa ob.) / 7,30
            krštenja u 11,00 sati…


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 18. 2. 2019. do 24. 2. 2019.


Pon. 18. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Babić (Berislava sa ob.) / 7,30
            za + Antu i Marka (Ivica Radić) / 18,00


Uto. 19. za + Antu Škoda (ob. Šimić) / 7,30
            za sve svoje pok. (Ivana Ljuban) / 18,00


Sri. 20. za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 7,30
            za + Danicu Šimović (Tomislav sa ob.) / 18,00


Čet. 21. za sve svoje pok. (Ivan Maslać) / 7,30
            za + Mirka i Lucu Đevenica (Ivica) / 18,00


Pet. 22. za + Vinka (m) Kapulara (Stoja sa ob.) / 7,30
            za + Jozu (m) i Lucu Šutalo (Zdravka Njavro) / 18,00


Sub. 23. za sve svoje pok. (Iva i Željko Prce) / 7,30
            za + Vjekoslava (m) Raguža i + Anđu i Antu Jelčića (obitelj) / 7,30


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 9. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 11. 2. 2019. do 17. 2. 2019.


Pon. 11. za + Pavu, Fabijana i Ružu Gadžić (Janja i Marina Raguž) / 7,30
            za + Rudu (m) i Ružu Pehar (Dragica) / 18,00


Uto. 12. za + Stanu, Luku i Maru Njavro (Vicko sa ob.) / 7,30
            za + Milenka (m) (Stoja Kukrika sa dj.) / 18,00


Sri. 13. za sve svoje pok. (Stanka i Marinko Marić) / 7,30
            za + Ivana, Antu i Janju Butigan (Kata) / 18,00


Čet. 14. za + Zvonku (Blaženka) / 7,30
            za + Anu i Mirka Boškovića (Marijan Krmek sa ob.) / 18,00


Pet. 15. za sve svoje pok. (Šćepica Šutalo) / 7,30
            za + Ivku i Ivana Akrapovića (obitelj) / 18,00


Sub. 16. za + Željka (m) Ostojića (Vera Jogunica) / 7,30
            za + Juru Miličevića (Marica) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 4. 2. 2019. do 10. 2. 2019.


Pon. 4. za sve svoje pok. (Ljubica Raguž) / 7,30
            za + Đuru, Ilinku i Maru (Vide Krmek) / 18,00


Uto. 5. za + Jozu (m), Luciju i Nevenku Perić (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30
            za + Rosu, Boška i Maru (Vido Vukanović) / 18,00


Sri. 6. za + Miška, Ivu (ž) i Brunu (m) (Mira Šimović) / 7,30
            za + Luku Mustapića (Stojanka sa ob.) 1.g. / 18,00


Čet. 7. za sve svoje pok. (Grgo i Janja Martić) / 7,30
            za + Matu Kneževića (Božo) / 18,00


Pet. 8. za + Božicu i Đuru Palameta (Damir) / 7,30
            za + Franu Perića i + Dragu Arapovića (Angelina) / 18,00


Sub. 9. za „katoličku mladež i katoličke obitelji“ / 7,30
            za sve svoje pok. (Božo Raguž) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 26. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 28. 1. 2019. do 3. 2. 2019.


Pon. 28. za + Lucu i Ivana (m) Mustapića (Marija sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Borislav i Stana Bule) / 18,00


Uto. 29. za duše u čistilištu (Rada) / 7,30
            za + Zdravka (m), Ružu i Niku (m) Boškovića (obitelj) / 18,00


Sri. 30. za + Janju Petković (obitelj) 1.g. / 7,30
            za + Zoru, Nikolu i Zoru Bošković (Ljilja Palameta) / 18,00


Čet. 31. za + Ivana (m) Raguža i + Tomislava (m) Kalfića (Zdravko Raguž) / 7,30
            za + Damjana, Marka i Lucu Puljić (Danica) / 18,00


Pet. 1. za + Ružu, Juru i Milku (Tomislav Šimović sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Janja Knežević) / 18,00


Sub. 2. SVIJEĆNICA, za + Cviju Vučina (Mirko) / 7,30
            za + Nikolu i Anđu Šanje (djeca) / 18,00


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 21. 1. 2019. do 27. 1. 2019.


Pon.  21. za + Martina, Matiju i Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30


Uto. 22. za + Janju i Vicka Boškovića (Dominika Jurković) / 7,30


Sri. 23. za + Katu, Miška i Katu (Zdenka) / 7,30


Čet. 24. za + Radmilu Samardžić i + Luciju (ž), Boška, Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića / 7,30


Pet. 25. za + Duju, Ivana, Maru, Jagu i Ružu (Mara sa ob.) / 7,30


Sub. 26. za + Domagoja Zubca (ob. Martinović) / 7,30
            za + Dragicu-Janju Vukorep (obitelj) / 7,30
            krštenja…


Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 12. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 14. 1. 2019. do 20. 1. 2019.


Pon. 14. za + Maru Šutalo (Mladenka Perić) / 7,30
            za + Ljubicu Perić (susjede) / 18,00


Uto. 15. za sve svoje pok. (Ante Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Božicu Bošković i ost. + (Drago) / 18,00


Sri. 16. za + Marinka i Nedjeljka i ost. + (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Stanu Brajković (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 17. za + Šćepu Jurkovića (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu, Melitu i ost. + (Ruža Marković) / 18,00


Pet. 18. za + Davorku (Tomislav Šimović) / 7,30
            za + Maru (ž) i Stanka Krmeka (Anita) / 18,00


Sub. 19. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru (Niko Bule) / 7,30
            za + Miru (ž) Sulić (Mario) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 7. 1. 2019. do 13. 1. 2019.


Pon. 7. za + Ljilju i Nadu Žilić i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m) Krešića (Svjetlana sa dj.) / 7,30


Uto. 8. za + Dragicu i Dragu (m) Katić (Davor) / 7,30
            za + Tomislava (m) Kovačevića i ost. + iz ob. Dževlan i Šitum (Dragica sa dj.) / 7,30


Sri. 9. za + Ivana (m) Pavlovića i ost. + (Ruža) / 7,30
            za sve svoje pok. (Anđa Vučina) / 7,30


Čet. 10. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa dj.) / 7,30
            za + Marka i Božicu Dadić (Lenka Jovanović) / 7,30


Pet. 11. za + Vidoja Raguža i ost. + (Miško) / 7,30
            za + Vidu (m) i Anđu Kevo i ost. + (Spasoje Kevo) / 7,30


Sub. 12. za + Zdenka (m) Čutura (Drago) / 7,30
            za + Marka i Ivanu (ž) Vučina (Mirko) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…